News

POST TYPE

YOUTH

လူငယ္၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳမႈ
02-Jul-2017


ဆိုမီဒီယာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ေနရာအႏွံ႔ လက္ညႇိဳးထိုးမလြဲ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ လူ႔ေဘာင္တြင္ ေန႔စဥ္ အလႊမ္းမိုးဆံုးေသာ အရာကိုျပပါဆိုလွ်င္ ယင္းတို႔ကိုသာ ျပရမည္ ျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ သမၼတေတြလည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတက္ၿပီး သူတို႔ ခံစားခ်က္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေနၾကသည့္ဘဝေတြ ေရာက္လာၿပီ။ သူတို႔တြင္လည္း ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မိတ္ေဆြေတြ အမ်ားအျပားႏွင့္အတူ ေနထိုင္ က်င္လည္ေနရသည့္ ဘဝကို ေရာက္လာၾကသည္။ ဆယ္လီေတြလည္း သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေနာက္လိုက္ (Follower) ႏွင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိေသာ လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုး ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ဗ်ဴဟာတစ္ခု အေနႏွင့္ မျဖစ္မေန သံုးစြဲလာၾကရသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို သူတို႔ ခံစားခ်က္ေတြ တင္ၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးခ်ၿပီး ေက်ာ္ၾကား ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရယူအျမတ္ ထုတ္သြားၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္ ဟုန္းခနဲ ထေတာက္သြားသူေတြလည္း မနည္းေအာင္ပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဆိုရွယ္မီဒီယာ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ မည္မွ် အစြမ္းထက္ေနရသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကတစ္ဆင့္ လူငယ္မ်ား အသည္းအသန္ အႀကိဳက္ဆံုး၊ အႏွစ္သက္ဆံုး ေနရာတစ္ေနရာ၊ ခိုလံႈရာ ျဖစ္လာရသနည္း။

ဆိုရွယ္မီဒီယာက လူငယ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးေနသလား၊ အက်ိဳးျပဳေနသလား၊ ဖ်က္ဆီးေနသည္ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ လက္ခံထားရသနည္း။ အက်ိဳးရွိသည္ဆိုလွ်င္လည္း မည္သို႔ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးျပဳေနၾကသနည္း။ လူႀကီးမိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ေျပာေနသလို ဆိုရွယ္မီဒီယာက လူငယ္ေတြကို ဖ်က္ဆီးေနၿပီဆိုျခင္းမွာ အမွန္လား၊ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။ 

ဆိုရွယ္မီဒီယာက လူငယ္ေတြအေပၚ သက္ေရာက္လႊမ္းမိုးမႈ မ်ားစြာရွိေနသည္ဆိုလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ အက်ိဳးရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ မေပးႏိုင္ၾကသနည္း။

ေခတ္သစ္သည္ လူငယ္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းဆိုသည္ကို ခြဲျခားၿပီး ႐ႈျမင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ကာလ ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Pew Research Center Report တြင္ ကမၻာ့လူငယ္ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ လူငယ္ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေန႔စဥ္ ရွိေနသည္။ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားထဲတြင္ ၇ နာရီခန္႔အထိ ပ်မ္းမွ် ေနထိုင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းႏွင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳႏႈန္းမ်ားသည္ ေပါက္ကြဲလာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ က်န္းမာေရးဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ထိတ္လန္႔လာၿပီး ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားကို စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ျပဳလာၾကေတာ့သည္။ လူငယ္မ်ား စမတ္ဖုန္း စြဲလမ္းမႈႏွင့္အတူ အထီးက်န္ျခင္း၊ အတၲႀကီးျခင္း၊ အြန္လိုင္း ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္း၊ ဖိအားအေပးခံရျခင္း၊ မေတာ္မေလ်ာ္ ေစာ္ကားခံရျခင္းမ်ားကို စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျဖင့္ ေျပာဆို ေဝဖန္လာၾကသည္။ မေတာ္မေလ်ာ္ပံုမ်ားကို ေဝဖန္ၾကသည္။ မအိပ္ႏိုင္ မစားႏိုင္ ျဖစ္လာမႈမ်ားကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ား စိတ္ဓာတ္ေတြ အဆိုးျမင္စိတ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေနၿပီဟု ေဝဖန္ၾကသည္။ ဦးေႏွာက္ ပ်က္စီးကုန္ၿပီဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ လူႀကီးမ်ား၏အသံက တရားဝင္ အသံျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔ အေျပာေၾကာင့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ စမတ္ဖုန္း အသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းဖြယ္ျဖစ္လာသည္။ လူႀကီးေတြ ေစတနာျဖင့္ ႏိုးၾကားလာၾကသည္မွာ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေရွာင္လႊဲႏိုင္သည့္ကိစၥကို မည္သို႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္၊ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ သံုးစြဲေစမည္၊ အက်ိဳးရွိစြာ သံုးစြဲေစႏိုင္ေစရန္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုသည့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ အႀကံျပဳသူမ်ားကနည္းၿပီး အဆိုးျမင္စိတ္ျဖင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးရန္ ေျပာဆိုသူေတြ၏ အသံကသာ ေရွ႕တန္းကို ေရာက္လာသည္။ 

ေက်ာင္းေတြက နည္းပညာ ကင္းမဲ့ဇုန္ (Tech-Free Zones) မ်ားကိုပင္ ထူေထာင္ေနၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္လည္း မိဘမ်ားအား စမတ္ဖုန္းမ်ားကို မည္သို႔ အသံုးမျပဳႏိုင္ေအာင္၊ ပိတ္ပင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နည္းမ်ားကိုပင္ နည္းေပးလမ္းျပ လုပ္ေနၾကသည္။ 

စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာနည္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို အသံုးျပဳနည္း၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည့္စာမ်ား၊ ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ဂိမ္းကစားမွာ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္၊ Facebook မသံုးေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳခြင့္ မေပးဆိုလွ်င္ တရားပါမည္ေလာ။ အေကာင္းျမင္စိတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ လိုပါသည္။ 

Common Sense Media ၏ အစီရင္ခံစာ တြင္ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူငယ္မ်ားသည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာသင္ယူရာ၌ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ဆိုထားသည္။ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိမိတို႔အတြက္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား တိုးလာေသာေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါသည္ဟုဆိုသည္။ Pew Research Center Study ကလည္း သူတို႔ဘဝတြင္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ လမ္းပိတ္ေနခ်ိန္၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာက ထြက္ေပါက္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုထားသည့္ လူငယ္ ၆၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္။

ဆြံ႔အနားမၾကားသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား၊ ရွက္ေၾကာက္တတ္သူမ်ား၊ အမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ မေနတတ္သူမ်ားကလည္း သူတို႔ဘဝတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္သာ ဘဝတြင္ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ထိုသူ မ်ားဘက္က လူႀကီးေတြဝင္ၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာဖူးပါ သလား။

ဆိုရွယ္မီဒီယာေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားသည္ အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္မိၿပီး လူသား အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျဖစ္ၾကသည္။ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ က်ေရာက္ေနသည့္ ေဒသမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေရာက္ေအာင္သြားၿပီး ကူညီႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားတို႔ၾကားတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာက ၾကားခံေပါင္းကူး တံတားျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း သတိျပဳၾကေစခ်င္သည္။ 

စမတ္ဖုန္းသည္ စကားေျပာခြင့္ မရႏိုင္သည့္ မိဘႏွင့္သားသမီးမ်ားၾကားတြင္ ၾကားခံ အဆက္အသြယ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းဆက္ၿပီး မေျပာခ်င္သည့္တိုင္၊ စာတိုေလးတစ္ေၾကာင္းေလာက္က ေႏြးေထြးမႈကို ရေစႏိုင္သည္။ မေျပာခ်င္သည့္၊ မေျပာဝံ့သည့္စကားေတြကို စာ႐ိုက္ပို႔ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ စိတ္က်ေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ေျဖသိမ့္အား ေပးႏိုင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အားငယ္ေနခ်ိန္တြင္ ၾကားခ်င္သည့္အသံကို ၾကားလိုက္ရျခင္းမွာ အားေဆးတစ္ခြက္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း စိတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ ၂၄ နာရီ ေတြ႔ဆံု အႀကံေပးျခင္းမ်ားကို ရယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ေနၾကသည္။ စိတ္ထဲတြင္ မြန္းက်ပ္မႈမ်ားကို အခံစားရဆံုး ကာလမ်ားတြင္ ဖုန္းသည္ ေျဖသိမ့္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ေခတ္သစ္တြင္ လူငယ္၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ၊ စမတ္ဖုန္းတို႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ပါ။ အပ်က္သေဘာ ေတြးေနမည့္အစား အျပဳသေဘာျဖင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္ေမြးကာ ၾကည့္ေပးရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

နည္းပညာမ်ား တိုးတက္လာသည္။ အဆိုး အေကာင္း ဒြန္တြဲေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ မသံုးရဟု ပိတ္ပင္ထားလွ်င္ ေခတ္ေနာက္က်သြားမည္မွန္း သိလ်က္ႏွင့္ တံခါးပိတ္ထားလိုက္လွ်င္ အသက္႐ွဴက်ပ္မည္။ တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ပါ။ ဖုန္ဝင္ေကာင္းဝင္မည္။ သို႔ေသာ္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရမည္။ အလင္းေရာင္ ေကာင္းစြာရမည္။ အေမွာင္ထဲတြင္ ေခ်ာင္ပိတ္ထားပါက ျဖစ္လာမည့္ဆိုးက်ိဳးက ပိုၿပီး ေၾကာက္စရာ ေကာင္းပါသည္။

E-01 (Ref: Youth Social Media and Smartphone Use: A Problem or Tool for Good?, Jake Murray)

  • VIA