News

15-Dec-2018
မည္သည့္အလုပ္ရွင္မဆို အလုပ္ကိုႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိသူကိုသာ အလုပ္ေပးၿပီး လူေမြးခ်င္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား႐ံုႏွင့္မၿပီး၊ အလုပ္ကို စမတ္က်က် လူေလးစားေအာင္ လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ႀကိဳးစားလုပ္႐ံုႏွင့္မၿပီး အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ ဆံုး႐ံႈးရမႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ အေကာင္းဆံုးၿပီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကို စမတ္က်က် လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။
15-Dec-2018
အမည္က နာဒီယာအိုကာမိုတို (Nadya Okamoto) ျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္က ၁၉ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မက္ဆာခ်ဴးဆက္ ကင္းဘရစ္ခ်္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္က ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံခဲ့သည္။ အသက္အငယ္ဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္သြားသည္။ သူက ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အိုးအိမ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္ ျပဳျပင္ေရးစသည္တို႔ကို မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္တက္ရင္း ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး တက္ႂကြသူတစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။
08-Dec-2018
အေမရိကန္တိုင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာကို တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေတာ့ အနည္းဆံုးသံုးၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာဆိုသည္မွာ လူတိုင္း၏ဘဝတြင္ ေန႔စဥ္မရွိမျဖစ္၊ မသံုးမျဖစ္ သေဘာေဆာင္လာသည္။ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ စသည္တို႔ႏွင့္ လူႀကီးလူငယ္မေ႐ြး သံုးေနၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ထိုဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို လူတိုင္း အဘယ္ေၾကာင့္ စြဲမက္စြာ သံုးစြဲေနၾကသနည္းဆိုျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုပါသည္။
08-Dec-2018
သူ႔နာမည္က လီဆာ ရန္ရန္ဟူ (Lisa Ranran Hu) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Time မဂၢဇင္းႀကီး၏ ကမၻာ့အထူးခၽြန္ဆံုး လူငယ္ ၃၀ ထဲတြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။
08-Dec-2018
ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္ထံျပန္လာသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အျပဳသေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုက္လွ်င္ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ထြက္လာႏိုင္ပါသလား။ ကိုယ္က မည္သို႔စိတ္ေဆာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္းဆိုျခင္းကို ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။
01-Dec-2018
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဒူတာေတးလို လူကို အန္တုရဲသူမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္ဆိုလွ်င္ သင္မည္သို႔ထင္မည္နည္း။ မူးယစ္စစ္ပြဲကို စစ္ေၾကညာ ၿပီး ေတြ႔သမွ်သတ္ပစ္ဟု အမိန္႔ ထုတ္ထားသည့္ လူၾကမ္း သမၼတကို ဂုဇ္မန္းက ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ယခုအထိေတာ့ ဂုဇ္မန္းကို မည္သူမွ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳေသး။ သူက ဒူတာေတးကိုသာမဟုတ္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ မားကို႔စ္ကိုလည္း ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။
01-Dec-2018
ကမၻာအႏွံ႔ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္ (Volunteer) ဆိုသည္က လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ အလြန္ေရပန္းစားသည့္ စကားလံုးတစ္လံုးအျဖစ္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ၾကင္နာသနားစိတ္၊ ညႇာတာေထာက္ထားစိတ္မ်ားရွိၾကသျဖင့္ သိသည္ျဖစ္ေစ၊ မသိသည္ျဖစ္ေစ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္တတ္သူမ်ား ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။
01-Dec-2018
ေက်ာင္းေတြက ေခတ္ကိုထင္ဟပ္ၿပီး လက္ေတြ႔အက်ိဳးရွိေစမည့္ပညာမ်ားကို ဘာေတြသင္ၾကားေပးႏိုင္ခဲ့သနည္းဟု ေမးခြန္းမ်ားထုတ္လာၾကသည္။ ေက်ာင္းေတြက စာေတြ႔ေတြသင္ေပးၿပီး လက္ေတြ႔ႏွင့္ကင္းေဝးခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ သံသယမ်ားလည္း ျဖစ္လာၾကသည္။
24-Nov-2018
အစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ေရးဆြဲၿပီးလုပ္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္ကိုလည္းသိသည္။ ဘာျဖစ္လာႏိုင္မည္ကိုလည္း သိသည္။ အလုပ္ကလည္း အလိုလို ေရွ႕ဆက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားကို ေရာက္သြားမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္ဇယား မည္သို႔ေရးဆြဲသင့္သနည္း။
24-Nov-2018
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားထံက လုပ္ငန္းဦးေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ သူတို႔ ဘာေတြလုပ္ခဲ့သနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသနည္း ဆိုသည္မ်ားကို အတူယူခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ စံျပဳေလာက္သူမ်ားကို စံအျဖစ္ထားကာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းမွာ သူတို႔လို ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရယူပိုင္ဆိုင္လိုၾကေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘီလ္ဂိတ္ဆိုသည့္ ကမၻာ့ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ထံမွလည္း ေလ့လာသင္ယူစရာေတြ မ်ားစြာရွိပါသည္။
24-Nov-2018
“လူေတြက ကၽြန္မတို႔ အနာဂတ္ကို ေမးၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကမၻာႀကီးဟာ ေနထိုင္ဖို႔ သာယာတဲ့ေနရာတစ္ေနရာ၊ သာယာတဲ့ကမၻာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ကၽြန္မတို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ခံစားရေတာ့မယ္”
17-Nov-2018
ႏိုင္ငံတကာတြင္ ထိုင္ၿပီးအလုပ္လုပ္ျခင္းထက္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္း၏ ရလဒ္မ်ားကို ဆန္းစစ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္းက အလုပ္ပိုတြင္ၿပီး ၿပီးေျမာက္ႏိုင္စြမ္းလည္း ပိုမ်ားသည္ဟုဆိုသည္။ ေန႔တစ္ေန႔တာတြင္ ႐ံုးအလုပ္တို႔ကို ထိုင္လုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားဟုသာ နားလည္ၾကသည္။ မတ္တတ္ရပ္လုပ္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
10-Nov-2018
လူအခ်ိဳ႕သည္ အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာ အားလံုးကို ေဝဖန္ေနတတ္သည္။ ေဝဖန္ျခင္းကို လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “ေဝဖန္ ေရးသမား” ဟူ၍ ေလာကတြင္ ေပၚလာသည္။ ေဝဖန္မွ တိုးတက္မည္ဟု ဆိုသူေတြကလည္း ဆိုလာၾကသည္။
10-Nov-2018
သူသည္ Telsa, SpaceX, Neuralink ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးသံုးခုကိုပိုင္ဆိုင္သည့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ရွိလည္း CEO ရာထူးကို ယူထားသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ထိပ္ဆံုးသို႔ေရာက္ေစရန္ ေအာက္ေျခက တျဖည္းျဖည္းတက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေန႔တစ္ေန႔ကို သူ႔အတြက္ စိန္ေခၚေနသည့္ အေရးအပါဆံုးအလုပ္ေတြႏွင့္ စတင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသူျဖစ္သည္။
10-Nov-2018
“သူကေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး ဟာသေတြ ေျပာတတ္သူပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အုပ္စုထဲမွာေတာ့ သူက အေရးပါတဲ့ေကာင္ေပါ့” ဟု သူ႔ညီအေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပရွာသည္။