News

POST TYPE

VIDEO

ကြန္ျမဴနစ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ကာ႐ိုက္တာကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ေအာင္ရဲလင္း
12-Sep-2018

“ကြန္ျမဴနစ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ကာ႐ိုက္တာကို စိတ္ဝင္စားလို႔  “တစ္ခါကဆတ္ေသေခ်ာင္း”႐ုပ္႐ွင္ကို ႐ိုက္ျဖစ္တာပါ”ဆိုတဲ့ ေအာင္ရဲလင္း