News

POST TYPE

YOUTH

ဗီယက္နမ္လုပ္ငန္းရွင္ လူငယ္တစ္ဦး၏ ရင္တြင္းစကားသံ
05-May-2018သူ႔အမည္က ဒိုဟြိဳင္နမ္ျဖစ္သည္။ ဟႏြိဳင္း Amster - dam အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ခဲ့သည္။ ဒိုဟြိဳင္နမ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု Silicon Valley တြင္ Emotiv Systems ကို သြားေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ Emotiv Systems ဆိုသည္မွာ ဦးေခါင္းတြင္ နားၾကပ္လိုပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကို တပ္ထားလိုက္လွ်င္ ထိုတပ္ထားသူ၏ စိတ္ကို ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ တီထြင္ထားသည့္စနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဒိုဟြိဳင္နမ္ ထူေထာင္ထားသည့္လုပ္ငန္းသည္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ သူ႔ေဖာက္သည္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ စိတ္ကိုဖတ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ သေဘာတရားကို Avatar ဆိုသည့္ ႐ုပ္ရွင္ေၾကာင့္ လူသိပိုမ်ားလာသည္။ ဒိုဟြိဳင္နမ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ SeeSpace ဆိုသည့္ ကုမၸဏီကိုထူေထာင္ၿပီး ဗီယက္နမ္ကို ျပန္လာသည္။ သူက Emotiv Systems ကို ပိုၿပီးထြန္းကားေအာင္ ဗီယက္နမ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ သူႏွင့္ Nhan Dan လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ လူငယ္တစ္ဦး၏ အနာဂတ္စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ေစရန္ တင္ျပထားသည္။

လူငယ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္သင့္သလဲ

၂၀၁၄ - ၁၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အစိုးရအေနႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စီးပြားေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားက အေမရိကရွိ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားလို ေနရာမ်ိဳးေရာက္ေအာင္ ေပါက္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ကုမၸဏီသစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအေနႏွင့္ ပေရာဂ်က္အသစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို မ်ားစြာပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေနေသးသည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ျပႆနာတစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေပါင္း ၁၀၀ ရွိေနလွ်င္ သူတို႔ကို မည္သူေတြက အေထာက္အပံ့ေပးၿပီး သူတို႔ မည္မွ်ေအာင္ျမင္လာမည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းမရႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၀၀ မွသည္ ၁၀၀၀ ျဖစ္လာသည့္တိုင္ေအာင္ တိုးပြားလာသည္ဆိုေစ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ ကမၻာကိုလွမ္းျမင္ၿပီး ကမၻာႏွင့္ပူးေပါင္းကာ အရည္အေသြးျပည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ အေရအတြက္ထက္ အရည္အေသြးက ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ 

ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ

လူငယ္မ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုလိုအပ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ပညာႏွင့္ ဗဟုသုတေတြ လိုအပ္ေနသည္။ ဗီယက္နမ္ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ေလာက္ကိုသာ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဗီယက္နမ္ေဈးကြက္က လူသန္း ၁၀၀ ေလာက္ကိုသာ ဦးတည္ႏိုင္သည္။ ထိုမွ်အေရအတြက္ကို အားရေက်နပ္မေနသင့္ေပ။ Alibaba, Google, Facebook စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အရမ္းနည္းသည္။ 

ျပည္တြင္းေဈးကြက္ေလာက္ကိုသာ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ေတြကလည္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ေနေၾကာင္း သတိထားရမည္။ ကမၻာႀကီးကိုျပားေနၿပီဟုသာ ေျပာၾကသည္။ ကမၻာဘာေၾကာင့္ ျပားသနည္းဆိုျခင္းကို သိသူနည္းသည္။ ကမၻာျပားၿပီဆိုသည့္ သေဘာတရားမွာ တစ္ခုခုကိုထုတ္လုပ္တိုင္း ကမၻာ့ေဈးကြက္ကိုဦးတည္ႏိုင္ရန္ ေျပာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သေဘာေပါက္ထားရန္လိုသည္။ 

ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အစၥေရးႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနၾကသနည္း။ သူတို႔၏ ျပည္တြင္းေဈးကြက္က ေသးေသးေလးျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေဈးကြက္ကို သူတို႔ထိုးေဖာက္ ဝင္ေရာက္ေနမႈက အႀကီးႀကီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ဗီယက္နမ္ျပည္သူေတြ စြမ္းအားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔တတ္ကၽြမ္းထားသည့္ နည္းပညာအဆင့္အတန္းက သူတို႔ႏွင့္ လာေရာက္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြေလာက္ အဆင့္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ေနရသည္။ နည္းပညာမကၽြမ္းက်င္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္းသူျဖစ္မလာဘဲ၊ အခိုင္းခံေတြ ျဖစ္ေနရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ လူသားရင္းျမစ္ေတြေပါမ်ားပါသည္။ လူသားရင္းျမစ္ကို အသံုးခ်ရမည့္ စရိတ္ေတြကလည္း အလြန္သက္သာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အခြင့္ေကာင္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္သူေတြသာ တိုးတက္ႀကီးပြားမည္ျဖစ္သည္။ ေပါမ်ားသည့္ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းအား အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အစိုးရဘက္ကလည္း ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရမည္။

ဗီယက္နမ္မွာ Ecosystem နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုသလား

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ကအထိ Ecosystem ဟုဆိုရမည့္ သေဘာတရားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ယခုအခါ ဗီယက္နမ္တြင္ Ecosystem သည္ သေႏၶသားကို လြယ္ထားရသည့္အဆင့္သာရွိေသးၿပီး မေမြးဖြားေသးဟုဆိုရမည္။ Ecosystem ကို ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားတြင္ အသိပညာရွိရမည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြေၾကး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးမည့္ တရားဥပေဒစနစ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အထက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွ Ecosystem ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Ecosystem ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေဈးကြက္လိုသည္။ လူသားရင္းျမစ္ေတြလိုသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြလိုသည္။ အားလံုးသည္ အစိုးရက ခ်မွတ္ေပးမည္ ေပၚလစီကို အမွီျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပၚလစီေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

Ecosystem ေပၚထြက္လာဖို႔ လက္သည္ေကာင္းေကာင္း လိုအပ္သလား

လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လိုသည့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဆိုသည္မွာ ခြဲျခားမရပါ။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ မူအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြအားျဖင့္လည္းေကာင္း အေထာက္အပံ့ေပးရန္ လိုပါသည္။ ျပည္တြင္းက စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ သံုးစြဲခြင့္ကို ျပဳထားေသာ္လည္း ယင္းအီလက္ထ႐ြန္နစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၏ အပိုပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔သြင္းရာတြင္ အခြန္ကို အဆမတန္ေကာက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၌ အပိုပစၥည္းထုတ္လုပ္ခြင့္ကို အားေပးၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ပစၥည္းမ်ားက ေကာင္းေနလွ်င္ ေဈးသက္သာစြာ သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သလို၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ရာေရာက္သည္။ 

ယခုေခတ္တြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုသည္မွာ စီးပြားေရးအတြက္ အသက္လိုျဖစ္လာသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုဆီသို႔ ေရာက္လိုလွ်င္ မူဝါဒဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးလိုက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယခင္မူဝါဒအရ ႏိုင္ငံျခားက လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားထံမွ အခြန္မေကာက္ႏိုင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူဝါဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အခြန္စနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုသည္။ နည္းပညာကသာလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ အဓိကက်သည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေမ့မထားသင့္ပါ။ 

လူငယ္စြန္႔ဦးေတြအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္

လူငယ္စြန္႔ဦးမ်ား အေလးထားသင့္သည္မွာ အေရအတြက္ထက္ အရည္အေသြးျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ဗီယက္နမ္တြင္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းမ်ား ထြန္းကားလာသည္။ တိုးတက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ရာတြင္ မေကာင္းသည္ကိုပယ္ကာ ေကာင္းသည္ကို သယ္လာႏိုင္ရမည္။ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမည့္အစား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ စိတ္ကူးျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သင့္သည္။ မလံုေလာက္မႈ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အခြင့္အေရးကို အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရမည္။ 

လူငယ္မ်ားကို အႀကံျပဳခ်င္သည္မွာ ေငြေနာက္မလိုက္ပါႏွင့္ တန္ဖိုးေနာက္လိုက္ပါျဖစ္သည္။ လူ႔တန္ဖိုး၊ အလုပ္တန္ဖိုးက ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္။ ေငြဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးအျမတ္ရွိသြားႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို တြက္ဆေနျခင္းထက္ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုးကို မည္မွ်ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္နည္းဆိုျခင္းကို တြက္ဆႏိုင္ရမည္။ လူေတြက သူတို႔ေပးလိုက္သည့္ တန္ဖိုးႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ျပန္လိုခ်င္ၾကသည္။ ေပးခဲ့ၿပီးၿပီလား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေမးၾကည့္ႏိုင္ရမည္။

ဗီယက္နမ္တြင္ နည္းပညာဘီလ်ံနာသူေဌးေတြ ရွိလာႏိုင္သလား

အနာဂတ္သည္ နည္းပညာရွင္မ်ားေခတ္ ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္ ဘီလ်ံနာႂကြယ္သူေဌးေလးဦးကလည္း ကမၻာေက်ာ္ Forbes ၏ ကမၻာ့ဘီလ်ံနာႂကြယ္ သူေဌးစာရင္းဝင္မ်ားျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပညာ ဘီလ်ံနာသူေဌးမ်ား မဟုတ္ေသး။ ဗီယက္နမ္၏ ေပါႂကြယ္ဝသည္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ားကိုမွီၿပီး ခ်မ္းသာသူမ်ား ျဖစ္ေနေသးသည္။

ကမၻာ့ေဈးကြက္က နည္းပညာျဖင့္ စီးပြားေခတ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ အေမရိကမွ သူေဌးႀကီး ဘီလ္ဂိတ္စ္သည္ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖင့္ ယေန႔တိုင္ ထိပ္ဆံုး ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ၁၀ ေယာက္စာရင္းတြင္ ေအာင္ပြဲခံေနသည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဘီလ်ံနာသူေဌး ၁၀ ဦး၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္လည္း နည္းပညာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကိုသာ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဗီယက္နမ္သည္ အသည္းအသန္ ႐ုန္းကန္မွရမည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနသျဖင့္ နည္းပညာလမ္းေၾကာင္းကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေရး ဦးစားေပးရမည္။ နည္းပညာသည္ ေခတ္ေျပာင္းလာသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နည္းပညာကိုသာ အားေပးလုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုသည္။ နည္းပညာျဖင့္ ယခုကတည္းက အေျခခ်ထားလွ်င္ ေနာင္လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဗီယက္နမ္တြင္ နည္းပညာသူေဌးမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ 

E-01

(Ref: Vietnamese youth gain opportunities from startup promotion)