News

POST TYPE

YOUTH

လဲက်လွ်င္ျပန္ထ ဘဝကိုျပန္စ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ား
07-Jul-2018ေအဘရာဟင္ လင္ကြန္း (Abraham Lincoln)

သူ႔ကို ၁၈၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၁၆ ဦးေျမာက္ သမၼတအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးတိုက္ပြဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေက်းကၽြန္စနစ္ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေပးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ဘဝသည္ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းၿပီး သမၼတဘဝ ေရာက္ခဲ့ရသူတစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သမၼတအျဖစ္ အစိုးရအဖြဲ႔မေရာက္မီက အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

၁၈၃၂ ခုႏွစ္ သူ႔အသက္ ၂၃ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝ ေရာက္ခဲ့ရဖူးသည္။ ေရွ႕ေနလုပ္ေတာ့လည္း မေအာင္ျမင္။ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ခ်စ္သူကြယ္လြန္သြားသည္။ ေနာက္သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ အီလီႏြိဳက္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံရာ ႐ံႈးနိမ့္ျပန္သည္။ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ အသက္ ၃၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဝါရွင္တန္ဒီစီ၌ ေကာ္မရွင္နာအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံရာ ႐ံႈးနိမ့္သည္။ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံရာ ႐ံႈးျပန္သည္။ သူ႔ဘဝကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ အလုပ္၊ ႏိုင္ငံေရး ဘာလုပ္လုပ္ အ႐ံႈးေတြႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္းေတြ႔ရမည္။ သို႔ေသာ္ လင္ကြန္းသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့တတ္သူတစ္ေယာက္ မဟုတ္။

၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ စတင္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံလိုက္ရသည္။ သူက ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေက်းကၽြန္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းကာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္ အသက္ ၅၂ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ သမၼတအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။ သူ႔မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ကို ယေန႔တိုင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသံုး ေဒၚလာစကၠဴမ်ားေပၚတင္ကာ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ 

အဲလ္ဘတ္ အိုင္းစတိုင္း (Albert Einstein)

အိုင္းစတိုင္းကို ၁၈၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ဉာဏ္အလြန္ေကာင္းသူ အေတာ္ဆံုး သိပၸံပညာရွင္အျဖစ္ ထင္မွတ္ထားသူသည္ တစ္ခ်ိန္က ဆံုး႐ံႈးမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူငယ္စဥ္က ေလးႏွစ္သားအ႐ြယ္အထိ စကားမေျပာတတ္ေပ။ ၁၈၉၅ ခုႏွစ္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဇူးရစ္ရွိ Swiss Federal Polytechnic ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာ က်႐ံႈးခဲ့သည္။

သူသည္ တကၠသိုလ္က ဘြဲ႔ရသည္ဆိုေသာ္လည္း မၾကာခဏ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ ျပန္တက္လိုက္လုပ္ၿပီးမွ ဘြဲ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က သူ႔ဖခင္ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ ဘဝကို ခက္ခဲက်ပ္တည္းစြာျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ အသက္ရွင္စဥ္ကလည္း သူ႔သားကို ေအာင္ျမင္မည့္သူတစ္ဦးျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု မည္သည့္အခါကမွ သတ္မွတ္ျခင္းမခံခဲ့ရေပ။

ေနာက္ဆံုး ဘြဲ႔တစ္ခုရလာၿပီးေနာက္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝျဖင့္ ေလွ်ာက္သြားေနခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုး အာမခံကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္လုပ္သည္။ အာမခံလက္မွတ္မ်ားကို တစ္အိမ္တက္ဆင္း ေရာင္းခ်ရသည့္အလုပ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ မူပိုင္ခြင့္႐ံုးတြင္ လက္ေထာက္ စစ္ေဆးေရးအရာရွိအျဖစ္ အလုပ္ရသည္။ မူပိုင္ခြင့္လာတင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို အကဲျဖတ္စစ္ေဆးရသည့္ အလုပ္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔ မေအာင္ျမင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနရင္းက သူသည္ Relativity Theory ကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္ႏိုင္မွ လူသိလာသည္။ ထိုအခ်ိန္မွ သူ႔ကို သခ်ၤာပညာရွင္၊ ႐ူပေဗဒပညာရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။ သူက စၾကဝဠာႀကီး၏ စနစ္အေၾကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ျပသည္။ ႐ူပေဗဒသေဘာတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး စၾကဝဠာႀကီးတည္ေဆာက္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္း စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ေရးသားျပဳစုရာမွ ထင္ရွားလာခဲ့ရသည္။ ၁၉၂၁ ခုႏွစ္တြင္ Quantum Theory ကို စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူအျဖစ္ ႏိုဘယ္လ္ဆု ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဘီယြန္းေဆး ႏိုးစ္ (Beyonce Knowles)

သူ႔ကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အႏုပညာေလာကတြင္ ၾကယ္ပြင့္တစ္ပြင့္အျဖစ္ ထင္ရွားလာေသာ္လည္း သူ႔ဘဝတြင္ ဆံုး႐ံႈးမႈေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဘာလုပ္လုပ္ အဆင္မေျပသည္ကမ်ားေသာေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက အႏုပညာဝါသနာပါၿပီး Girl’s Tyme ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စုေပါင္းထားေသာအဖြဲ႔ေလးကို စတင္ထူေထာင္ကာ ဂီတကိုဖန္တီးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔အဖြဲ႔က မေအာင္ျမင္ေပ။ အသက္ ၈ ႏွစ္သမီးေလာက္ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Girl’s Tyme အဖြဲ႔သည္ ၇ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။ ဘီယြန္းေဆး၏ ဖခင္မက္သ႐ူးႏိုးစ္သည္ သူ၏ ေဆးပစၥည္းအေရာင္းသမားဘဝက ထြက္လိုက္ၿပီး သမီးဝါသနာပါသည့္လုပ္ငန္းကို ပါရမီျဖည့္ကာ ႀကီးၾကပ္စီမံေပးသည္။ ထိုစဥ္က သူတို႔မိသားစုတြင္လည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သမီးကို ယံုၾကည္စိတ္ျဖင့္ ဘဝကို ပံုေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ပိုင္း Destiny’s Child ဆိုသည့္ အဖြဲ႔ကို ထပ္မံထူေထာင္သည္။ ယခင္ Girl’s Tyme အဖြဲ႔ ဝင္အျဖစ္ ၆ ဦးရွိေသာ္လည္း ယခု ၄ ဦးသာ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ မေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းရင္း ေနာက္ဆံုး သူ႔အဖြဲ႔တြင္ ၃ ဦးသာ က်န္ေတာ့သည္။ 

၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔သံုးဦးအဖြဲ႔ေလးသည္ Columbia Records ကုမၸဏီႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစကို ေရာက္လာမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးက ထြက္သြားျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ အဖြဲ႔ဝင္ႏွစ္ဦးကို အျမန္ဆံုးထပ္မံျဖည့္ဆည္းရျပန္သည္။ အဖြဲ႔ဝင္သံုးဦးတည္းႏွင့္ ျပန္လည္ၿပီး ထူေထာင္ခဲ့ရာမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ခ်ားလ္စ္ ဒါဝင္ (Charles Darwin)

ေအဘရာဟင္ လင္ကြန္းေမြးဖြားသည့္ႏွစ္ ၁၈၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ဖခင္ျဖစ္သူက ပင္ ေအာင္ျမင္မည့္သူတစ္ဦး မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အထင္ေသးျခင္းခံရသည္။ ဖခင္က ေဆးပညာသင္ၿပီး ဆရာဝန္ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ သူက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုသာ စိတ္ဝင္စားသည္။ ၁၈၂၇ ခုႏွစ္တြင္ ဖခင္စိတ္တိုင္းက် အီဒင္ဘတ္တကၠသိုလ္တက္ခဲ့ၿပီး ေဆးပညာကို သင္ၾကားေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းဆက္မတက္ဘဲ ထြက္ခဲ့သည္။ ဖခင္က “မင္းဟာ ေသနတ္တစ္လက္နဲ႔ ေလွ်ာက္ပစ္ဖို႔ပဲ နားလည္တယ္။ ေခြးေတြနဲ႔ ႂကြက္လိုက္ဖို႔ပဲ သိတယ္”ဟု ျပစ္တင္ေျပာဆိုသည္ကို မခံခ်င္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေက်ာင္းျပန္တက္သည့္အခါတြင္ ကင္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ရွိ ခရစ္ေကာလိပ္သို႔သာတက္သည္။ ၁၈၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ရသည္ကို စိတ္ပ်က္လာျပန္သည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေကာလိပ္က ထြက္ေျပးျပန္သည္။

သူ၏ဘဝမွတ္တမ္းတြင္ သူ႔ဖခင္က သူ႔အေပၚ မႀကိဳက္သလို သူကလည္း သေဘာမက်ပံုမ်ားကို ေရးသားထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာမ်ားႏွင့္ အေဖမ်ားၾကားတြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ သာမန္ေကာင္ေလးတစ္ေကာင္သာ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ တိုးတက္ႏိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက သူ႔ဘဝအတြက္ သူ႔ဘာသာသူ ေဖာက္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

သူ႔ဖခင္လမ္းေၾကာင္းကို မေလွ်ာက္ဘဲ သူဝါသနာပါသည့္လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရင္းက သူသည္ သိပၸံပညာေလာကတြင္ ထင္ရွားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ သူ၏ သဘာဝအေပၚ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံုႏွင့္ လူသားႏွင့္ သတၱဝါမ်ား၏ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားမွာ အားလံုးက အံ့ဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ခ်ာလီ ခ်က္ပလင္ (Charlie Chaplin)

ခ်ာလီခ်က္ပလင္ကို အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္က ေမြးဖြားသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆင္းရဲ႐ိုင္းစိုင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ ႀကီးျပင္းလာရသူျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ၂ ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ ဖခင္ျဖစ္သူက စြန္႔ပစ္ခဲ့သည္။ မိခင္ႏွင့္အတူ ပစ္ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ခ်ာလီသည္ အထည္ခ်ဳပ္၊ အိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ မိခင္က ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ျခင္းေၾကာင့္သာ အသက္ရွင္ခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ အသက္ ၇ ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အလုပ္ထြက္လုပ္ရသည္။ မိဘမဲ့မ်ား ခိုကိုးသည့္ေဂဟာမ်ားတြင္ လွည့္လည္ရင္း ေစလႊတ္သည့္လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္မ်ားကို ဝင္လုပ္ေပးကာ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရရွာသည္။

သူ႔အသက္ ၉ ႏွစ္သားအ႐ြယ္တြင္ သူခိုကိုးသည့္ ေဂဟာမွ မိခင္ထံ ေခတၱျပန္လာခြင့္ရသည္။ သို႔ေသာ္မိခင္က စိတ္ေဝဒနာခံစားေနရေသာေၾကာင့္ သူ႔ကို ေဂဟာသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္းခံရသည္။ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ဖခင္ျဖစ္သူကလည္း အရက္သမားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသည္းေျခာက္ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသည္။ 

ခ်ာလီ၏ မိခင္သည္ စိတ္ေဝဒနာကိုခံစားၿပီး ကုသေနရာမေပ်ာက္သျဖင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ အထိ စိတၱဇေဆး႐ံုတြင္သာ ေနသြားရရွာသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ခ်ာလီႏွင့္ ညီျဖစ္သူ ဆစ္ဒနီတို႔သည္ သူတို႔ ဘာသာရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပ္တည္ေနၾကရသည္။ စားစရာမရွိသျဖင့္ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ အငတ္ေနခဲ့ရသည့္ေန႔မ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။ 

ဘဝကိုခက္ခဲစြာ ႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္တြင္ ခ်ာလီသည္ ျပဇာတ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ သူ၏ ဟာသဉာဏ္စြမ္းႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအျပင္ တီထြင္ထားသည့္ ေျခကေၾကာင့္ နာမည္ရလာသည္။ တျဖည္းျဖည္း ေဟာလီးဝုဒ္သို ေျခခ်လာႏိုင္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ မဆုတ္မနစ္သူ၏ ႀကိဳးစားလိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အသံတိတ္႐ုပ္ရွင္တစ္ေခတ္တြင္ ခ်ာလီခ်က္ပလင္ဆိုသည့္ မွတ္တိုင္တစ္တိုင္ကို စိုက္ထူႏိုင္ရန္အတြက္ သူ႔တြင္ ေပးဆပ္ရင္းႏွီးခဲ့ရေသာ ကာလမ်ားစြာမွာ ခါးသီးဖြယ္ရာျဖစ္ခဲ့သည္။