POST TYPE

VIDEO

“ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပထမဦးဆုံးပဲ” ညီထြဋ္ေခါင္
11-Aug-2019

“ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပထမဦးဆုံးပဲ” ညီထြဋ္ေခါင္

“အထက္တန္းမက်တဲ့ စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ေတာ္ေတာ္ေလးလုပ္ယူခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပထမဦးဆုံးပဲ” ညီထြဋ္ေခါင္