News

POST TYPE

TRAVEL LOG

ထိုင္ဝမ္သို႔ သြားမည္ဆိုလွ်င္
24-Nov-2018

ထိုင္ဝမ္သို႔ သြားမည္ဆိုလွ်င္

ထိုင္ဝမ္ကို “တ႐ုတ္တစ္ႏိုင္ငံ”ဟုေခၚၾကသည္။ ယေန႔ အမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္ႏွင့္မကင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဆိုေသာ္လည္း သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေလးတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ထိုင္ဝမ္သည္ ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ လြန္ဆြဲေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တို႔ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ေနရာလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္ဝမ္သည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဒသတစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ၁၆ ရာစုေခတ္က ေပၚတူဂီတို႔ႏွင့္ ဆက္စက္ေနသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားကလည္း စိတ္ဝင္စားစရာအျဖစ္ က်န္ေနေသးသည္။ 

ထိုင္ဝမ္သည္ တက္စ္ေမးနီးယားႏိုင္ငံ၏ ထက္ဝက္ခန္႔ အ႐ြယ္အစားသာရွိသည္။ ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အတူတူေလာက္ပင္ျဖစ္ကာ ၂၃ သန္းခန္႔ရွိသည္။ တိုင္ေပတြင္ လူဦးေရ သံုးသန္းခန္႔ေနသည္။ အာရွရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားထဲတြင္ စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ လူဦးေရမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ သန္႔ရွင္းစိမ္းလန္းၿပီး ေနခ်င့္စဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ဗုဒၶ၊ တာအိုႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ စသည့္ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ႐ုပ္တုမ်ားရွိသည္။

Taipei 101 အေဆာက္အအံုႀကီးသည္ ထိုင္ဝမ္၏ အထင္ကရ ေခတ္သစ္ အျမင့္ဆံုးစာရင္းကို ၂၀၁၀ အထိ ဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ တြင္ ဒူဘိုင္း၌ စံခ်ိန္ခ်ိဳးႏိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုေပၚလာေသာေၾကာင့္ စံခ်ိန္က်သြားသည္။ အထပ္ ၈၉ ထပ္ႏွင့္ ၉၁ ထပ္မ်ားမွ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကို မိုးၾကည့္ႏိုင္သည္။ ထိုအေဆာက္အအံုရွိ ဓာတ္ေလွကားက တစ္နာရီ ၆၃ ကီလိုမီတာႏႈန္းျဖင့္ ခုတ္ေမာင္းေပးသည္။ ေအာက္ဆံုးထပ္တြင္ ႀကီးမားေသာ ကုန္တိုက္ႀကီးကို ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

တိုင္ေပရွိ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ (National Palace Museum) တြင္ ကမၻာ့အရွားပါးဆံုး တ႐ုတ္ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ ေရွးတ႐ုတ္မင္းဆက္တို႔၏ ရွားပါးေသာ ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ ခ်န္ေကရွိတ္လက္ထက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သိမ္းပိုက္လာခဲ့ေသာ လက္ရာေတြကို ျပတိုက္အတြင္း မ်ားစြာ ေတြ႔ႏိုင္သည္။

ထိုင္ဝမ္တြင္ အာရွ၏ အစားအစာအားလံုးကို အရသာခံစားႏိုင္သည္။ ဂ်ပန္စာ ဆူရွီမွသည္ ဆာရွီမီ၊ တမ္ပူရာ၊ တက္ပန္ရာကီ စသည့္ အစားအစာမ်ားအထိ စားေသာက္ႏိုင္သည္။ ၁၈၉၅ မွ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ပန္ေတြ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သြားသည့္ အေငြ႔အသက္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္ ေဘဂ်င္းစတိုင္ ေဈးေတြ၊ စားေသာက္တန္းေတြလည္းရွိသည္။ ေန႔ေဈး ညေဈးမျပတ္ ႀကိဳက္သည့္အခ်ိန္ အျပင္ထြက္ၿပီး စားေသာက္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္ အေနအထားျဖင့္ လမ္းေဘးမွသည္ ဟိုတယ္တက္ၿပီးလည္း စားႏိုင္သည္။

ရွီလင္းသည္ တိုင္ေပတြင္ လူဦးေရ အမ်ားဆံုး အ႐ႈပ္ေထြးဆံုးျဖစ္သည္။ အဝတ္တန္း၊ စားေသာက္တန္း၊ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပစၥည္းတန္း၊ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္တန္း၊ ဝက္ေခါက္ကင္၊ ဘဲကင္၊ ပင္လယ္စာ၊ ၾကက္ေၾကာ္ စသည္ျဖင့္ ဆူညံ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ေဈးတန္းကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာတိုးၿပီး ႀကိဳက္ရာကို ဝယ္ႏိုင္၊ စားႏိုင္သည္။ တစ္ပြဲမွ ၁ ဒသမ ၆၀ ေဒၚလာမွသည္ အမ်ားဆံုး ၃ ဒသမ ၂၀ ေဒၚလာခန္႔သာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လမ္းေဘးေဈးတန္းကို ႏိုင္ငံျခားဧည့္သည္ေတြ သေဘာက်ၾကသည္။ 

ထိုင္ဝမ္ေရာက္လွ်င္ သတိထားရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ -

၁။ တိုင္ေပတြင္ ေရာင္းသည့္ EasyCard ကို ဝယ္သံုးသင့္သည္။ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ထားသည့္ကတ္ျဖစ္ၿပီး ထိုင္ဝမ္အတြင္း လွည့္လည္ရာတြင္ ရထားစီး၊ ကားစီးရန္အတြက္လည္း အဆင္ေျပသည္။ ကတ္ကိုေဆာင္ထားျခင္းျဖင့္ ေငြလိုက္လဲေနသည့္ ဒုကၡကင္းေဝးသည္။ ကတ္ျပၿပီး ကူးတို႔သေဘၤာမ်ားကို စီးႏိုင္သျဖင့္ သေဘၤာလက္မွတ္ကို တန္းစီဝယ္ရသည့္ ဒုကၡက လည္းကင္းေဝးမည္။

၂။ အဓိကက်ၿပီး ေက်ာ္ၾကားသည့္ ေနရာမ်ားကို အမ်ားသူငါ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ သြားမလည္ပတ္သင့္ပါ။ ဥပမာ - Taroko Gorge ႏွင့္ Sun Moon Lake လိုေနရာမ်ိဳးေတြကိုျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားေတြ လူအလြန္က်ပ္တတ္သည္။ လူတိုးရသည္ႏွင့္ ေကာင္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

၃။ အဂၤလိပ္-တ႐ုတ္ (မန္ဒရင္း) အဘိဓာန္ကို ေဆာင္သြားသင့္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားက အဂၤလိပ္လို ေရးထားသည္က မ်ားပါသည္။ လူငယ္ အမ်ားစုကလည္း အဂၤလိပ္လို ေျပာတတ္ၾကသည္။ ေက်းလက္ဘက္သြားလွ်င္ ဆိုင္းဘုတ္လမ္းၫႊန္ေတြက တ႐ုတ္ေတြလိုျဖစ္သြားသည္။ အဂၤလိပ္လိုေျပာသူ နည္းသျဖင့္ အဘိဓာန္ကို ေဆာင္သြားသင့္သည္။

၄။ တိုင္ေပ စံေတာ္ခ်ိန္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။ သူတို႔ ေနာက္ဆံုးရသတင္းဆိုၿပီး ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ေတြပါတတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္အတိုင္း သြားလာႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

၅။ ထိုင္ဝမ္တြင္ Wi-Fi ကို အခမဲ့ သံုးစြဲႏိုင္သည္။ အစိုးရက အေထာက္အပံ့ ေပးထားသည္။ အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ မွတ္ပံုတင္ၿပီး သံုးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ တိုင္ေပရွိ ခရီးသြားစံုစမ္းေရးဌာနကိုသြားၿပီး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပလိုက္လွ်င္ Wi-Fi ကို အခမဲ့သံုးႏိုင္သည္။ 

ထိုင္ဝမ္သည္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းသည္။ အေနာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လည္ပတ္ရန္ အဆင္ေျပသည္။ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းကမ္း႐ိုးတန္းမ်ားသို႔ ဘတ္စ္ကားမ်ား စီးရသည္မွာ ျပတ္ေတာက္သည္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ကားငွားၿပီး လည္ပတ္ႏိုင္လွ်င္ပိုေကာင္းသည္။ ငါးရက္ခရီးကို ပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ Edison Travel သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရွိသည္။ အဓိကက်ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ Sun Moon Lake, Fo Guang Shan Buddhist Monastery, Kenting National Park, Taroko Gorge ေနရာမ်ားကို ပို႔ေပးသည္။ လူတစ္ေယာက္လွ်င္ ၅၉၉ ေဒၚလာခန္႔ယူသည္။ ထိုခရီးစဥ္အတြက္ ေလးညအိပ္ ၾကယ္ငါးပြင့္ဟိုတယ္ႀကီးတြင္ တည္းခိုႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္လည္းပါသည္။

မိုးစက္
(Ref: Traveller)