News

POST TYPE

YOUTH

ေခတ္လူငယ္တို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ျပႆနာမ်ား
24-Sep-2017


ယေန႔ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနရသည့္ေခတ္တြင္ ျပႆနာေပါင္းစံု ရွိေနသည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ (The Bobcat View) ဆိုသည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုကို ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ အမ်ားစုကို ေကာက္ယူခဲ့သည့္ စစ္တမ္းတြင္ လူငယ္ေတြ ယေန႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ ၁၀ ခုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ သြားေတြ႔ရသည္။

တစ္ဦးတည္းမိဘက ထိန္းေက်ာင္းမႈကို ခံေနရျခင္း

၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ မိမစံု ဖကြဲ အိမ္ေထာင္စုေတြ မ်ားလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဖ သို႔မဟုတ္ အေမတစ္ဦးတည္းက ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ေကၽြးေမြးျပဳစုရေသာေၾကာင့္ ေမတၲာမစံုသည့္ အိမ္ေထာင္စုေတြက မ်ားလာသည္။ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တစ္ဦးတည္းမိဘအျဖစ္ ခံယူကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနၾကရသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၄ သန္းခန္႔ရွိသည္။ ပ်မ္းမွ် ကေလးေပါင္း ၂၈ သန္းခန္႔ မိဘတစ္ဦးတည္း၏ ေမတၲာျဖင့္သာ ရပ္တည္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ကေလးတစ္ဦးတည္း ေမတၲာငတ္ကာ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ရသျဖင့္ သူတို႔ဘဝေတြကလည္း ခက္ခဲလွသည္။ စီးပြားေရး အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေတြ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလာသည္။ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းခ်င္သူေတြေၾကာင့္ သားသမီးေတြ ထင္သေလာက္ မဖြံ႔ၿဖိဳး မတိုးတက္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။ ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္ေလး တစ္ခ်ိန္တိုင္ေအာင္ သူတို႔မိဘေတြက မရပ္တည္ေပးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ေလလြင့္ေနၾကရသူေတြ ပိုမ်ားလာသည္။

မူးယစ္ေဆးႏွင့္ အရက္ ေသာက္သံုးၾကျခင္း

ယေန႔ေခတ္ ႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုမ်ားထဲတြင္ လူငယ္ေတြ သေဘာက်သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြက စီးကရက္ကို လက္ၾကားကမခ် ေသာက္ျပေနၾကသည္။ စီးကရက္ ေသာက္ရျခင္းအား စတိုင္က်သလိုလို၊ အားက်စရာလိုလို လုပ္ျပေနၾကသည္။ အလားတူပင္ အရက္ေလး ေသာက္ျပလိုက္၊ မူးျပလိုက္၊ ရမ္းျပလိုက္ေတြကလည္း ေနရာမလြတ္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာသည္။ အတုယူ မွားစရာေတြကို အတုယူစရာ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ျပေနၾကျခင္းအား ခြင့္ျပဳထားၾကသည္။ ယေန႔ အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေပ။ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အရက္ ေသာက္ဖူးေနသည္။ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာပင္။

အ႐ြယ္ေရာက္ ျမန္လြန္းျခင္း

ကေလးေတြ ကေလးဘဝ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့သည္မွာၾကာၿပီ။ ယေန႔ ေခတ္ပ်ိဳသားသမီးေတြ အားလံုး သူတို႔မိဘေတြ အ႐ြယ္မတိုင္မီ အခ်ိန္ကထက္ အားလံုး သိ၊ အားလံုးတတ္၊ အားလံုးတြင္ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ေကာင္းေကာင္းရွိေနၾကသည္။ သူတို႔တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရယူႏိုင္စရာ ေနရာေတြက မ်ားလွသည္။ ကေလးဘဝ အ႐ြယ္မတိုင္မီ လူႀကီးကိစၥေတြ သိေနသလို၊ အ႐ြယ္မတိုင္မီ စီးပြားေရး ဦးေဆာင္ေနၾကရသည့္ ဘဝေတြလည္း ရွိလာသည္။ ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခၽြန္၊ ကိုယ့္ ဘဝကိုယ္ေက်ာင္းေနၾကရသူေတြကလည္း မ်ားလာသည္။ 

ေက်ာင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားလာျခင္း

ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ ကေလးမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန ျဖတ္သန္းရမည့္ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်၊ ေဘးကင္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပညာရွာရမည့္ ေနရာတစ္ေနရာ ျဖစ္ရမည့္အစား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ အႏိုင္က်င့္မႈေတြ ေပါမ်ားလာသည္။ ေက်ာင္းဆိုသည္မွာ စစ္ပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည့္ ေနရာအသြင္ေဆာင္လာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းမသြားခ်င္သူေတြ မ်ားလာသည္။ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံရမႈေၾကာင့္ ရာႏွင့္ခ်ီၿပီး ေသဆံုးရမႈေတြ ရွိလာသည္။ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ျခင္း၊ ဓားႏွင့္ထိုးျခင္း၊ လက္သီးႏွင့္ ထိုးျခင္းမ်ားအျပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စိတ္ဓာတ္က်ၿပီး သတ္ေသႏႈန္းေတြကလည္း ပိုမ်ားလာသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားလာျခင္း

လူငယ္တိုင္းတြင္ ဖိစီးေနသည္မွာ ပညာ၊ အလုပ္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ ပညာတတ္ေအာင္ သင္ခ်င္ေသာ္လည္း ဘဝေပး အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနသည္။ အေျခခံျဖစ္သည့္ပညာကို မရယူႏိုင္သည့္အခါ အလုပ္ေရာ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ပါ သူတို႔ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ ျဖစ္လာၾကရသည္။ သူတို႔ ေအာင္ျမင္လိုေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ကိုပါ သူတို႔နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းလွ်င္လည္း ဘဝတစ္ခု ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္ကို သူတို႔ မသိေသာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေတြ ေရာက္ေနၾကရသည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေသာကေရာက္ျခင္း

လူငယ္ေတြ သတိမူသည္ျဖစ္ေစ၊ သတိမမူသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔ကို ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဂယက္ေတြက ႐ိုက္ခတ္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ သူတို႔ေခတ္သည္ ဆိုရွယ္မီဒီယာေခတ္ ျဖစ္ေနသည္။ ေကာင္းျခင္း ဆိုးျခင္း အားလံုးကို ေန႔တိုင္း သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ ခံစားေနၾကရသည္။ တံု႔ျပန္ေနၾကသည္။ ဘယ္လမ္းကိုေလွ်ာက္ၿပီး ဘယ္သူ႔ေနာက္ လိုက္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနျခင္းကလည္း သူတို႔ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္သည္။

႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေနာက္လိုက္ျခင္း

ယေန႔ေခတ္သည္ ေခတ္မီပစၥည္း၊ အလွအပ ပစၥည္းမ်ား၏ ဝန္းရံထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ခံေနရသည့္ေခတ္ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ ပစၥည္းေတြကို မက္ေမာစြာ မွီခိုေနၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဆန္းသစ္သည္မ်ားကို ဝယ္ယူ ကိုင္တြယ္လိုၾကသည္။ လွပသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္သံုးခ်င္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ ေငြရွာလိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျဖစ္လာသည္။ ႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းအေပၚ မက္ေမာလြန္းျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးဘက္ ေျပာင္းသြားႏိုင္သည့္ အေနအထားေတြက ျပည့္ေနသည္။

အဝလြန္လာျခင္း

ယေန႔ေခတ္လူငယ္တို႔တြင္ ပိန္ပိန္ပါးပါးစတိုင္ကို သိပ္မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဝတုတ္တုတ္လူငယ္ေတြ ပိုမ်ားလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ တီဗီႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္ အခ်ိန္ျဖဳန္းခ်ိန္ေတြက ပိုမ်ားလာသည္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရမွန္းမသိ။ ေန႔မအိပ္ ညမနား စားလိုက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းကစားလိုက္ႏွင့္ ထိုင္လ်က္အခ်ိန္ ျဖဳန္းေနသူ မ်ားလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဝလြန္ ေဝဒနာမ်ား ခံစားလာၾကရသည္။

ပညာေရး အေဟာသိကံျဖစ္ျခင္း

ပညာေရးတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးေတြ မရၾကေသာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ေတြက်ၿပီး ေက်ာင္းေစာ ေစာထြက္ လမ္းေပၚကို ေရာက္သူေတြ မ်ားလာသည္။ ငယ္စဥ္ကတည္း ပညာသင္ခြင့္ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားဘဝ ေရာက္ေနရျခင္း စသည့္ အခက္အခဲေပါင္းစံုကို ကေလးမ်ားသည္ အ႐ြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ ခံစားေနၾကရေသာေၾကာင့္ ပညာေရး အေဟာသိကံ ျဖစ္ေနရသည္။ World Inequality Database on Education စာရင္းအရ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ ကေလးမ်ားသည္ မူလတန္း ပညာကိုပင္ မသင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး အေ႐ြ႕အေျပာင္း မ်ားျခင္း

ယေန႔လူ႔ေဘာင္သည္ တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရး၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ေခတ္ဟုဆိုပါသည္။ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲေနသျဖင့္ လုပ္သားအင္အားကိုလည္း အျပည့္အဝ လိုအပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ မဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူသားရင္းျမစ္ေတြ အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ အလုပ္တစ္ခုခုရရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ အလုပ္ျဖင့္ ဘဝကိုတည္ေဆာက္ရန္ ဦးတည္ေနၾကေသာ လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိျခင္းက အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚထိုးႏွက္ခ်က္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ 

E-01
(Ref: Youth Time Magazine)

  • VIA