News

POST TYPE

VIDEO

အႏုပညာ႐ွင္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးကို တြဲၿပီးမျမင္ေစခ်င္ဘူး
24-Oct-2018“အႏုပညာ႐ွင္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးကို တြဲၿပီးမျမင္ေစခ်င္ဘူး။ လူတိုင္းလည္း လုပ္တာမဟုတ္ဘူးေလ”ဆိုတဲ့ ေအာင္ျမင့္ျမတ္