18-Dec-2018
“ဒီမိုကေရစီၾကာရွည္ခံဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီ ေနာက္တဆင့္တက္ဖို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ စီးပြားေရးက အေရးႀကီးပါတယ္”
17-Dec-2018
ေရႊမံႈရတီ သီဆိုထားတဲ့ “အမွား”သီခ်င္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ညီမျဖစ္သူ ေငြမံႈရတီရဲ႕အျမင္က ဘယ္လိုရွိလဲ