News

POST TYPE

YOUTH

လူငယ္ႏွင့္ အေကာင္းျမင္စိတ္
05-Jan-2018


အေကာင္းျမင္စိတ္ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ မေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းေအာင္လုပ္၊ ေကာင္းလွ်င္ ပိုေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားမည္၊ ရလဒ္ေကာင္း ထြက္ေစရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ထားျဖင့္ အေကာင္းအတိုင္း ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဘာမွမလုပ္ရေသးမီကတည္းက ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူးကြာဆိုသည့္စကားက ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ခရီးကို အဟန္႔အတားႀကီးစြာ ျဖစ္ေစသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အေကာင္းျမင္စိတ္သည္ ေလာင္စာစြမ္းအားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္စိတ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ေစာင့္ေနသည္။ စိတ္ခ်မ္းသာလွ်င္ ကိုယ္လည္းက်န္းမာၿပီး ရလဒ္ေကာင္းကို ရေစႏိုင္သည္။

ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားျဖင့္ ဆက္ေလွ်ာက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပန္းတိုင္ေရာက္လာခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာၿပီး ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္၊ ႏိုင္ကိုႏိုင္ရမည္၊ ေအာင္ကို ေအာင္ရမည္ဆိုသည့္ အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားျဖင့္ ဘဝတိုက္ပြဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

အေကာင္းျမင္စိတ္ထားလွ်င္ ဘာျဖစ္ႏိုင္သနည္း။ လက္ငင္းခံစားရႏိုင္သည့္ အက်ိဳးတရားမ်ားမွာ -

၁။ ေန႔စဥ္ဖိစီးေနသည့္ စိတ္တင္းက်ပ္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္၊

၂။ က်န္းမာေရး ပိုေကာင္းလာပါလိမ့္မည္၊

၃။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ပိုမ်ားလာပါလိမ့္မည္၊

၄။ အသက္ရွည္မည္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မည္၊

၅။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း ပိုၿပီးေပါမ်ားလာလိမ့္မည္၊

၆။ ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုၿပီးေအာင္ျမင္လာလိမ့္မည္၊

အေကာင္းျမင္စိတ္ထားရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ

၁။ ေျပာလွ်င္ အေကာင္းေျပာ

မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုသည့္ စကားမ်ိဳးကို မေျပာပါႏွင့္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ခ်ည္းသက္သက္ ေျပာေနမိလွ်င္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေျပာမ်ိဳးကို ေျပာႏိုင္ရန္ စတင္ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ အားလံုးကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ ပထမဆံုး ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ စိတ္မညစ္ဘူး၊ မရရေအာင္လုပ္မည္၊ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အားေပးၾကည့္ပါ။

၂။ အဆိုးျမင္စိတ္ပုပ္ ဖယ္ထုတ္လိုက္ပါ

စိတ္ပုပ္စိတ္ဆိုးမ်ားကို ယေန႔မွစၿပီး ဖယ္ထုတ္လိုက္ၿပီဟု သေဘာထားပါ။ ငါသည္ အဆိုးကို ေအာင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားလိုက္ပါ။ ဘဝတြင္ တစ္ေန႔တာကာလ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေနထိုင္ခ်င္ပါက အားလံုးႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ ေနထိုင္ရန္မွတစ္ပါး အျခားနည္းမရွိေၾကာင္း ႐ႈျမင္ၾကည့္လိုက္ပါ။

၃။ အားရွိတဲ့စကားေတြေျပာပါ

စိတ္အားတက္စရာ၊ စိတ္တက္ႂကြေစမည့္ စကားမ်ားကိုသာ ေ႐ြးေျပာပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနပါ။ စိတ္ဓာတ္ကိုမာထားၿပီး ငါ့စိတ္ကို ငါပိုင္သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေလာကႀကီးကို ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးကြာဟု ကိုယ္တိုင္လည္းမေျပာ၊ သူတစ္ပါးကေျပာလွ်င္လည္း လက္မခံဘဲ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမည္ဟု တံု႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလိုက္ပါ။

၄။ ခိုင္မာစြာေျပာပါ

အေကာင္းျမင္စိတ္ ရွိသူတစ္ေယာက္သည္ ျပတ္သားသည့္အျမင္၊ ျပတ္သားသည့္အေျပာမ်ိဳး ရွိရမည္။ “ျဖစ္မယ္ထင္တာပဲ” ဆိုသည့္စကားထက္ “ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “လုပ္ႏိုင္မယ္ ထင္တာပဲ” ဆိုသည့္စကားထက္ “လုပ္မယ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း ျပတ္သားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရန္လည္း လိုပါသည္။

၅။ အေတြးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ

ကိုယ့္စိတ္ကူးအေတြးကို ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္သူသည္ ေတြေဝ၍မရ။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဟူသည့္ အဆိုးျမင္ထား၍မရေပ။ စိုးရိမ္စိတ္က အလုပ္ကို ဟန္႔တားသည္။ စိတ္ကူးကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ရန္ လိုသည္။ ေတြေဝစိတ္က အေကာင္းျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။

၆။ ေအာင္ကိုေအာင္ျမင္ရမည္ဟု စေတြးပါ

ဘာလုပ္လုပ္ ငါလုပ္သည့္အလုပ္က ေအာင္ျမင္ရမည္ဆိုသည့္ စိတ္ဓာတ္က အေ႐ြ႕တစ္ခုဆီသို႔ အလိုအလ်ာက္ ေရာက္သြားေစႏိုင္ပါသည္။

၇။ အမွားကိုဆန္းစစ္ပါ

အေကာင္းျမင္စိတ္က အဆိုးအမွားကို လက္မခံပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ႏွင့္အတူ အမွားအမွန္ကို ခြဲျခားၿပီး ျဖစ္ေနေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။ အမွားကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည္ဟု ဇြတ္တိုးျခင္းသည္ အေကာင္းျမင္စိတ္မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳထားပါ။

၈။ ခြင့္လႊတ္လိုက္ပါ

ဘာျဖစ္ျဖစ္ စိတ္မညစ္တတ္ရန္ လိုသည္။ အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္ေတြးၿပီး လုပ္လိုက္ေသာ္လည္း မျဖစ္လွ်င္ စိတ္ညစ္စရာမဟုတ္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလိုက္ၿပီး ငါ့တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားပါ။

ယေန႔သည္ မေန႔ကအေတြးႏွင့္ ရပ္တည္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မနက္ျဖန္ကို ယေန႔အေတြးျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနသူျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုပါသည္။

E-01