News

POST TYPE

YOUTH

ေတာင္ကိုရီးယား စြန္႔ဦးလူငယ္မ်ား
25-Feb-2018ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၏ အႏုတ္ ၅ ဒီဂရီ ေအးျမေသာရာသီထဲတြင္ လူေတြက အေႏြးထည္ ထူထူႀကီးေတြဝတ္ၿပီး တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရ ေျပးလႊားေနၾကသည္။ Coex ဆိုသည့္ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ အပူလႊတ္ထားေသာေၾကာင့္ လူမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာျဖင့္ သြားလာႏိုင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ တီရွပ္မ်ားႏွင့္ပင္ ေလွ်ာက္သြားေနၾကသည္။ တီရွပ္ဆိုေသာ္လည္း ကုမၸဏီတံဆိပ္ပါ ယူနီေဖာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

Coex အေဆာက္အအံုထဲတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္း စတင္ကုမၸဏီမ်ားပြဲေတာ္ကို က်င္းပေနသည္။ သံုးရက္တာ နည္းပညာညီလာခံပြဲကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးဌာနက ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္း အႀကီး၊ အေသး၊ အလယ္အလတ္ ကုမၸဏီအားလံုး ဤျပပြဲကို လာေရာက္ၿပီး ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ထိုပြဲကို လူေပါင္း ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရသည္ လူငယ္စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားကို အေလးထားၿပီး အားေပးလ်က္ရွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ၿပီး စီးပြားေရး တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္ လူငယ္တိုင္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အားေပးကူညီသည္။ လူငယ္မ်ား၏ဘဝႏွင့္ လုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ေနျခင္းဟု အစိုးရက ခံယူထားၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ သမၼတပတ္ဂြမ္ဟီး၏ အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားအျပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတြင္ Samsung ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးကလည္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။ လူငယ္ေက်ာင္းသားမ်ားက သမၼတႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို လႏွင့္ခ်ီၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ကာ သမၼတရာထူးက ျပဳတ္က်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားသည့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ မြန္ေဂ်အင္းသည္ သမၼတသစ္ျဖစ္လာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔သမၼတအျဖစ္ တက္လာေသာ မြန္ေဂ်အင္းသည္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္မည္ဆိုသည့္ ကတိအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္႐ံုမက ခ်မ္းသာသည့္သူမ်ားအေပၚ အခြန္မ်ားတိုးေကာက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့သည္။

သမၼတသစ္၏ အခြန္တိုးေကာက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းလာပါ့မလားဟု ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ လ်ာထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္ ေဒၚလာ ၄၁၂ သန္း ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စီးပြားတိုးမွ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးမည္ကို သမၼတက ေကာင္းစြာလက္ခံထားေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Coex တြင္ က်င္းပသည့္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညီလာခံကို လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား လာေရာက္ၿပီး ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲၾကသည္။ ထိုပြဲတြင္ သူတို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရသည္။ မီဒီယာေတြႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရၾကသည္။

ထိုပြဲကို တက္ေရာက္လာသည့္ Ordinary Seoul Life ကုမၸဏီေလးကို ထူေထာင္ထားေသာ ပတ္မန္ဆူးသည္ သူႏွင့္ ေက်ာင္းေနဖက္ လူငယ္ ၄ ဦးကို စုစည္းၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို အစပ်ိဳးေနသည္။ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္လယ္ကတည္းက လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ 

သူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေနသူမွာ တ႐ုတ္က လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို အေျခခံထားသည့္ Parklu ဆိုေသာ လိုင္းတစ္ခုကို ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရာ ယခုဆိုလွ်င္ သူတို႔ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို စုစည္းထားႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သူတို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းအားတိုးျမႇင့္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္တြင္ ဂ်က္မာဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကလည္း အြန္လိုင္းအေရာင္းအဝယ္ကို သံုးႏွစ္ေလာက္ေဖာက္ၿပီး Alibaba ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ သူတို႔က အားက်ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူတို႔သည္ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေနရာ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳသည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ လူေနမႈအဆင့္ အလြန္ျမင့္သလို စားေသာက္ေနထိုင္စရိတ္ေတြလည္း အလြန္ျမင့္မားသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေငြမညီမွ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနၿပီး လူငယ္အမ်ားစုမွာ ဆင္းရဲၾကသည္ကမ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ လူငယ္ေတြ၏ဘဝမွာ အလြန္ကြာျခားခ်က္ႀကီးမားေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 
 
စီးပြားေရးက မျငိမ္ဘဲ ခန္႔မွန္းရခက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္ရန္ မဝံ့ရဲဘဲ ပံုမွန္ဝင္ေငြေလးႏွင့္ ေက်နပ္ေနၾကသည့္ လူငယ္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားၾကားတြင္ Ordinary Seoul Life ကိုထူေထာင္သည့္ လူငယ္ေလးဦးသည္ ေသလုေအာင္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စက္႐ုပ္ေတြလို လႈပ္ရွားခဲ့ရပါတယ္”ဟုလည္း ပတ္မန္ဆူးက ေျပာၾကားသည္။

ပတ္မန္ဆူးသည္ သူ႔ဖခင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္တြင္ စာကို အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားရသည္။ ေက်ာင္းစာအျပင္ အျပင္စာေတြလည္း အငန္းမရဖတ္သည္။ သူက ႀကီးပြားခ်မ္းသာခ်င္သည္။ သူဖတ္ခဲ့သည့္ စာအုပ္ ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ အမ်ားစုမွာ စိတ္ကူးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ရင့္သန္ေစမည့္ စာမ်ားျဖစ္သည္။ 

သူ႔ကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဆံပင္စုတ္ဖြားႏွင့္ အထင္ႀကီးစရာ မရွိေသာ္လည္း သူက Ordinary Seoul Life ကို ထူေထာင္ထားၿပီး CEO အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။ ဆိုးလ္တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ရန္ ႐ံုးခန္းကို ငွားကတည္းက ျပႆနာစသည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ခန္းေလးတစ္ခန္းကို တူတူတန္တန္ငွားၿပီး လုပ္ငန္းစခဲ့သည္။ သူက -

“စတိဗ္ေဂ်ာ့ေတာင္ ကားဂိုေဒါင္ကေန လုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ရေသးတာပဲ။ ကိုရီးယားမွာ အခန္းခက အရမ္းေဈးႀကီးတယ္ဗ်ာ”ဟုလည္း ညည္းရွာသည္။ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ လုပ္ငန္းကို စရင္းက ေတာင္ကိုရီးယား ေရတပ္က ပစၥည္းအမွာကို ပထမဆံုး လက္ခံရရွိလိုက္သည္။ သူတို႔အတြက္ ပထမဆံုး စိန္ေခၚသည့္အလုပ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေရတပ္ကို ပစၥည္းသြင္းရန္ စီစဥ္ေနစဥ္တြင္ တ႐ုတ္စကားကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ ကင္ဝူေဂ်းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သည္။ ကင္သည္ ကိုရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္ သံုးဘာသာကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။ သူက ပတ္မန္ဆူးကို တ႐ုတ္ေဈးကြက္ႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးၿပီး မ်က္စိဖြင့္ေပးလိုက္သည္။ 

ကင္က ပတ္ႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္တြဲျဖစ္သနည္း ဆိုျခင္းကို ဤသို႔ရွင္းျပသည္။

“ပတ္က တာဝန္ယူတတ္တယ္။ သူေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ေပးတယ္။ ကတိတည္တယ္။ အေသးအဖြဲ႔ေလးကအစ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ေျဖရွင္းေပးတတ္တယ္။ သူ႔စိတ္ဓာတ္ကိုႀကိဳက္လို႔ လက္တြဲျဖစ္တာ”ဟု ေျပာသည့္စကားေလးမွာ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ား အေလးထားစရာျဖစ္သည္။

ပတ္သည္ လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း စာဖတ္သည္။ စာမဖတ္လွ်င္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သည္။ သူ႔ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အိပ္ေန၊ နားေနသည္မရွိ အၿမဲ အလုပ္လုပ္ေနသည္ကိုသာ ျမင္ေနရေသာေၾကာင့္ ကင္က စိတ္ဝင္စားမိျခင္းျဖစ္သည္။ ပတ္ကေတာ့ ကတိတည္ျခင္းမွာ အေဖ့ထံကရသည့္ အေမြဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပြဲတြင္ ပတ္၏ Ordinary Seoul Life လုပ္ငန္းကို လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ သူက ဘာသာစကားတြင္ အားနည္းေနေသးေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီႀကီးမ်ား သူတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာေစရန္ ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သူတို႔ကုမၸဏီ ထူေထာင္ၿပီး ၇ လအၾကာတြင္ အက်ိဳးအျမတ္ေလးမ်ားကို စတင္ခံစားရန္ အခြင့္အေရးျဖစ္လာသည္။ 

သူတို႔က အစိုးရထံမွ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အကယ္၍ အေထာက္အပံ့မ်ားရလာလွ်င္ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ သူတို႔တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားရန္ လိုေနေသးသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားစြာက သူတို႔ဝန္ေဆာင္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ကိုရီးယားအစိုးရသည္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားကို အေထာက္အပံ့မ်ား ထုတ္ေပးေနပါသည္။ Kakao ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးကို အလုပ္သမား ၁၀ ဦးႏွင့္ စတင္သည့္ဘဝတြင္ အစိုးရ အေထာက္အပံ့ရလိုက္ေသာေၾကာင့္ ယခုအခါ ဝန္ထမ္းေပါင္း ေထာင္ခ်ီႏွင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းငယ္ေလးေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲကို ေရာက္လာၾကသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စြန္႔ဦးလူငယ္တို႔ မလႈပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားသူမ်ားကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ သမၼတသစ္လက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ သေဘာထားေတြ ေျပာင္းလာသည္။ 

ယခင္က လူငယ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္မတိုးရဲဆိုသည္မွာ အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမႈနည္း႐ံုမက လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေငြမရွိ၊ ေငြကလည္း ေခ်းမရသျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေငြမ်ားႏွင့္ ထူေထာင္ရင္းက ျမဳပ္သြားရသည့္လုပ္ငန္းေတြ မနည္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကေတာ့ အေကာင္းျမင္စိတ္ေတြ ေရာင္နီသန္းလာသည္။ သမၼတသစ္ကိုယ္တိုင္က စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေနသျဖင့္ အားတက္စရာျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ မိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရထံ ပြဲထုတ္ခ်ျပလာၾကသည္။

ႏိုင္ငံစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့အားက အေရးႀကီးပါသည္။ လူငယ္ေတြက ယခုလို လုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား စုေပါင္းေဆြးေႏြးခြင့္ရမည့္ ညီလာခံကို ႏိုင္ငံအႏွံ႔က်င္းပေပးရန္ အဆိုျပဳၾကသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ ႐ြက္ပုန္းသီးမ်ားရွိႏိုင္သည္။ ေဖာ္ထုတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ယေန႔ေခတ္သည္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေခတ္မဟုတ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အေျဖေကာင္းတစ္ခုကို ရွာႏိုင္သည္ဆိုေသာ သေဘာတရားကို လူငယ္ေတြ နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အစိုးရက အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ လမ္းေဖာက္ေပးထားမွ ေလွ်ာက္လာႏိုင္မည့္ အေနအထားတြင္ လမ္းဖြင့္ေပးရန္သာမက ေလွ်ာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးရန္လည္းလိုအပ္ေၾကာင္း သူတို႔က ေထာက္ျပၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ား၏ လုပ္ငန္းျပပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနခ်ိန္တြင္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္က ပံုစံေျပာင္းေနသည္။ ေျပာင္းလဲေနသည့္ ေဈးကြက္အေပၚမူတည္ၿပီး မည္သို႔ထိုးေဖာက္ႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ ဗ်ဴဟာေတြက ပိုၿပီးအေရးႀကီးလာသည္။ လမ္းအိုလမ္းေဟာင္းအတိုင္း သြားေနမည့္ သက္ႀကီးစီးပြားေရးသမားႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ငယ္လုပ္ငန္းရွင္၊ ပညာရွင္မ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

ကင္တို႔လို အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္သူမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ားႏွင့္ သူေဌးႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ေပါင္းကူးအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္ဝင္စားလာသည္။ အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးလိုက္လွ်င္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုၿပီး လြယ္ကူသြားလိမ့္မည္ဟု ကင္က လက္ခံထားသည္။

ကိုရီးယားတြင္ လူငယ္ေတြ ၿငိမ္မေနပါ။ သူတို႔နည္း သူတို႔ဟန္ႏွင့္ လႈပ္ရွားေနပါသည္။ အစိုးရကလည္း အလကားမေနပါ။ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ စီးပြားေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္ကို လက္ခံၿပီး၊ စီးပြားပံုစံသစ္ကို လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔လက္ထဲတြင္ ထည့္ေပးၾကည့္ရန္ စိတ္ကူးေကာင္းသူမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံစီးပြားအေျခအေန ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။

E-01
(Ref: Tech in Asia)