News

POST TYPE

TRAVEL LOG

ကမၻာေက်ာ္ ေၾကာက္စရာတံတားမ်ား
29-Dec-2018ေကာ္လိုရာဒိုက ေတာ္ဝင္ေဂ်ာ့တံတား

The Royal Gorge Bridge ဟု ေခၚသည့္ တံတားႀကီးကို ကမၻာ့အျမင့္ဆံုးတံတားဟု ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဂ်ာ့တံတားကို ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၃၅၀,၀၀၀ သာ ကုန္က်ခဲ့သည္ဆို၏။ ထိုတံတားသည္ အရွည္ ၁၂၆၀ ေပရွိၿပီး ေကာ္လိုရာဒို၏ ထင္ရွားေသာ Royal Gorge  ေခ်ာက္ႀကီးကို ျဖတ္ေဖာက္ကာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားလည္းျဖစ္သည္။ ထိုေခ်ာက္ႀကီး၏ ေအာက္ေျခတြင္ အရွည္ ၉၅၅ ေပ အာကင္းဆပ္ျမစ္ႀကီးက ဆူညံစြာစီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။ 

ေဂ်ာ့တံတားကိုတည္ေဆာက္ရန္ ၆ လ အခ်ိန္ ယူခဲ့ရသည္။ အဓိကက်ေသာ ဆိုင္းႀကိဳးႀကီး ႏွစ္ေခ်ာင္း၏ အေလးခ်ိန္ကပင္ တစ္ေခ်ာင္းလွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၂၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ ႀကိဳးႀကီးတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္လာရန္အတြက္ ႀကိဳးငယ္ေပါင္း ၁၂၉၂ ေခ်ာင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းက်စ္လိမ္ထားရသည္။ တံတားဟိုဘက္သည္ဘက္ ေျမျပင္မွ ေထာက္ကန္ေပးထားၿပီး တံတားႀကီးကို ထိန္းေပးထားသည္။ 

ႀကိဳးဆိုင္းထားသည့္ တံတားႀကီးေပၚက ေပ ၁၀၀၀ ေက်ာ္နက္သည့္ ေခ်ာက္ထဲမွ ျမစ္ကိုၾကည့္ရန္ႏွင့္ တံတားႀကီး၏ လႈပ္ခါေနေသာ ရင္ဖိုဖြယ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ခံစားႏိုင္ရန္ ေကာ္လိုရာဒိုေရာက္သူတိုင္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၾကသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ တံတားေပၚေရာက္ေနသည္မွာ မီးပံုးပ်ံႀကီး တစ္လံုးေပၚ ေရာက္ေနသလို ခံစားရမည္ဟု ဆိုသည္။နီေပါကႀကိဳးတံတား

နီေပါႏိုင္ငံ ဂါဆာ (Ghasa) အရပ္တြင္ ႀကိဳးတံတား ႀကီးတစ္ခုကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွသည္။ ဂါဆာလႊဲတံတား (Swinging Bridge of Ghasa) ဟု ေခၚသည္။ ျမင့္မားေသာေခ်ာက္ကမ္းပါးႏွစ္ဖက္ကို ဆက္စပ္ထားသည့္ ထိုႀကိဳးတံတားႀကီးမွာ ေဒသခံမ်ားက လူ၊ ျမည္း၊ လားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ေလတိုက္တိုင္း လႈပ္ရမ္းေနသည့္ ႀကိဳးတံတားေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ားက မထူးေသာ္လည္း ဧည့္သည္မ်ားကို အသည္းတယားယားႏွင့္ ျဖတ္သန္းၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

တံတားကိုၾကည့္လိုက္လွ်င္ ယိုင္နဲ႔သလိုလို ျဖစ္ကာ မျဖတ္ရဲေလာက္ေအာင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အလြန္ခိုင္ခံ့သည့္ တံတားတစ္စင္းျဖစ္သည္။ ထူးျခားသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ တိရစၦာန္မ်ားကို တံတားျဖတ္သန္းစဥ္ စိုးရိမ္ေၾကာက္စိတ္မ်ား ဝင္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မ်က္စိမ်ားကို ပိတ္စည္းၿပီးမွ ျဖတ္သန္းရန္ ဆြဲေခၚသြားၾကသည္။ တံတားကရွည္လည္းရွည္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ ျမည္း၊ လားတစ္ေကာင္သြားစာေလာက္ သာရွိေသာ္လည္း လူေတြ၊ တိရစၧာန္ေတြကို မပိတ္ရေလေအာင္ ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းၿပီး သြားလာေနၾကသည့္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဓေလ့မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 


 
အီယာ ကာဇုရာဘာရွီတံတား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ အီယာ ကာဇုရာဘာရွီတံတားကို အီယာေတာင္ၾကားတြင္ ႀကိမ္ႀကိဳးတံတားတစ္ခုအေနႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏြယ္ႀကိမ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားသည္ ၁၄၈ ေပရွည္ၿပီး ေအာက္တြင္ အီယာဂါဝါျမစ္က ျဖတ္သန္း စီးဆင္းေနသည္။ ႏြယ္ႀကိမ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ တံတားက အီယာေတာင္ၾကားမွ ေရပူစမ္းဆီသို႔ သြားေရာက္ရန္ တည္ေဆာက္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဟာဒီ ကီဝီ ဆိုသည့္အပင္မွ ႏြယ္ႀကိဳးမ်ားကို တံတားတြင္ အသံုးျပဳထားသည္။ တံတားတစ္ခုကို ႀကိမ္ႏြယ္မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ဆိုသည္မွာ မလြယ္ေသာ္လည္း အေတာ္ေလးခိုင္ခံ့သည့္ ေဆြးျမည့္ျခင္း မရွိ၊ ႏွစ္အတန္ၾကာေအာင္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ တံတားမဟုတ္မွန္း သိသိႏွင့္ လူေတြ စိတ္ဝင္စားျခင္းကို ခံေနရသည္။

တံတားကို ႀကိမ္ႏြယ္မ်ားျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာက္ခဲ့ရသနည္းဆိုလွ်င္ ေရွးကတည္းက ရန္သူေတြလာလွ်င္ အလြယ္တကူ ခုတ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ဟုဆိုသည္။ ႀကိဳးတံတားကို သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ အသစ္ျပန္လဲသည္။ ႏြယ္ႀကိမ္မ်ားကိုလည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္ ေတာမ်ားထဲက သဘာဝပစၥည္းမ်ားႏွင့္သာ တည္ေဆာက္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခါ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား စိတ္ခ်ရန္အတြက္ အတြင္း၌ သံမဏိ၊ စတီးႀကိဳးမ်ားထည့္ၿပီး အေပၚမွႀကိမ္မ်ားပတ္ကာ တည္ေဆာက္ထားသည္။ တံတားကိုျဖတ္ရန္ သစ္သားေခ်ာင္းမ်ားကို က်ဲက်ဲစီထားသျဖင့္ ျမစ္ေအာက္ကိုျမင္ေနရသည္။ ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္မ်ားက ျဖတ္လိုက္တိုင္း တံတားလႈပ္ၿပီး ေအာက္ကိုၾကည့္႐ႈကာ ရင္ဖိုရေသာ အရသာကို ခံစားႏိုင္ရန္ လည္ပတ္ၾကသည္။ ေဟာင္ယာဂူတံတား

တံတားကို တည္ေဆာက္သူသည္ လူေတြကို တစ္ခုခု ခံစားေစလိုသျဖင့္ ဒီဇိုင္းထြင္ကာ တည္ေဆာက္ထားသလိုျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟာေဘးတြင္ ရွိသည့္ ထိုေဟာင္ယာဂူတံတားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကမွ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခတည့္တည့္ အျမင့္ေပ ၁၆၀၁ အထက္တြင္ရွိေနသည့္ ထိုတံတားကို ေတာ္႐ံုသတၱိျဖင့္ မျဖတ္ရဲဟုဆိုၾကသည္။ 

တံတားအခင္းကို တည္ေဆာက္သူက မအက္ကြဲႏိုင္သည့္ မွန္မ်ားျဖင့္ ခင္းထားသည္ကပင္ ေအာက္ကို ငံု႔ၾကည့္လိုက္လွ်င္ အသည္းယားရင္ဖိုစရာျဖစ္သည္။ ေဘးနားမွ လက္တန္းမ်ားကို ကိုင္ျဖတ္ကာ ရင္ဖိုစြာ ေလွ်ာက္ၾကည့္ေနၾကသူေတြမ်ားသည္။ တံတားက လႈပ္ယမ္းေနသည္မွာလည္း စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို ပိုၿပီး ျဖစ္ေစသည္။

တံတားတြင္ခင္းထားသည့္ မွန္ခ်ပ္အထူက ၁ ဒသမ ၆ လက္မရွိသည္။ ထိုအေနအထားက လံုၿခံဳသည္ဟု ယူဆရေသာ္လည္း ထိတ္လန္႔စရာသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္ျဖတ္သန္းလွ်င္ လူေပါင္း ၂၀၀၀ ျဖတ္သန္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လူ ၆၀၀ ခန္႔သာ ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳထားသည္။ 

တံတားကိုျဖတ္သန္းသူတိုင္း သတ္မွတ္ထားေသာ စြပ္ဖိနပ္မ်ားကိုသာ ဝတ္ဆင္သြားရသည္။ တံတားကို အစင္းအျခစ္မ်ားေဘးမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ တံတားကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေစာင့္အေရွာက္ မ်ားရွိသည္။ ေၾကာက္တတ္သူမ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ျဖစ္သည္။ ပိုၿပီး ထူးဆန္းသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ တံတားႀကီးကို အသံမ်ား ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ဖန္တီး ထည့္ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မွန္ကိုနင္းလိုက္လွ်င္ အက္ကြဲသံမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ဖန္တီးထားျခင္းေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားျဖင့္ ခံစားမႈအျပည့္အဝ ေပးေသာ တံတားတစ္စင္းလည္း ျဖစ္သည္။ 

မိုးစက္

(Ref: Terrifying Bridges)