News

POST TYPE

YOUTH

အားက်ေစခ်င္ နည္းပညာရွင္မ်ား (၆)
23-Jun-2018ဝမ္ေတာက္ (Wang Tao)

သူ႔အမည္အျပည့္အစံုမွာ ဖရန္႔ဝမ္ေတာက္ (Frank Wang Tao) ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းေလးမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရာမွ အာရွ၏ အသက္အငယ္ဆံုး ဘီလီယံႂကြယ္ သူေဌးေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္လာသည္။ သူ႔အသက္မွာ ၃၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ကာ Forbes မဂၢဇင္းႀကီး၏ နည္းပညာသူေဌး ၁၀၀ စာရင္းဝင္တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။

ဝမ္၏ ခ်မ္းသာမႈမွာ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလီယံခန္႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ၁၀၀ တြင္ နံပါတ္ ၇၆ အဆင့္ရွိသည္။ သူသည္ ေဟာင္ေကာင္သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႔ရခဲ့ၿပီးေနာက္ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ဒ႐ုန္းကုမၸဏီျဖစ္သည့္ DJI ကို ရွန္ဇန္းတြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စတင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေမာင္းသူမဲ့ ဒ႐ုန္းယာဥ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေဈးကြက္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာသည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။

အာရွတြင္ နည္းပညာေလာက၌ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ Alibaba Group Holding ကို ထူေထာင္ထားသည့္ ဂ်က္မာယန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ South China Morning Post သတင္းစာကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္သည္။ ဂ်က္မာ၏ပိုင္ဆိုင္မႈမွာ e-Commerce ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက ရလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ ေဒၚလာ ၃၇ ဒသမ ၄ ဘီလီယံျဖစ္သည္။ 

Tencent Holding ကို ထူေထာင္သည့္ ပိုနီမာဟြာတန္သည္ ေဒၚလာ ၃၆ ဒသမ ၇ ဘီလီယံခ်မ္းသာသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာေလာကတြင္ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသည္။ ဝမ္ေတာက္သည္ ယခုမွ လုပ္ငန္းကို စတင္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း ခ်မ္းသာခဲ့သူမ်ားမွာ တစ္ကစတင္ခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ၏အနာဂတ္မွာ အလားအလာမ်ားစြာ ေကာင္းသူတစ္ဦးဟု ဆိုရမည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ဝမ္ေတာက္သည္ DIY (Do it yourself) ဆိုသည့္ ဒ႐ုန္းေလးမ်ားကို တီထြင္ေနခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏ ဒ႐ုန္းေလးမ်ားက ေပါ့ပါးၿပီး သယ္ယူရလြယ္ကူသည့္အျပင္ ေဈးလည္းသက္သာေသာေၾကာင့္ နာမည္ရလာသည္။ 

ဒ႐ုန္းဆိုသည့္ ေမာင္းသူမဲ့ယာဥ္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းလာကတည္းက လူငယ္မ်ားသည့္ စမ္းသပ္တီထြင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ဝမ္ေတာက္လည္း တစ္ေယာက္အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝမ္ေတာက္သည္ ဒ႐ုန္းတြင္ ကင္မရာကိုထည့္သြင္းၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ႏိုင္ေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒ႐ုန္းကို ဓာတ္ပံု သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယို႐ိုက္ရန္ ကင္မရာထည့္သြင္းေပးၿပီး ေကာင္းကင္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနႏိုင္ရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ကူးက သူ႔ကို DJI (Da-Jiang Innovation Technology) ဆိုသည့္ကုမၸဏီကို ေပၚေပါက္ေစမည့္ လမ္းစျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

သူသည္ DJI ကို ထူေထာင္ႏိုင္႐ံုမက ကုမၸဏီ၏ CEO တစ္ေယာက္ပါျဖစ္လာသည္။ ကမၻာ့ ဒ႐ုန္းေဈးကြက္၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္သည္အထိလည္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာခဲ့သည္။ သူ၏ DJI ကုမၸဏီက လုပ္ငန္းသံုးမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသံုး ဒ႐ုန္းေလးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ကစားစရာအသြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ လူငယ္မ်ားႀကိဳက္ၿပီး အေရာင္းတြင္က်ယ္ခဲ့ရသည္။ DJI မထုတ္မီက သူသည္ Phantom ဆိုသည့္အမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ 

ဒ႐ုန္းဆိုသည္မွာ ယခင္က အခ်ိန္အတိုင္းအတာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တီထြင္စမ္းသပ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားၾကားတြင္ စိတ္မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ DJI ဒ႐ုန္းမ်ား ေပၚလာၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒ႐ုန္းဆိုသည္မွာ တစ္မ်ိဳးသံုးမဟုတ္၊ စြယ္စံုသံုးႏိုင္သည္ဆိုေသာ သေဘာတရားမ်ားရရွိလာၾကသည္။ 

ဒ႐ုန္းကို ကေလးကစားစရာအျဖစ္မွ လုပ္ငန္းသံုးအျဖစ္ တီထြင္မႈကို ဝမ္ကစတင္ခဲ့သည္။ သူတို႔က လုပ္ငန္းသံုးဒ႐ုန္းအျဖစ္ Matric 600 ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ျပခဲ့သည္။ ထိုဒ႐ုန္းက ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေခတ္တစ္ေခတ္ေျပာင္းသြားေစသည္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ဝမ္ကလည္း ေကာင္းကင္႐ိုက္ကြင္းမ်ားတြင္ ကင္မရာကို အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အတည္ၿငိမ္ဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္မ်ားကို ထပ္ဆင့္တီထြင္ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဝမ္တီထြင္သည့္ ဒ႐ုန္းမ်ားတြင္ ဘက္ထရီသက္တမ္းကို အထူးအေလးေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ အနည္းဆံုးမိနစ္ ၃၀ အထိ ပ်ံသန္းႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ပိုၿပီးအႀကိဳက္ေတြ႔လာၾကသည္။ DJI က ထုတ္လုပ္သည့္ အထူးနည္းပညာက ေလးလံသည့္ကင္မရာႀကီးမ်ားကိုပင္ ဒ႐ုန္းျဖင့္ မတင္သြားႏိုင္ေစရန္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကႏွင့္ ဗီဒီယိုလုပ္ငန္းမွပညာရွင္မ်ား ပိုၿပီးသံုးစြဲလာၾကသည္။ ယခင္က ေကာင္းကင္႐ိုက္ကြင္းမ်ားကို ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ႐ိုက္ကူးၾကရာ၌ စိတ္တိုင္းမက်မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ ဒ႐ုန္း႐ိုက္ကြင္းမ်ားက ေျမျပင္မွ စိတ္ႀကိဳက္ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပိုၿပီးထိေရာက္သည့္အျပင္ ေငြလည္းအကုန္အက် အနည္းဆံုးျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

DJI ကုမၸဏီက Mavic ဒ႐ုန္းအသစ္မ်ားကို ကင္မရာထည့္ၿပီး ပထမဆံုးတီထြင္ခဲ့သည္။ ဆယ္ဖီ႐ိုက္ကူးရာတြင္ စိတ္တိုင္းမက်မႈမ်ားကို ယင္းဒ႐ုန္းေလးမ်ား အကူအညီျဖင့္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။ ကမၻာအႏွံ႔ လွည့္လည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ကိုယ္ပိုင္ယူေဆာင္ကာ မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကို လြယ္ကူစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ ပိုၿပီးခရီးေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္႐ႈခင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ပံုကိုတြဲ႐ိုက္ရာတြင္ ျမင္ကြင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိတ္ႀကိဳက္ပံုေဖာ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဒ႐ုန္းမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယို႐ိုက္ျခင္းဓေလ့က ပိုၿပီးေခတ္စားလာခဲ့ရသည္။ 

ဝမ္ေတာက္၏ DJI ကုမၸဏီက အိတ္ေဆာင္၊ ခရီးေဆာင္ဒ႐ုန္းမ်ားကိုထုတ္ၿပီး ႐ိုက္ကူးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုစံေျပာင္းေပးလိုက္ႏိုင္ျခင္းက သူ၏ DJI ကုမၸဏီကို ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမ်ား တိုးတက္ေစခဲ့သည္။ ဒ႐ုန္းတစ္စင္းလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၃၀၀ ျဖင့္ စတင္ျဖန္႔ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း လူတိုင္းတတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္စားမႈကို မ်ားစြာရခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တီထြင္ၿပီး ႏွစ္ဝက္ခန္႔အၾကာတြင္ DJI သည္ ဒ႐ုန္းေဈးကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္ၿပီးသားျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ 

ဒ႐ုန္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ လူငယ္ႀကိဳက္ျဖစ္႐ံုမက စိတ္ကူးျဖင့္ ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးထားသျဖင္ ဝမ္ေတာက္၏ ဒ႐ုန္းလုပ္ငန္းသည္ ပိုၿပီးေအာင္ျမင္လာသည္ဟုဆိုရမည္။ သူ၏ ကုမၸဏီ႐ံုးခန္း မ်က္ႏွာစာ တံခါးဝတြင္လည္း “ဦးေႏွာက္ကိုသာ ယူေဆာင္လာပါ” “စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ယူေဆာင္မလာပါႏွင့္”ဆိုသည့္ စာတန္းမ်ားကို တ႐ုတ္လို ကပ္ထားသည္။ ယင္းသည္ ဝမ္ေတာက္၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကုမၸဏီတြင္ အက်ိဳးရွိသည့္ တီထြင္မႈမ်ားကိုသာ လာေရာက္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လမ္းစဥ္ကို ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သူက DJI ၏ CEO တာဝန္ကို ယူထား႐ံုမက အလြန္ထက္ျမက္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္လာသည္။ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ကိုက္ညီေအာင္လုပ္သည္။ တစ္ပတ္ကို နာရီ ၈၀ ေက်ာ္ လုပ္သည္။ သူ႔႐ံုးခန္းထဲရွိ အလုပ္စားပြဲအနီးတြင္ သစ္သားခုတင္တစ္လံုးထားသည္။ မၿပီးမခ်င္း မျပန္တမ္း ဇြဲႏွင့္လုပ္တတ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ စတိဗ္ေဂ်ာ့ကို အရမ္းသေဘာက်တယ္။ သူ႔အိုင္ဒီယာေလာက္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အထင္မႀကီးမိဘူး”ဟု သူက ဆိုသည္။ သူက ဆက္ေျပာသည္။

“လူတိုင္းလိုအပ္တာက သူမ်ားေတြထက္ပိုေကာင္းၿပီး ပိုသာတဲ့ပစၥည္းေတြကိုပဲ။ အမ်ားသံုးေနတာထက္ ပိုေကာင္းတာေတြပဲ သံုးခ်င္ၾကတာ သဘာဝပဲ။ သူမ်ားနဲ႔မတူေအာင္ တီထြင္ႏိုင္ရင္ ခင္ဗ်ားေအာင္ျမင္ၿပီ”ဟု သူ႔အယူအဆကို ရွင္းလင္းစြာထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သူက စတိဗ္ေဂ်ာ့၏စကားကို ကိုးကားၿပီး ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝမ္ေတာက္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဇီက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္က ေမြးဖြားသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ကိုသြားေရာက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ မိသားစုက ရွန္ဇန္းကိုေျပာင္းလာသျဖင့္ ယင္းၿမိဳ႕တြင္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသည္။ သူသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ရဟတ္ယာဥ္အ႐ုပ္ေလးမ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ရျခင္းကို သေဘာက်သည္။ ရွန္ဟိုင္းတြင္ East China Normal တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ သူယူခဲ့သည့္ ဘာသာရပ္မွာ စိတ္ပညာျဖစ္ေသာ္လည္း သူစိတ္ဝင္စားသည့္က အီလက္ထ႐ြန္နစ္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ကိုေျပာင္းကာ ပညာဆက္သင္သည္။ ေဟာင္ေကာင္တြင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုတကၠသိုလ္တြင္ စက္႐ုပ္လုပ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ဘြဲ႔ရၿပီး မာစတာဘြဲ႔ကို ထပ္ႀကိဳးစားကာ သင္ယူရာ ၂၀၁၁ တြင္ ဘြဲ႔တစ္ခုထပ္မံရခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဟာင္ေကာင္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္က သူ႔ပညာႏွင့္ အရည္အခ်င္းကို သေဘာက်ၿပီး ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၀၀) ခန္႔ကို အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးသည္။ သူတီထြင္ျပထားသည့္ ဒ႐ုန္းလုပ္ငန္းကို ပိုမိုၿပီး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျပရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း ဝမ္ေတာက္သည့္ ရွန္ဇန္းကိုျပန္လာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္ပိုင္ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔လုပ္ငန္းအျဖစ္ DJI ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒ႐ုန္းေဈးကြက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိလာခဲ့သည္။ အမ်ားသံုးဒ႐ုန္းမ်ားအျဖစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ဒ႐ုန္းကို ကစားစရာပစၥည္းတစ္ခုကဲ့သို႔ တီထြင္ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ သူ႔ကို ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသြားေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၄၈၀ ခန္႔အထိ အက်ိဳးအျမတ္ရွိကာ ဝန္ထမ္း ၂၈၀၀ ကို ခန္႔ထားႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးအျဖစ္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း သူ႔ကို အသက္ ၄၀ ေအာက္ အခ်မ္းသာဆံုး လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ 

သူ႔ကို “ဒ႐ုန္းဘုရင္” ဆိုသည့္ ဘြဲ႔ကိုေပးၿပီး ဆိုရွယ္မီဒီယာေလာကတြင္လည္း ဝမ္ေတာက္၏ DJI ကုမၸဏီကို ဝိုင္းၿပီး ေျမႇာက္စားေရးသားသျဖင့္ မသိသူမရွိျဖစ္ခဲ့သည္။ 

E-01
(Ref: South China Morning Post)


  • VIA