News

POST TYPE

VIDEO

“ဝတာပိန်တွေက အဓိကမဟုတ်ဘူး” အောင်လနဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
10-Sep-2019
“ဝတာပိန်တွေက အဓိကမဟုတ်ဘူး” အောင်လနဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း

“သူ ၀၀ ပိန်ပိန် ချစ်တာကိုး ...” အောင်လ
“ဝတာပိန်တွေက အဓိကမဟုတ်ဘူး တကယ်ချစ်ဖို့ပဲ ...” ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း