News

05-Jan-2019
အမည္အျပည့္အစံုမွာ ဂလိုးရီးယား မာရီးစတိုင္းနမ္ (Gloria Marie St einem) ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေမြးဖြားသည္။ အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည့္အျပင္ သတင္းစာဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအျဖစ္ပါ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၁၉၆၀ မွသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။
05-Jan-2019
ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သြားလာေရးမွာ ယေန႔တိုင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ား ကင္းမဲ့ေနဆဲျဖစ္သည္။ ပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အလံုအေလာက္ မရွိျခင္းအျပင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ယာဥ္မ်ားအား စီးနင္းရျခင္းမွာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမ်ားမရွိသျဖင့္ သံုးဘီးအငွားယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္သည့္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
05-Jan-2019
ကမၻာႀကီးသည္ အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ ပ်က္စီးမႈေတြကလည္း မ်ားသည္။ နည္းပညာက ေနရာတကာကို လႊမ္းမိုးဝင္ေရာက္လာသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားက ကမၻာႀကီးကို နယ္စည္းျခားထားမႈမ်ားအား ျဖဳတ္ပစ္ေနသည္။ လူငယ္ေတြ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ကမၻာႀကီးေပၚ ေျခခ်လာသည္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖြရွာၿပီး အနာဂတ္ကို ေျခလွမ္းျပင္ေနၾကသည္။ အလုပ္ေတြက အမ်ားႀကီး ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္တို႔အတြက္ အလုပ္ေနရာေတြ ရွိေနပါသလား။ လုပ္ခ်င္သည့္အလုပ္မ်ားကို လုပ္ခြင့္ရၾကပါသလား၊ ရေသာအလုပ္တိုင္းကို ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကပါသလား။
29-Dec-2018
လုပ္ငန္းခြင္ဟု ေျပာလိုက္သည္ႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ သေဘာေဆာင္လာေၾကာင္း သတိထားမိၾကေပလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုသည္မွာ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ကာယ သို႔မဟုတ္ ဉာဏအားစိုက္ကာလုပ္ေဆာင္ၾကရသည့္ ေနရာတစ္ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနအထား၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ေလ့လာၿပီးမွ လုပ္ကိုင္ၾကရသည့္ေနရာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။
29-Dec-2018
အမွန္ေတာ့ ပန္းသီးတစ္လံုးဆိုျခင္းထက္ ပန္းသီးေလးတစ္လံုးကို တစ္ကိုက္,ကိုက္ၿပီးေနာက္ ထားခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာဟု ေျပာလွ်င္ ပိုမွန္မည္။ Apple ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စတိေဂ်ာ့ (Steve Jobs) ကား ကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သူကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ သူ၏ အရင္းႏွီးဆံုးေသာ သူငယ္ခ်င္း လာရီအယ္လီဆင္အား Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက ေတြ႔ဆံုၿပီး အင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အယ္လီဆင္ေျပာခဲ့သည့္ စကားေလးတစ္ခြန္းမွာ အလြန္စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါသည္။
23-Dec-2018
တ႐ုတ္ျပည္မွာ လူေတြစာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒလိုအပ္ေနၿပီဆိုတဲ့ ေလသံေတြရယ္၊ စာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔လိုၿပီဆိုတဲ့ အသံေတြ ထြက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔လိုသလားဆိုတဲ့ ေဝဖန္သံေတြလည္း ညံလာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေရာ စာဖတ္ေအာင္ ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းဖို႔လိုသလားဆိုတာ စဥ္းစားမိပါတယ္။
22-Dec-2018
လုပ္ငန္းခြင္တိုင္းတြင္ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းဆိုသည္ကို ရင္ဆိုင္ရေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းကို ေအာင္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ ကိုယ္တိုင္က အခ်ိန္ဆြဲမႈကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းႏွင့္ လြယ္ေနသည္ကို ခက္ေအာင္မလုပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ မိမိက အႀကီးအကဲေနရာက ေနရမည္ဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳျခင္းျဖင့္သာ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
22-Dec-2018
အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေမာင္ဂိုမာရီဘတ္စ္ကား သပိတ္တြင္ အေရးပါသည့္ လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း သမိုင္းတြင္ေလာက္ေအာင္ ထင္ရွားခဲ့ရသည္။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္က သူ႔ကို “လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မိခင္ႀကီး”ဟု တင္စားေခၚေဝၚကာ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသူလည္းျဖစ္သည္။
22-Dec-2018
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္တစ္ခုအေနႏွင့္ ထားရမည့္ တရားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာအတြက္ သာမက အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုလံုး လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ရွိရမည္သာျဖစ္သည္။
15-Dec-2018
မည္သည့္အလုပ္ရွင္မဆို အလုပ္ကိုႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ရွိသူကိုသာ အလုပ္ေပးၿပီး လူေမြးခ်င္မည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား႐ံုႏွင့္မၿပီး၊ အလုပ္ကို စမတ္က်က် လူေလးစားေအာင္ လုပ္တတ္ဖို႔လိုသည္ ဆိုေသာအခ်က္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ ႀကိဳးစားလုပ္႐ံုႏွင့္မၿပီး အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ ဆံုး႐ံႈးရမႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ အေကာင္းဆံုးၿပီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းကို စမတ္က်က် လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းဟု ေခၚပါသည္။
15-Dec-2018
အမည္က နာဒီယာအိုကာမိုတို (Nadya Okamoto) ျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္က ၁၉ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မက္ဆာခ်ဴးဆက္ ကင္းဘရစ္ခ်္ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ ယမန္ႏွစ္က ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံခဲ့သည္။ အသက္အငယ္ဆံုး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္သြားသည္။ သူက ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အိုးအိမ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္ ျပဳျပင္ေရးစသည္တို႔ကို မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေသာ္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္တက္ရင္း ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး တက္ႂကြသူတစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။
08-Dec-2018
အေမရိကန္တိုင္း ဆိုရွယ္မီဒီယာကို တစ္ရက္တစ္ႀကိမ္ေတာ့ အနည္းဆံုးသံုးၾကသည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာဆိုသည္မွာ လူတိုင္း၏ဘဝတြင္ ေန႔စဥ္မရွိမျဖစ္၊ မသံုးမျဖစ္ သေဘာေဆာင္လာသည္။ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ စသည္တို႔ႏွင့္ လူႀကီးလူငယ္မေ႐ြး သံုးေနၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အြန္လိုင္းေပၚ၌ ဆိုရွယ္မီဒီယာေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ ထိုဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားကို လူတိုင္း အဘယ္ေၾကာင့္ စြဲမက္စြာ သံုးစြဲေနၾကသနည္းဆိုျခင္းကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုပါသည္။
08-Dec-2018
သူ႔နာမည္က လီဆာ ရန္ရန္ဟူ (Lisa Ranran Hu) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Time မဂၢဇင္းႀကီး၏ ကမၻာ့အထူးခၽြန္ဆံုး လူငယ္ ၃၀ ထဲတြင္ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။
08-Dec-2018
ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ္ထံျပန္လာသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ အျပဳသေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လိုက္လွ်င္ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခု ထြက္လာႏိုင္ပါသလား။ ကိုယ္က မည္သို႔စိတ္ေဆာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္းဆိုျခင္းကို ဆန္းစစ္ရန္လိုပါသည္။
01-Dec-2018
ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဒူတာေတးလို လူကို အန္တုရဲသူမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ျဖစ္ေနသည္ဆိုလွ်င္ သင္မည္သို႔ထင္မည္နည္း။ မူးယစ္စစ္ပြဲကို စစ္ေၾကညာ ၿပီး ေတြ႔သမွ်သတ္ပစ္ဟု အမိန္႔ ထုတ္ထားသည့္ လူၾကမ္း သမၼတကို ဂုဇ္မန္းက ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ယခုအထိေတာ့ ဂုဇ္မန္းကို မည္သူမွ ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳေသး။ သူက ဒူတာေတးကိုသာမဟုတ္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ မားကို႔စ္ကိုလည္း ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။