POST TYPE

TRAVEL LOG

ကမၻာ႔လူသိအနည္းဆံုးႏွင့္ အလွပဆံုးေနရာမ်ား
13-Oct-2018


ကီဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း

Ki သို႔မဟုတ္ Key Gompa ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသည္ တိဘက္ႏိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယ႐ြာေလးတစ္႐ြာျဖစ္သည့္ ကီဘာ (Kibar) ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ထားေသာ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပေပါင္း ၁၃၆၆၈ တြင္ရွိၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုး႐ြာေလးတစ္႐ြာ၌ တည္ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထိုေက်ာင္းကို ၁၁ ရာစုကတည္းက တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး Ki ေက်ာင္းေတာ္သမိုင္းသည္ ေအးခ်မ္းစြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ထိုဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အႀကိမ္ႀကိမ္လာေရာက္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ မြန္ဂိုတို႔၏ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ္လည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ မြမ္းမံမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ေက်ာင္းေတာ္သည္ လွပစြာတည္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။နတ္တို႔ေပ်ာ္ရာ ေရအိုင္သာ

နတ္ဘံုသို႔ေရာက္ေနသည့္အလား ၾကည့္႐ႈခံစားရမည့္ ေရတံခြန္ႏွင့္ ေရအိုင္ႀကီးကို ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ Plitvice Lakes ဟုေခၚသည့္ေရတံခြန္ႀကီးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ျပာစိမ္းၾကည္လဲ့ေနသည့္ ဘံုအဆင့္ဆင့္ ကန္ႏွင့္ ေရတံခြန္မ်ားကို သတ္မွတ္သည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ လက္မွတ္မ်ားဝယ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကရသည္။ ေဆာင္းရာသီတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာရန္ မေကာင္းေပ။ 

သဘာဝကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတို႔အတြက္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ ေန႔ကတည္းက ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ခ႐ိုေအးရွား၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ေၾကညာႏိုင္ခဲ့ေသာေနရာအျဖစ္လည္း ဂုဏ္ယူစြာတည္ရွိေနသည္။ ယခင္က ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သြားလာရန္မလြယ္သည့္ေနရာကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ UNESCO ကလည္း ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ World Heritage List တြင္ထည့္သြင္းၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးထားသည္။လွ်ိဳ႕ဝွက္ေရတြင္း

ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၊ ဆင္ထရာၿမိဳ႕အနီးရွိ Quinta da Regaleira ဆိုသည့္ ရဲတိုက္အနီး၌ရွိေသာ Initiation Well ေရတြင္းသည္ အလြန္ထူးဆန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္သည္။ ေရတြင္းတည္ေဆာက္ပံုက ဆန္းက်ယ္ၿပီး ေလွကားအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေအာက္ကို ဆင္းသြားရသည္။ အနက္ ၈၈ ေပရွိေသာ ေရတြင္းေအာက္ေျခအထိ ဆင္းသက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေလဝင္ေလထြက္လည္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ထားသည္။ 

ထိုေရတြင္းကို ေရအတြက္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားလုပ္ရန္အတြက္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Quinta da Regaleira  ရဲတိုက္ပိုင္ရွင္သည္ ခ်မ္းသာေသာ ေပၚတူဂီလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဖရီးေမဆင္ ဂိုဏ္းဝင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထိုရဲတိုက္ႏွင့္ ေရတြင္းႀကီးကို အီတလီဗိသုကာပညာရွင္ လူဂီမာနီနီက တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ရဲတိုက္ဝန္းက်င္တြင္ ထူးဆန္းေသာ ပန္းၿခံ၊ ေျမေအာက္ လိုဏ္ေခါင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ရဲတိုက္ေရာ ေရတြင္းကပါ ထူးဆန္းမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသျဖင့္ သြားေရာက္ေလ့လာသူ ေပါမ်ားသည္။ထူးဆန္းေသာဂူ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးမကၠဆီကို ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ ထူးဆန္းသည့္ Lechuguilla Cave ဂူႀကီးသည္ ကမၻာ့ ၇ ခုေျမာက္ အရွည္ဆံုးဂူႀကီးလည္းျဖစ္သည္။ အရွည္စုစုေပါင္း ၁၃၄ ဒသမ ၆ မိုင္ ရွိသည္။ ဂူထဲတြင္ သလင္းေက်ာက္ပံုစံ ပန္းဆြဲမ်ားရွိၿပီး ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ေက်ာက္သား၊ ေက်ာက္စိုင္ႀကီးေပါင္း မ်ားစြာအျပင္ ေက်ာက္စက္ေရအိုင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထူးဆန္းေသာ သက္ရွိမ်ိဳးစိတ္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ားကိုလည္း ထိုဂူအတြင္းေတြ႔ရသည္။ ထိုဂူကို သုေတသီမ်ားသုေတသနျပဳရန္ႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြလိုေသာ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအတြက္သာ ကန္႔သတ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည္။ National Park Service အဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ခန္႔က လူသိမ်ားေသးဘဲ ေနရာအနည္းငယ္ကိုသာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ ေပ ၄၁၀ ခန္႔ ေပါက္ေအာင္ သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာရွင္မ်ားက ထိုဂူသည္ မိုင္ေပါင္း ၁၃၄ ဒသမ ၆ မိုင္ခန္႔ရွိေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားသည္။

မိုးစက္

(Ref: National Geographic)