News

POST TYPE

VIDEO

“ထိုင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္မွာပါ” ပုိင္တံခြန္
10-Sep-2019

“ထိုင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္မွာပါ” ပုိင္တံခြန္

“ခိုးၿပီးတြဲတာလည္းမရွိဘူး။ တကယ္ခ်စ္ရင္ ထိုင္းကပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီကပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္မွာပါ” ပိုင္တံခြန္