News

POST TYPE

YOUTH

လူငယ္ႏွင့္ ၿငီးေငြ႔စိတ္
30-Dec-2017


လူတိုင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္လာရင္းႏွင့္ ၿငီးေငြ႔စိတ္မ်ား ဝင္လာတတ္သည္မွာ သဘာဝသာ ျဖစ္သည္။ ၿငီးေငြ႔စိတ္ဝင္လာျခင္းကို “ေႏြဦးေဝဒနာ” (Spring Fever) ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ စိတ္ပညာ သေဘာတရားအရဆိုလွ်င္ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ မရွိေအာင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး ဆက္မလုပ္ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အလုပ္က ဘာမွထူးျခားမႈမရွိ ပံုမွန္အတိုင္း မေျပာင္းလဲဘဲ လည္ပတ္ေနရေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ပံုမွန္အတိုင္း မထူးဇာတ္ကို ကေနရဖန္မ်ားလာခ်ိန္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ကူးယဥ္စရာလည္းမေကာင္း၊ စိတ္လႈပ္ရွားစရာကလည္း ျဖစ္မလာ၊ စြဲလမ္းစရာကလည္း မရွိ၊ တက္လမ္းကလည္းမရွိ ျဖစ္လာလွ်င္ ျငီးေငြ႔လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ 

ထိုသို႔ျဖစ္လာလွ်င္ “ငါ့ကို အဲဒီလိုအလုပ္မ်ိဳးသာ ေပးစမ္းပါ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး လုပ္ျပလိုက္မယ္” ဟူ၍လည္း ေျပာေကာင္းေျပာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခုသတိထားရမည္မွာ ကိုယ္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္သည့္ အလုပ္ကလည္း ၿငီးေငြ႔စရာမေကာင္းသည့္ အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္ အၿမဲထာဝရ ျဖစ္တည္မေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေနကုန္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေျပာင္းလဲသည့္ ဝန္းက်င္၊ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ မေကာင္းသည့္အေနအထားကို ေရာက္လာလွ်င္ ကိုယ္ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အလုပ္ကလည္း ပ်င္းစရာေကာင္းသြားမည္သာ ျဖစ္သည္။

ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ျခင္းသည္ နာတာရွည္ ေဝဒနာႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေရာဂါကို ေပ်ာက္ေအာင္ မကုႏိုင္ေတာ့ မဟုတ္။ ေပ်ာက္ေအာင္ကုႏိုင္သည္။ တစ္ခုခုကို အာ႐ံုေျပာင္းသြားေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္လိုက္ပါ။ အေျဖတစ္ခုခု ထြက္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

အလုပ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ စိတ္ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားက အေကာင္းဆံုး ေပးေလ့ရွိေသာ အေျဖမွာ “ခရီးထြက္လိုက္ပါ” သာ ျဖစ္သည္။ ခရီးထြက္၊ အပန္းေျဖ၊ စိတ္ေျပလက္ေပ်ာက္ ေလွ်ာက္သြား၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေနလိုက္ရန္မွတစ္ပါး အျခားကုစားစရာ ေဆးမရွိဟု ဆိုၾကသည္။

ကိုယ့္လုပ္ငန္းက ဉာဏ္ကိုသံုးၿပီး လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ေနလွ်င္ ပိုသတိထားသင့္သည္။ ဦးေႏွာက္က ပင္ပန္းေနလွ်င္ ကိုယ္ကာယကို လႈပ္ရွားေပးၿပီး ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္သည္။ အလားတူ ကိုယ္ကာယကို အလုပ္ေပးရသူမ်ားကလည္း စိတ္ကို အနားေပး ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အလုပ္ႏွင့္ေဝးရာတြင္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ျငိမ္းခ်မ္းမႈတစ္ခုခုကို ရွာေဖြႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ျငီးေငြ႔မႈကို ကုစားနည္းျဖစ္သည္။ စိတ္က်န္းမာမႈႏွင့္ ကိုယ္က်န္းမာမႈသည္ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနၾကေၾကာင္းလည္း သတိျပဳသင့္သည္။

အလုပ္ကို ျငီးေငြ႔ေနလွ်င္ ကိုယ္လုပ္သည့္ အလုပ္အေပၚ ျပန္လည္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္သင့္သည္။ ကိုယ္လုပ္ေနရသည့္အလုပ္၏ မည္သည့္အပိုင္းကိုႀကိဳက္ၿပီး၊ မည္သည့္အပိုင္းကို မႀကိဳက္ရသနည္း။

မႀကိဳက္သည့္အပိုင္းက ႀကိဳက္သည့္အပိုင္းထက္ ပိုမ်ားေနလွ်င္ ျငီးေငြ႔လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ မႀကိဳက္သည့္အပိုင္းကို ဘာႏွင့္ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းႏိုင္သနည္း ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည္။ အားလံုးကို မႀကိဳက္ဆိုသည့္ အေျဖကိုေတာ့ မထုတ္သင့္ပါ။ မႀကိဳက္လွ်င္ ေရွာင္ဖယ္ထြက္သြားႏိုင္စြမ္းရွိလွ်င္ေတာ့ ကိစၥမရွိ။ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အေျဖတစ္ခုခုကို ရွာၾကည့္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ မႀကိဳက္သည့္အပိုင္းကိုရွာၿပီး အစားထိုးရန္ ႀကိဳးစားရင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ေပးမိသည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုေအာင္ျမင္မႈက အေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစၿပီး ၿငီးေငြ႔ျခင္းလည္း ေပ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ 

ျငီးေငြ႔လာလွ်င္ ပံုစံေျပာင္း၊ ေနရာေျပာင္း၊ အေတြးေျပာင္းကာ စဥ္းစားသင့္သည္။ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခုက အလုပ္အေပၚ ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိအလုပ္အေပၚ ဘာတစ္ခုမွ ေျပာင္းလဲ၍ မရႏိုင္သည္ကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္ရင္မဆိုင္ဘဲ အနားယူၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အခက္အခဲကို စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကည့္လိုက္ပါ။ မျဖစ္ႏိုင္၊ မသြားႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္ဆိုသည္ကို ျဖစ္ႏိုင္၊ သြားႏိုင္၊ လုပ္ႏိုင္သည္ဆိုကာ ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္ဆိုင္လိုက္ျခင္းကလည္း ျငီးေငြ႔ျခင္းကို 0000ပယ္ေပ်ာက္သြားေစႏိုင္ပါသည္။

ျငီးေငြ႔လာလွ်င္ နားလိုက္ပါ။ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္၊ အားကစားလုပ္၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကည့္ပါ။ အလုပ္ႏွင့္ လံုးဝမပတ္သက္သည့္တစ္ခုခုကို လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္အေပၚတြင္ ထမ္းထားသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးကို လႊတ္မခ်ဘဲႏွင့္ ေျဖသိမ့္သက္သာစရာ အျခားနည္းလမ္းမရွိပါ။

ျငီးေငြ႔ျခင္းဆိုသည္မွာ ဝန္ပိလာျခင္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ခ်ၾကည့္လိုက္ပါ။ လွည့္မၾကည့္ဘဲ ထြက္ေျပးကာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လိုက္ပါ။ သက္သာသြားပါလိမ့္မည္။

E-01

  • VIA