News

POST TYPE

VIDEO

လူသွားလမ်းပေါ်က အမှိုက်ပုံးတွေ...
07-Nov-2016

ရနကှုနမှှို့ဟာ တဈခှိနကှ အရှေ့တောငအှာရှမှာ အသန့ရှှငှးဆုံး မှို့တောှ ဖှဈခဲ့ပါတယှ။ အခုခှိနမှှာတော့ လူဦးရေ တိုးတကလှာတာနဲ့အမှှှ စှန့ပှဈပဈစညှးတှကေို စီမံခန့ခှှဲရာမှာ လိုအပခှကှတှှေ မှားစှာ ရှိနပေါတယှ။ 

အရငလှို သန့ရှှငှးသပရှပတှဲ့ မှို့တောှ ပှနဖှှဈလာစဖေို့အတှကှ အခှခေံအကဆှုံးကတော့ အမှိုကတှှကေို စနဈတကစှှာ စှန့ပှဈဖို့ပါ။ 

ဒီလိုအမှိုကတှှေ စှန့ပှဈတဲ့နရောမှာ စနဈတကှ မပဈတာ၊ အမှိုကတှှကေို အခှိနမှီ သိမှးဆညှးမှု အားနညှးတာတှကှေောင့ှ အမှားပှညသှူအတှကှ ဆိုးရှာတဲ့ အနံ့အသကတှှနေဲ့အတူ အမှငမှသာယာမှုတှေ ရှိနပေါတယှ။ 

လမှးမပေါကှ အမှိုကပှုံးတှေ ကားမှတတှိုငနှားက အမှိုကပှုံတှကလညှေး လမှးသှားလမှးလာတှကေို မှားစှာ အနှောင့အှယှကှ ဖှဈစပေါတယှ။ ဒါတှနေဲ့ ပတသှကပှှီး ခရီးသှားပှညသှူတှရေဲ့ ခံစားခကှတှှကေို သိရှိနိုငဖှို့ Voice TV က ရုပသှံအစီအစဉအှဖှဈ စီစဉတှငဆှကလှိုကရှပါတယှ။