News

POST TYPE

VIDEO

" ကစ်လည်း ရှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မှာစောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်စိတ်က ဖြစ်မိတယ်.... ဝတ်မှုန်ရွှေရည် "
19-Oct-2019

" ကစ်လည်း ရှာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မှာစောင့်ရှောက်ရမယ့် တာဝန်စိတ်က ဖြစ်မိတယ်.... ဝတ်မှုန်ရွှေရည် "