News

POST TYPE

VIDEO

“သူ့အမှား ကိုယ့်အလွန်ကိစ္စတွေ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး” နန်းစုရတီစိုး
10-Sep-2019
“သူ့အမှား ကိုယ့်အလွန်ကိစ္စတွေ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး” နန်းစုရတီစိုး

“ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာတွေ တွေးတိုင်းမှာ ပြန်ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး သူ့အမှား ကိုယ့်အလွန် ကိစ္စတွေ မဖြစ်ချင်တော့ဘူး ...” နန်းစုရတီစိုး