News

POST TYPE

VIDEO

OPPO F11 Pro မွာပါဝင္တဲ့ Hyper Boost စနစ္အေၾကာင္း
04-Apr-2019Hyperboost စနစ္ဟာ စမတ္ဖုန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစတဲ့စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ OPPO F11 Pro မွာပါဝင္တဲ့ Hyper Boost စနစ္ဟာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္ေစဖို႔အတြက္ System Resources ေတြကို လိုအပ္တဲ့ေနရာကို စနစ္တက် ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့လိုေနရာခ်ထားျခင္းနဲ႔ System, Game နဲ႔ Application ဆိုတဲ့ အဓိက အစိတ္အပိုင္းသံုးခုကို သိသာစြာ တိုးတက္ေစႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  Hyper Boost က ဖုန္းေတြနဲ႔ ဂိမ္းေဆာ့တဲ့အခါမွာ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္ၿပီး ျမန္ဆန္ေစလဲဆိုတာ ဒီ Video ေလးမွာ ၾကည့္သြားႏိုင္ပါတယ္။