News

POST TYPE

YOUTH

လူငယ္ႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ (၂)
26-Jan-2019ေဆာင္မႈအႏုပညာတြင္ ေအာင္ျမင္ ေစေသာနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ဦးတည္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းတတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္လမ္းကို ဘယ္လိုသြားမည္၊ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ၾကမည္ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုခုကို မခ်မွတ္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္ကို မည္သူေတြက ယံုၾကည္စြာျဖင့္ လိုက္ပါၾကမည္နည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္သလား ဦးတည္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးၿပီလားဟု ေမးရန္လိုပါလိမ့္မည္။ ဦးတည္ခ်က္မဲ့ ေလွ်ာက္ရမည့္လမ္းမသိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေနာက္ကို လိုက္မည္ဆိုလွ်င္ လိုက္သူ၏အျပစ္လည္း ပါဝင္သည္။

ကိုယ္ဦးတည္ထားသည့္ လမ္းသည္ (၁) အကဲ ျဖတ္ ခန္႔မွန္းႏိုင္စြမ္းရွိေသာလမ္းျဖစ္ရမည္ (၂) အမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး မွန္ကန္ေသာ လမ္းျဖစ္ရမည္ (၃) ေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္လမ္းျဖစ္ရမည္။

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ ေခၚသြားရမည့္သူျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္ဆီသို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္သူလည္း ျဖစ္ရမည္။ သူေခၚသည့္အခါ ေအာင္ရမည္၊ ႏိုင္ရမည္၊ ေရာက္ရ မည္ဆိုသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေခၚရမည္။ ေရာက္ခ်င္မွေရာက္မည္ ဆိုသည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ေခၚေဆာင္ေနေသာ္လည္း လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းသင့္လွ်င္ ေျပာင္းခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းေခၚလိုက္သျဖင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား စိတ္ထဲတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဦးတည္ခ်က္ကို အေပ်ာက္မခံဘဲ တည့္တည့္ေလွ်ာက္ရမည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မေမွ်ာ္လင့္သည့္ အခက္အခဲႏွင့္ အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းမည္ဆိုလွ်င္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းရေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေျပာ ျပႏိုင္ရမည္။ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေနာက္ကလိုက္လာသူမ်ားကလည္း မိမိေခါင္းေဆာင္၏ ဦးတည္ခ်က္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲရေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဦးတည္ခ်က္အတိုင္း ေလွ်ာက္ရင္း လက္တြဲႏိုင္သူကို လက္တြဲၿပီး၊ လက္မတြဲႏိုင္သူမ်ားကို ခ်န္ထားခဲ့ကာ လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သူ႔ကို ဆက္ေခၚၿပီး မည္သူ႔ကို ခ်န္ထားခဲ့ရမည္ဆိုျခင္းမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္၏ ေ႐ြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အဆံုးအျဖတ္အေပၚတြင္ တည္ေနပါလိမ့္မည္။

အျဖစ္အပ်က္ အေတြ႔အႀကံဳေလးတစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ လူတစ္ေယာက္သည္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို လမ္းႀကံဳေခၚလာသည္။ မိတ္ေဆြက ကားေနာက္ခန္းတြင္ ထိုင္လိုက္လာသည္။ သူက ၿမိဳ႕ထဲရွိ ျဖတ္လမ္းႏွင့္ ကားရွင္းသည့္လမ္းမ်ားအေၾကာင္း အေတာ္ေလး သိထားသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ ကားေမာင္းသူ မဟုတ္။ ကားေမာင္းသူကို စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္မေပး။ ကားေမာင္းေနသူက ေမးလွ်င္ပင္ မေျပာ။ သူက “မင္းကားကို ငါေနာက္ကစီးေနတာပါ။ ေနာက္က မေမာင္းပါရေစႏွင့္” ဟုေျပာသည္။ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ေနာက္လိုက္ေကာင္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သေဘာထားတို႔ကို ထင္ဟပ္ေစသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ကားေမာင္းသူေဘးတြင္ ပါးစပ္ႏွင့္ လိုက္ေမာင္းတတ္သျဖင့္ စိတ္႐ႈပ္စရာေကာင္းၿပီး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳၾကရသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆိုသည္မွာ ပါးစပ္ႏွင့္ လိုက္ေမာင္းေနသူမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ရမည္။

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူသည္ မည္သို႔မည္ပံု ေခၚသြားရမည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ပါသည္။ ေသာမတ္စ္ေအ စတီးဝပ္က Fortune မဂၢဇင္းတြင္ 

“ေခါင္းေဆာင္မ်ား က်ဆံုးရျခင္းသည္ နားမလည္ဘဲ အာဏာကို သံုးမိျခင္းႏွင့္ အာဏာကို မည္သို႔သံုးရမည္ဆိုျခင္းကို ေကာင္းစြာေလ့က်င့္မထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုထားသည္။

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ ေဖာက္ထားသည့္လမ္းတြင္ ငါသာလွ်င္ အရွင္သခင္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာရွင္သခင္မဟုတ္။ ကိုယ္ဘာလုပ္ရမည္ကို ကိုယ္ေကာင္းစြာ သိရမည့္အျပင္ အားလံုးကို စည္း႐ံုးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆီသို႔ ေခၚႏိုင္ရမည္။ သြားမည္ဟုဆိုသည့္အခါ ငါ့ကို ထမ္းစမ္းဟု အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစသူမ်ားမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳလာခ်ိန္တြင္ ငါ့ေနာက္ကလိုက္ဟု ေျပာရမည့္အစား “တက္” ဆိုကာ ေနာက္လိုက္မ်ားကို ေရွ႕တက္ၿပီး အေသခံခိုင္းေနသူမ်ားမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

ေခါင္းေဆာင္သည္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရလည္း ခိုင္မာျပင္းထန္သူတစ္ဦးျဖစ္ရမည္။ ဦးေဆာင္ေသာလမ္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ဆင့္ကို စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြေစရန္အတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ျပႏိုင္ရမည္။ တီထြင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပၿပီး လက္ခံႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားရမည္။ လူေကာင္းကိုေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လူမွန္ေနရာမွန္ ထားတတ္သူျဖစ္ရမည္။ 

ဦးတည္ခ်က္ကို ခိုင္မာေစရန္ ခ်မွတ္ခိုင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့မွ ရႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္လမ္းကို လိုက္ရမည္ဆိုျခင္းမွာ စဥ္းစားဆင္ျခင္၊ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ အဓိက ပညာျဖစ္သည္။ ပညာရွိၿပီး စဥ္းစားေဝဖန္ဉာဏ္ရွိလွ်င္ ဦးတည္ခ်က္လမ္းကို မွန္ကန္ေျဖာင့္တန္းစြာျဖင့္ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စစ္သားမ်ားကို တိုက္ပြဲဝင္ရန္အသင့္ဆိုသည့္ စကားႏွင့္ အမိန္႔ေပးေနစရာ မလိုပါ။ သူတို႔တြင္ အၿမဲတမ္း အသင့္အေနအထားမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘာလုပ္ရမည္ဆိုျခင္းကို ေကာင္းစြာသိသည္။ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားက သူတို႔ကို အသက္ရွင္ေရးႏွင့္ ေအာင္ႏိုင္ေရးဆီကို ဦးတည္ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။

E-01

(Ref: The Principles, Practices and Profile of 21st Century Leadership)