News

POST TYPE

TRAVEL LOG

ေမာလ္ဒိစ္ကၽြန္းမွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား
17-Nov-2018

ေမာလ္ဒိစ္ (Maldives) ကၽြန္းသည္ အပူပိုင္းဇုန္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းျဖစ္သည္။ မ်က္စိတစ္ဆံုး အျပာေရာင္ ေရျပင္က်ယ္ႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၿပီး သဲေသာင္ျပင္ ျဖဴျဖဴမ်ား၊ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားအျပင္ လွပသည့္ ႐ႈခင္းမ်ားကို တဝႀကီးခံစားႏိုင္မည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အိႏၵိယသမုဒၵရာအလယ္တြင္ရွိေသာ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းျဖစ္ၿပီး စတုရန္းမိုင္ ၃၅၀၀၀ အတြင္း သႏၲာ ေက်ာက္တန္း ကၽြန္းေပါင္း ၁၁၉၀ ခန္႔ရွိသည္။ ေမာလ္ဒိစ္ႏိုင္ငံ၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရျပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာႏိုင္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္က ယဥ္ေက်းမႈ လက္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ထင္ရွားၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ အမ်ားဆံုးသြားလာေနသည့္ ေနရာျဖစ္ေနသည္။ ေမာလ္ဒိစ္ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ -

အုန္းသီးကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းေမာလ္ဒိစ္ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ သဘာဝလြန္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ စြဲလမ္းစိတ္မ်ား အလြန္အမင္း ရွိၾကသည္။ ေမွာ္ပညာအေနႏွင့္ အထက္လမ္း၊ ေအာက္လမ္းကို ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အုန္းသီးတစ္လံုးကို ရဲေတြက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အုန္းသီးတစ္လံုးကို ထူးဆန္းစြာ အစီအရင္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

မဲ႐ံုတစ္႐ံုေရွ႕တြင္ အစီအရင္လုပ္ထားေသာ အုန္းသီးတစ္လံုးကို ေတြ႔ၾကသည္။ ထူးဆန္းစြာျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ သည္ဆိုကာ ရဲေတြက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသြားခဲ့သည္။ 

ေမာလ္ဒိစ္တြင္ အုန္းသီးကို ေအာက္လမ္းနည္း အစီအရင္ျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္ကမ်ားသည္။ အုန္းသီး ျဖင့္ က်ိန္စာတိုက္ထားႏိုင္သည္။ အုန္းသီးက ဂါထာေတြ႐ြတ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္ဟူ၍လည္း ယံုၾကည္ၾကသည္။ ရဲေတြက အထက္လမ္းဆရာေတြကိုေခၚၿပီး ဖမ္းလာသည့္ အုန္းသီးကို က်ိန္စာျပန္ပ်က္ေစရန္ စီရင္ခဲ့ရသည္။ အုန္းသီးကို အျပစ္မရွိေၾကာင္း တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်သည္။ အုန္းသီးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္း မရွိေပ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီး သည့္အခါတြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။

ဘာသာေရးအယူသီးသျဖင့္ သတိထားရန္ေမာလ္ဒိစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးအယူသီးသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သြားေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား သတိထားၾကရသည္။ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားကို မေစာ္ကားမိရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဘာသာေရးကိစၥႏွင့္ ျပႆနာေပၚလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရမည္သာျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႐ုပ္တုမ်ား၊ က်မ္းစာမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း၊ မေတာ္မေလ်ာ္ပံုမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္း၊ အရက္ေသစာယူေဆာင္လာၿပီး ေသာက္စားျခင္းမ်ားကို အျပင္းအထန္ တားျမစ္ထားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးက်မ္းစာမ်ားကို ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳလာၿပီ ဆိုေသာ္လည္း ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းအေနႏွင့္သာ အသံုးျပဳ ခြင့္ရွိသည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သာသနာျပဳမ်ားလာၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဟာေျပာမႈမ်ားကို လံုးဝ ခြင့္မျပဳထားေပ။ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ႔လွ်င္ ဖမ္းၿပီး ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းကိုလည္း လံုးဝခြင့္ျပဳမထားေပ။ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းေတြ႔လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္သည္။

ေမာလ္ဒိစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံသားမွန္သမွ် မြတ္ဆလင္ျဖစ္ရမည္ဟုဆိုထားသည္။ အျခားဘာသာ မ်ားကို ပိတ္ပင္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တားျမစ္ထားသည့္ သေဘာရွိသည္။ အျခားဘာသာကို ေျပာင္းလွ်င္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ကို ဆံုး႐ံႈးမည္သာျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ ဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္၊ သမိုင္း၊ လက္ေတြ႔ ကိုးကြယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္က်င့္ႀကံယံုၾကည္ၿပီး ေနထိုင္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ဘာသာေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အဓိကထားၿပီး သင္ၾကားေပးသည္။

လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္၊ အစၥလာမ္ဘာသာကို ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုခြင့္မရွိ။ ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုလွ်င္ ဖမ္းဆီးၿပီးေထာင္ခ်သည္။ လြန္က်ဴးလွ်င္ ေသဒဏ္စီရင္သည္။ ဘာသာေရးခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မ်ားလွေသာေၾကာင့္ ေမာလ္ဒိစ္ႏိုင္ငံကိုသြားၿပီး အလုပ္ လုပ္မည့္သူမ်ား၊ အေပ်ာ္ခရီးသြားမည္သူမ်ား သတိထားရန္လိုသည္။ 

လူျမင္ကြင္းတြင္ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးတတ္သည္ေမာလ္ဒိစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ လူသားတိုင္း တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိသည္၊ အကာအကြယ္ ေပးရမည္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပင္းထန္စြာ စီရင္ အျပစ္ေပးေနျခင္းမ်ားကို လြန္ဆန္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ အ႐ြယ္ေရာက္သူတိုင္း ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္ပါက အမ်ားျပည္သူ လူျမင္ကြင္း၌ ႀကိမ္ဒဏ္ အျပစ္ေပးျခင္းမွာ အဆိုးဆံုးျဖစ္သည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ႀကိမ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းခံရသူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက လိင္ေဖာက္ျပန္ သည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး ႀကိမ္ဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္းခံရေသာ သူေပါင္း ၁၈၄ ဦးရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ အမ်ိဳးသား ၃၈ ဦးသာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္သည္ ဟု စြပ္စြဲခံလိုက္ရလွ်င္ ေယာက်ာ္းေတြက လြတ္သြားၿပီး မိန္းမေတြက ႀကိမ္ဒဏ္ကိုခံၾကရသည္ကမ်ားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔က မည္မွ်ေအာ္ေအာ္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဥပေဒအတိုင္း စီရင္သည္ဆိုကာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳး သမီးေလးတစ္ဦးကို ႀကိမ္ဒဏ္ အခ်က္ ၁၀၀ စီရင္ခဲ့ သည္။ စီရင္ၿပီး ေဆး႐ံုပို႔ခဲ့ရသည္။ ေကာင္မေလးက သူတို႔စြပ္စြဲသလို ျပစ္မႈကို မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ဝန္အဘယ္ေၾကာင့္ရွိရသနည္းဆိုကာ အျပစ္ေပးသည္။ ေကာင္မေလးကို ကိုယ္ဝန္ရွိေအာင္လုပ္သည့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ အျပစ္ကလြတ္သြားသည္။ 

ျပင္ပကမ္းေျခတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္း တားျမစ္သည္ႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ကေရာက္လာသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအေနႏွင့္ ထိုႏိုင္ငံစည္းကမ္းမ်ားကို သတိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကၽြန္းေနရာအႏွံ႔ မြတ္ဆလင္တို႔ရွိေနၿပီး ဘာသာေရး အယူသီးသူမ်ားၾကားတြင္ ေရာက္ေနသည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။ 

အရက္ကို ကမ္းေျခတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားမွလြဲၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေသာက္စားျခင္း မျပဳရန္တားျမစ္ထားသည္။ အျပင္ဘက္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ယူေသာက္ခြင့္မရွိေပ။ အရက္၊ ဝက္သား၊ ဝက္သားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မည္သည့္ ပစၥည္းကိုမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ယူေဆာင္လာ ခြင့္လည္းမျပဳ၊ သံုးေဆာင္ျခင္းလည္း ခြင့္ျပဳမထားေပ။ 

ဥပုသ္လတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားသည္ သူတို႔ ဘာသာေရး ထံုးတမ္းမ်ားကို လိုက္နာၾကရန္ လိုသည္။ ဥပုသ္လတြင္ လူျမင္ကြင္း၌ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ စားေသာက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရန္လိုသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေန႔ခင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ သီးျခားဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာဆိုင္မ်ားရွိသည္။ အတြင္း၌သာ စားေသာက္ၾကရသည္။

ႏိုင္ငံျခားကလာေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား မိမိတို႔ဘာသာအရ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳခြင့္မ်ားရွိပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ေပၚေပၚထင္ထင္ မလုပ္ေဆာင္မိရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကမ္းေျခတြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အေပၚပိုင္းဗလာက်င္းၿပီး ႐ိုက္ျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ရသည္။ ကၽြန္းႏိုင္ငံ ကမ္းေျခမ်ား၌ လံုလံုၿခံဳၿခံဳျဖင့္သြားလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ 

မိုးစက္

(Ref: About the Maldives)