News

POST TYPE

TRAVEL LOG

ကမၻာ့ထူးဆန္းေသာ သခ်ႋဳင္းမ်ားဆီသို႔
22-Dec-2018တြဲေလာင္းခ်ိတ္ထားေသာ အေခါင္းမ်ား

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဆာဂါဒါအရပ္သည္ ေတာင္ကုန္း ထူထပ္သည့္ေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေသဆံုးလွ်င္ ေက်ာက္ေတာင္မ်ားထဲ တြင္းတူးၿပီးထည့္၍မရေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အေခါင္းမ်ားထဲကို အေလာင္းမ်ားထည့္ၿပီး ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားလိုက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။ အေလာင္းမ်ားက အေခါင္းမ်ားအတြင္း ေျခာက္ၿပီး အ႐ိုးက်သည္အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီမံထားခဲ့ၾကသည္။

ထိုအရပ္တြင္ လူမ်ားေသပါက ပထမဆံုး အိမ္ထဲတြင္ လူေသကုလားထိုင္မ်ားျဖင့္ စီရင္ထားသည္။ လူေသကို ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ထိုင္ခိုင္းထားၿပီး အေပါက္ဝတည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ခိုင္းထားသည္။ သို႔မွသာ တက္လာသူမ်ားက ထင္ရွားစြာျမင္ ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္မ်ားကို ႀကိဳဆိုရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အေလာင္းကို ႀကိမ္မ်ား သစ္႐ြက္မ်ားႏွင့္ပတ္ၿပီး မီးဖုတ္ရသည္။ မီးက်ပ္တိုက္ရျခင္းမွာ အေလာင္းကို မပုပ္ရန္ႏွင့္ ၾကာရွည္စြာထားႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။ အေလာင္းကို က်ပ္တိုက္ၿပီး ကုလားထိုင္ေပၚတြင္ ရက္ရွည္လမ်ားထားသည္။ သူ႔ကို ေနာက္ဆံုးခရီး မပို႔ေဆာင္မီ အိမ္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ေနခိုင္းထားသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

အေလာင္းကိုျပင္ဆင္ရာတြင္ အမိဝမ္းတြင္းေနသည့္ပံုစံျဖင့္ ဒူးကိုေကြးၿပီး ေမးႏွင့္ထိထားရသည္။ ေျခတံ၊ လက္တံမ်ားကိုလိုအပ္လွ်င္ခ်ိဳးထားရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဓေလ့ကို ေခတ္လူေတြက သိပ္လက္မခံၾကေတာ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

ေနာက္ဆံုး အေလာင္းကို သစ္႐ြက္စိမ္းမ်ားျဖင့္ ရစ္ပတ္ၿပီး ေစာင္မ်ားျဖင့္ တစ္ထပ္ထုပ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ အေလာင္းကို သခ်ႋဳင္းရွိရာ ေက်ာက္နံရံမ်ားဆီသို႔ ယူေဆာင္လာၾကသည္။ အေလာင္းကိုထမ္းစင္ျဖင့္ ထမ္းလာၿပီး အသုဘပို႔သူေတြႏွင့္ စည္ကားစြာလာၾကသည္။ အေလာင္းကအရည္မ်ား စီးထြက္လာၿပီး သစ္႐ြက္ကိုျဖတ္ကာ အေလာင္းထမ္းလာသူ ကိုယ္ေပၚက်လွ်င္ ကံေကာင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

အေလာင္းကို ေက်ာက္ေတာင္ေစာင္းနံရံရွိ အံဝင္မည့္အေခါင္းထဲတြင္ထည့္ၾကသည္။ အေခါင္းကို ျပဳတ္မက်ေစရန္ ေတာင္ေစာင္းတြင္ သံ႐ိုက္ထားတတ္ၾကသည္။ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ ထားျခင္းခံရသည့္ အေခါင္းသည္ လူမ်ိဳးစုတြင္ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ျမင့္ေလ ရာထူး၊ အဆင့္၊ ဂုဏ္ႀကီးေလ ျဖစ္သည္။ အျမင့္တြင္ အေခါင္းမ်ားကိုထားျခင္းျဖင့္ ဘိုးေဘးတို႔၏ ဝိညာဥ္ႏွင့္ပိုနီးသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ပိတ္ထားသည့္အေခါင္းမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖြင့္ၾကသည့္ထံုးစံမ်ား မရွိၾကေပ။ ငယ္႐ြယ္စဥ္ ေသဆံုးလွ်င္ ကံဆိုးေသာေၾကာင့္ဟု ယူဆၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေခါင္းမ်ားကို သီးသန္႔ႀကိဳၿပီး စီစဥ္ထားေလ့ရွိသည္။ မံမီသန္းခ်ီရွိေသာသခ်ႋဳင္း

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ တည္ရွိေနသည့္ ေရွးေဟာင္းသခ်ႋဳင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သခ်ႋဳင္းအမည္ကို “ကၽြဲလမ္း” ဟု အမည္ေပးထားသည္။ အမည္ကိုက ထူးဆန္းစြာျဖင့္တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဒသတြင္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ မံမီ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ 

အေလာင္းမ်ားကို မံမီအသြင္စီရင္ၿပီး ျမႇဳပ္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ ၇ ရာစုႏွစ္ကျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ အေလာင္းမ်ားကို အေခါင္းမ်ားႏွင့္မထည့္ဘဲ မံမီအသြင္ စီရင္ျမႇဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မပ်က္မစီးရွိေနသည့္ အေလာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသခ်ႋဳင္းသည္ ေရွးေခတ္က ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ျမႇဳပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ ေနရာျဖစ္မည္ဟုယူဆရသည္။ ေရာမအင္ပါယာလက္အတြင္း က်ေရာက္ စဥ္ေခတ္က အီဂ်စ္အရပ္သားသခ်ႋဳင္းဟု ဆိုၾကသည္။

ထိုေခတ္က ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္သူတို႔သည္ ခမ္းနားေသာ အေဆာင္အေယာင္ အဆင္အျပင္မ်ားျဖင့္ ပိရမစ္ႀကီးမ်ားအသြင္ တည္ေဆာက္ကာ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ျဖစ္သလို ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းခံၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေနရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေလာင္းေတြကို သန္းခ်ီၿပီး ေတြ႔ျမင္ရသနည္းဆိုျခင္းကိုမူ အေျဖရွာေနဆဲျဖစ္သည္။

အေလာင္းမ်ားကို တူးေဖာ္ၾကည့္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေလာင္းမ်ား၏ အရပ္သည္ ၇ ေပခန္႔ရွည္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။ အေလာင္းမ်ားတြင္ ခါးကိုထက္ဝက္ခ်ိဳးထည့္ထားသည့္ အေလာင္းမ်ား၊ ဆံပင္ အနီေရာင္အေလာင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဆံပင္အနီႏွင့္ ဆံပင္ေ႐ႊေရာင္တို႔ကို သီးျခားစီ ခြဲျမႇဳပ္ထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ မိသားစုလိုက္ျဖစ္မည္ထင္ရေသာ အစုအေဝးလိုက္ ျမႇဳပ္ထားသည္လည္းရွိသည္။ပလိပ္သခ်ႋဳင္း

၁၆၆၅ ခုႏွစ္က အဂၤလန္ အိုင္ရမ္ေဒသရွိ ေက်း႐ြာေလးတစ္ခုတြင္ အပ္ခ်ဳပ္သမားတစ္ဦးရွိသည္။ သူက လန္ဒန္မွ အထည္ထုပ္ႀကီးတစ္ထုပ္ကို မွာလိုက္သည္။ ထိုအထည္ထုပ္ႀကီး ႐ြာကို ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အထည္ထုပ္က စိုေနေၾကာင္းေတြ႔လိုက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူကပိတ္စေတြကိုထုတ္ၿပီး မီးကင္ေလသည္။ အဝတ္ေတြကိုထုတ္ၿပီး မီးကင္စဥ္ အဝတ္မ်ားထဲက ပိုးေတြက ခုန္ထြက္ကုန္ၾကသည္။ ပလိပ္ေရာဂါ ျဖစ္ေစမည့္ ပိုးေတြက ေလသင့္ရာတစ္႐ြာလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ကုန္ၾကေတာ့သည္။

ႏွစ္လအတြင္း အပ္ခ်ဳပ္သမားေသသည္။ ေနာက္ပိုင္း ႐ြာထဲက ၄၂ ဦး ထပ္ေသသည္။ ဘုရားေက်ာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက အနီးအနားရွိ႐ြာမ်ားသို႔ ပလိပ္ေရာဂါပိုးမ်ား မကူးစက္ေစရန္ ႀကံေဆာင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔တစ္႐ြာလံုးကို သီးသန္႔အျခား႐ြာမ်ားႏွင့္ အဆက္အစပ္မလုပ္ရန္ ခြဲထားလိုက္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက သူ႔ကို ယံုၾကည္လွ်င္ တစ္႐ြာလံုး ဘယ္မွမသြားဘဲ ႐ြာထဲတြင္သာေနၾကရန္ ေျပာသည္။ ႐ြာျပင္ကိုထြက္လွ်င္ ေသဒဏ္ေပးမည္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေၾကညာခိုင္းသည္။

တစ္႐ြာလံုးကိုလည္း သူက ၿခံစည္း႐ိုးခတ္လိုက္သည္။ မည္သူမွ် ႐ြာျပင္မထြက္ရဘဲ ပိတ္ပင္ထားသျဖင့္ ေသႏႈန္းကလည္း မ်ားလာသည္။ အခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ မိသားစုလိုက္ အကုန္ေသသည္။ မိန္းမေတြက ေယာက်ာ္းႏွင့္ ကေလးေတြအတြက္ က်င္းတူးရသည္။ က်င္းတူးသည့္ မိန္းမကလည္း ေနာက္တစ္ေန႔ ေသခ်င္ေသသည္။ 

႐ြာထဲမွ မာရွယ္ဟိုဝီးဆိုသူသည္ ေရာဂါအေစာဆံုးျဖစ္သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူက မေသေပ။ သူ႔ကို ေရာဂါၿပီးသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကသည္။ သူကေသဆံုး သူမ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူထားသည္။ ထို ပစၥည္းေတြက တစ္ဆင့္ သူ႔ဇနီးႏွင့္သားကိုကူးၿပီး ေသၾကျပန္သည္။ 

တစ္႐ြာလံုးေသဆံုးသမွ်ကို ဘုရားေက်ာင္း သခ်ႋဳင္းအတြင္း ျမႇဳပ္ၾကသည္။ မာရွယ္ဟိုဝီးကိုယ္တိုင္ ေနာက္ပိုင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ႐ြာမွ ထက္ဝက္ခန္႔ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ေဘးနားရွိ ႐ြာေတြမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်းဇူးေၾကာင့္ ကူးစက္ျခင္းမရွိ ခ်မ္းသာရာရၾကသည္။ ယေန႔အထိ ထို႐ြာတြင္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းရွိ သခ်ႋဳင္းမွတ္တိုင္ေပါင္းမ်ားစြာက ထူးဆန္းစြာျဖင့္ သမိုင္းကို ေဖာ္ျပေနၾကသည္။ ႏွစ္သိန္းတစ္ေယာက္ သခ်ႋဳင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ ၁ ဆိုသည့္ အိုကူ ႏိုအင္သခ်ႋဳင္းသည္ ထင္ရွားသည္။ ထိုသခ်ႋဳင္းတြင္ အထိမ္းအမွတ္ အုတ္ဂူေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေရးပါသည့္သခ်ႋဳင္းကေတာ့ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ 

ထိုသခ်ႋဳင္းကို ကိုဘိုဒိုင္ရွီဆိုသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ျမႇဳပ္ႏွံရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုဘိုဒိုင္ရွီသည္ ရွင္က်ိဳဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကို ထူေထာင္သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ဘာသာေရး သမိုင္းတြင္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ အနာဂတ္တြင္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရားျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္အားထုတ္ေနသူျဖစ္သည္ဟု ေၾကညာထားသူျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ သူ႔ကိုယံုၾကည္သူမ်ားက အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ သူ႔ထံလာၿပီး ဖူးၾကသည္။ သူတို႔က သူတို႔ ေသဆံုးလွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာ၌ ျမႇဳပ္ႏွံေစလိုၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သခ်ႋဳင္းေနရာႀကီး ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္လာသည္။ 

လူတို႔ကို ျမႇဳပ္ႏွံသည့္ အုတ္ဂူတိုင္း၏ေရွ႕တြင္ မီးအိမ္သဏၭာန္ေက်ာက္တိုင္ေလးမ်ားကို ထားရွိသည္။ အုတ္ဂူေပါင္း ၂ သိန္းရွိသည္။ အားလံုးကို တန္းစီၿပီးတည္ထားသျဖင့္ အလြန္လွပစြာျဖင့္ ရွိေနသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ဘုရားျဖစ္ေစရန္ က်င့္ႀကံေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူႏွင့္ အနီးဆံုးရွိေနလွ်င္ လြတ္ေျမာက္ရန္အနီးဆံုးျဖစ္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

သခ်ႋဳင္းထဲတြင္ မီးအိမ္ေက်ာက္တိုင္ေပါင္း ၁၀,၀၀၀ ရွိၿပီး အၿမဲမျပတ္ မီးထြန္းထားသည္။ ႐ုပ္တု ငယ္ေပါင္း ၅၀,၀၀၀ ရွိသည္။ အားလံုး နာမည္ေက်ာ္ ၾကားသူမ်ား၏ ႐ုပ္တုမ်ားျဖစ္သည္။ လူေတြက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကိုဘိုဒိုင္ရွီ အထိမ္းအမွတ္ခန္းမကို လာၿပီး ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳၾကသည္။ ေက်ာက္႐ုပ္တုေရွ႕တြင္ မီးထြန္းၿပီး ဆုေတာင္းလွ်င္ ဆုေတာင္းျပည့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ 

မိုးစက္

(Ref: Strange Cemeteries)