News

POST TYPE

YOUTH

အားက်ေစခ်င္ နည္းပညာရွင္မ်ား (၁၆)
01-Sep-2018


မာဆာယိုရွီ ဆန္ (Masayoshi Son)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဘီလ်ံနာ မာဆာယိုရွီဆန္သည္ အလြန္အထင္ႀကီးေလးစားစရာေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ SoftBank ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးကို CEO တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူေနရသူျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇၀ ခန္႔ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ဘြဲ႔ကို ေပးအပ္ထားျခင္းခံထားရသူျဖစ္သည္။

ဆန္သည္ စီပြားပ်က္ကပ္မ်ား မဆိုက္ေရာက္ မီကဆိုလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၈ ဘီလီယံခန္႔ခ်မ္းသာခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။ သူ႔လုပ္ငန္းသည္ စီးပြားပ်က္ကပ္ႏွင့္အတူ ဆံုး႐ံႈးကုန္သျဖင့္ SoftBank သည္ ေရစုန္ေမ်ာခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔အစြမ္းအစျဖင့္ ျပန္လည္ေထာင္မတ္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔သာရွိေသးသည္။ သူ႔ကို အေနာက္စီးပြားေရးေလာကတြင္ ဂ်ပန္ ဘီလ္ဂိတ္စ္ဟု ေခၚၾကသည္။ ယခုေတာ့ သူ႔ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ 

သူ႔ကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္-ကိုရီးယား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ မိသားစုက ေမြးဖြားသည္။ သူ႔မူရင္း အမည္မွာ ဆန္ဂ်ံဳယူျဖစ္သည္။ ကိုရီးယားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ေရာက္မွ ယာဆူမူတိုဆိုသည့္ အမည္ကို ခံယူကာ သူလည္း ဂ်ပန္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသည္။

McDonald ဂ်ပန္ကို ထူေထာင္သူ တန္ဖူဂ်ီတက သူ႔ကို အေမရိကမွာ ေက်ာင္းသြားတက္ဟု အႀကံေပးသည္။ သူက ထိုအႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာၿပီး အေမရိကကို ေရာက္ေအာင္လာသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥ ကိုေတာင္ပိုင္း Serramonte အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းစတက္သည္။ ေဒသေကာလိပ္တြင္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ California-Berkeley တကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ပညာသင္ယူသည္။ စီးပြားေရးပညာကို အဓိက ဘာသာအျဖစ္ ယူခဲ့သည္။ 

သူသည္ စီးပြားေရးပညာကို ေလ့လာလိုက္စားသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာကို စိတ္ဝင္စားသူျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္တက္စဥ္ကတည္းက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပါေမာကၡမ်ားကိုပင္ အကူအညီေပးရသူျဖစ္သည္။ အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ ဘာသာျပန္စက္ကို သူကိုယ္တိုင္ တီထြင္သည္။ သူတီထြင္ထားသည္ ဘာသာျပန္စက္ကို Sharp ကုမၸဏီသို႔ ေဒၚလာ ၄၂၃,၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ အိတ္ေဆာင္အ႐ြယ္အစား ဘာသာျပန္ ထိုစက္ေလးမွာ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ၿပီး ထိုစက္ကို ထပ္ဆင့္တီထြင္ သည့္ ကုမၸဏီက ေဒၚလာသန္းခ်ီၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိသြားခဲ့သည္။ 

UC-Berkeley တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကတည္းက သူသည္ စီးပြားေရးပညာကို စိတ္ဝင္စားသလို၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ Pac-Man ႏွင့္ Space Invaders ဆိုသည့္ ဂိမ္းမ်ားကို ကစားႏိုင္ေသာ ဂိမ္းစက္မ်ားကို သူက ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားရွိ ဘားဆိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႔ တင္သြင္းေသာ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘာကေလေျမာက္ပိုင္း စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း သီခ်င္းဖြင့္စက္ေတြကို လိုက္ေရာင္းရာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေငြအေႂကြေစ့ထည့္ၿပီး ကစားရသည့္ ဂိမ္းစက္မ်ားႏွင့္ သီခ်င္းဖြင့္စက္မ်ားကို သူက အေမရိကကို တင္ပို႔ရင္း ေဒၚလာသန္းခ်ီၿပီး ရွာႏိုင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္းသို႔ ဂိမ္းစက္ႏွင့္ သီခ်င္းဖြင့္စက္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္မႈက သူ႔ကို ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ခ်မ္းသာေစခဲ့သည္။ 

ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာသည္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးႀကီးတစ္ခုကို ျဖစ္ေစၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအားလံုးကို အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း သူေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကြန္ပ်ဴတာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ရန္ သူႀကံေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘာသာျပန္စက္ကို တီထြင္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ကလည္း ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးသည္ စီးပြားေရးတြင္ အေရးႀကီးလာေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘာသာျပန္ မိုက္ခ႐ိုခ်စ္ပ္ကို သူတီထြင္ရျခင္းမွာ ေခတ္ေျပာင္းမည္ကို ႀကိဳတင္သိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက သူစိတ္ကူးထားခဲ့သည့္ အနာဂတ္အတြက္ တီထြင္လိုေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ 

သူသည္ UC Berkeley တကၠသိုလ္မွ B.A ဘြဲ႔ကို စီးပြားေရးဘာသာျဖင့္ ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူကၽြမ္းက်င္သည္မွာ နည္းပညာႏွင့္ ေဈးေရာင္းအတတ္ပညာႏွစ္ခုစလံုးျဖစ္သည္။ အေမရိကတြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီးေနာက္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သူသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာသည္။ SoftBank ကုမၸဏီကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုမၸဏီကိုထူေထာင္ၿပီးေနာက္ PC ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

သူ၏ ပထမဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမွာ အင္တာနက္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ သူက Yahoo ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး Alibaba ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ခဲ့သည္။ 

SoftBank သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ရွယ္ယာရွင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာၿပီး ဆန္၏ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကလည္း တိုးတက္လာသည္။ သူက ရရွိသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို အိုးအိမ္မ်ားအား ဝယ္ယူသိမ္းပိုက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ Yahoo ကုမၸဏီကို ဆန္က ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သူပိုင္သည့္ Yahoo ဂ်ပန္သည္ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာျပန္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ဆန္၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့မႈမ်ားမွာ ေဒၚလာ ၃၇၄ သန္းခန္႔ရွိသည္။ 

Yahoo ကို သူက ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ရပ္တည္မည့္အစား ေဒသဆိုင္ရာအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ အႀကံေပးခဲ့သည္။ Yahoo ကလည္း Yahoo (Japan) အျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးလိုက္ကတည္းက ဂ်ပန္ေတြယံုၾကည္မႈ ပိုမိုရလာၿပီး ယေန႔တိုင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ (Search Engine) လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနရသည့္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ွSoftBank သည္ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၈၀ ခန္႔တန္ေသာ အေနအထားမွ ထိုးက်သြားသည္။ သူ႔ကုမၸဏီသည္ ေဒၚလာ ၇၈ ဘီလီယံခန္႔သာတန္ေတာ့သည္။ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၇၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ ႏွစ္တြင္ သူ႔ကုမၸဏီရွယ္ယာေတြကလည္း ထိုးက်သြားသည္။ ရွယ္ယာ တစ္စုတန္ဖိုး ၁၉၈၀၀၀ ယန္းမွ ၁၅၄၂ ယန္းသို႔ ထိုးက်သြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ SoftBank သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အင္တာနက္ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ထူေထာင္ခဲ့ရသည္။ ဂ်ပန္ျပည္သူတို႔ကို 12 Mbps ႏႈန္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးႏိုင္မည့္ အင္တာနက္အား တစ္လ ၂၁ ေဒၚလာခန္႔ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ငလ်င္ေဘးေၾကာင့္ ဖူကူရွီးမား ဒိုင္အီခ်ီ ႏ်ဴကလီးယားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံုပ်က္စီးသြားသည္။ ဆန္က ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ဓာတ္အားရရွိေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပး႐ံုမက ထိုေဒသမွ ျပည္သူမ်ားကို အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား သက္သာစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးကိုလည္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရး ကြက္ေက်ာ္ျမင္ႏိုင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ 

SoftBank သည္ အင္တာနက္လုပ္ငန္း ၁၀၁၈ ခုကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ Yahoo (Japan) ကိုသာမက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Alibaba Group လည္း ပါသည္။ Sprint Nextel ၏ ရွယ္ယာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ဆန္က ဝယ္လိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ SoftBank သည္ ကမၻာ့တတိယအႀကီးဆံုး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ရသည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ iPhone ကို ပထမဆံုး တင္သြင္း ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရသူမွာလည္း SoftBank ျဖစ္သည္။ ယေန႔ သူ႔ဖုန္းလိုင္းကို သံုးစြဲေနသူေပါင္း သန္း ၃၀ ရွိသည္။ SoftBank  ကိုပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ တရားဝင္မွတ္တမ္းက သူ၏ ခ်မ္းသာမႈမွာ ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Bloomberg ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သူ၏ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမွာ ေဒၚလာ ၅၂၅ သန္းခန္႔သာ ရွိမည္ဟုဆိုထားသည္။ သူသည္ အလွဴအတန္းလည္း ဝါသနာပါသည္။ ဆူနာမီျဖစ္စဥ္ သူက ေဒၚလာ သန္း ၁၂၀ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ 

Forbes မဂၢဇင္းက ဆန္သည္ ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံခန္႔ခ်မ္းသာသည္ဆိုကာ ဂ်ပန္၏ အခ်မ္းသာ ဆံုးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ သူသည္ ကမၻာ့ဩဇာအရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္အဆင့္ ၄၅ ေနရာတြင္ ရွိသည္။

(Ref: Business Insider, ARS Technica, The Famous People)