News

POST TYPE

TRAVEL LOG

ကမၻာ့အႏၲရာယ္အရွိဆံုး ခရီးသြားေဒသမ်ား
12-May-2018Kokoda ႏွင့္ Black Cat ခရီး

Kokoda ခရီးစဥ္သည္ မိုင္ ၆၀ ခန္႔ရွိေသာ ခရီးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ပူအိုက္ၿပီး စြတ္စိုသည့္ ေဒသခရီးစဥ္ျဖစ္သလို လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္တြင္လည္း ဒုကၡေပးႏိုင္မည့္ တိရစၧာန္ေတြမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သားေကာင္ႀကီးမ်ားကို ရင္မဆိုင္ရသည့္တိုင္ ေမွ်ာ့ႏွင့္ ကၽြတ္မ်ားကိုေတာ့ အနည္းဆံုး ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။ ပါပူအာ နယူးဂီနီေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတာလမ္းခရီးအျဖစ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားအမ်ား စိတ္ဝင္စားသည့္ ေျခလ်င္ခရီးလည္းျဖစ္သည္။

မိုးသစ္ေတာအတြင္း ျဖတ္သန္းသြားရင္းက ထူးျခားဆန္းျပားသည့္ သဘာဝသစ္ေတာ တိရစၧာန္ ေပါင္းစံုကို ျမင္ႏိုင္သည္။ ေတာေတာင္ထဲတြင္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကိုျဖတ္သြားရင္းက ေဒသခံလူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္သည့္႐ြာမ်ားႏွင့္ ႐ြာသားမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ၾကရမည္။ ထိုေဒသခံလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဤေတာေတာင္ထဲတြင္ အစဥ္အဆက္ ေနထိုင္ေနၾကသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ထိုနယ္ေျမသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔၏ စစ္ေျမျပင္ေဒသလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသးသည္။

ႏွစ္စဥ္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားအမ်ားသည္ ဤေဒသေတာလမ္းခရီးအတြက္ တကူးတက လာေရာက္ေလ့လာၾကသည္။ ထိုမိုးသစ္ေတာအတြင္း ခရီးစဥ္က ၆ ရက္ႏွင့္ ၁၀ နာရီခရီးစဥ္အျဖစ္ ဖန္တီးေပးထားသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း ေျခလ်င္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ျခင္းႏွင့္ ေရကူးျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ 

မိမိလိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သယ္ေဆာင္လာရသည္။ ေတာထဲခရီးစဥ္အတြင္း ျခင္ေတြလည္း အကိုက္ခံရေကာင္း ခံရလိမ့္မည္။ ငွက္ဖ်ားမျဖစ္ဟု မည္သူကမွ တာဝန္မယူ။ မိမိဘာသာမိမိ အေနအထိုင္လည္း ဆင္ျခင္ရသည္။ 

ေျခလ်င္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားအတြက္ အေစာင့္အေရွာက္မ်ား လိုက္ေပးသည္။ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ဒုတိယကမၻာစစ္အႂကြင္းအက်န္ ကတုတ္က်င္းမ်ား၊ တစ္ေယာက္ဝပ္က်င္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ စြန္႔ပစ္တင့္ကားမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။ ေခၽြးထြက္မ်ားၿပီး ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ လိမ့္က်ၿပီး အ႐ိုးက်ိဳးျခင္းမ်ား မၾကာခဏျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ခရီးစဥ္မွအျပန္တြင္ ဖ်ားနာမႈမ်ားကိုလည္း ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက Black Cat ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ ေတာလည္လာသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားသည္ ေဒသခံ႐ြာသားတို႔၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ လမ္းျပႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ခရီးသည္ ၇ ဦး ဒဏ္ရာရသည္။ ဩစေၾတးလ်လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္လည္း ထိုအထဲတြင္ ေျခေထာက္ကို လွံျဖင့္ပစ္ခတ္ျခင္းခံရၿပီး ဒဏ္ရာရသည္။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား၊ ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူသြားျခင္းခံရသည္။ ထိုအျဖစ္ ျဖစ္ပ်က္ၿပီးကတည္းက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္အေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္သာ သြားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္လိုသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။El Caminito Del Rey

စပိန္ႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ေသမင္းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံ၊ မာလာဂါျပည္နယ္၊ အာဒါ လိစ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ေတာင္လမ္းခရီးျဖစ္သည္။ El Caminito Del Rey လမ္းကို စပိန္ဘုရင္ အယ္လ္ဖြန္ဆို ၁၃ ကိုယ္တိုင္ ေလွ်ာက္ခဲ့သည့္ခရီးဟုဆိုသည္။ 

ေတာင္နံရံႀကီးမ်ားကို လူသားတို႔အစြမ္းျဖင့္ ေဖာက္ခဲ့သည့္ ထိုလမ္းသည္ ၃ ေပခန္႔သာက်ယ္သည့္ လမ္းေလးျဖစ္သည္။ အျမင့္ေပ ၃၃၀ အထက္၊ ေတာင္နံရံတြင္ေဖာက္ထားသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း လူ ၅ ဦး လိမ့္က်ေသဆံုးၿပီးကတည္းက ပိတ္ထားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ရာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆံုး ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

ထိုလမ္းေၾကာင္းခရီးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ထားခဲ့ၿပီးမွ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ၿပီးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္လမ္းမ်ား၏ ေက်ာက္လႊာမ်ားသည္ ၿပိဳပ်က္သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရထားသံလိုင္းမ်ားကို အစားထိုးၿပီး ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း သစ္သားတံတားမ်ား အစားထိုးေပးထားရသည္။ စြန္႔စားၿပီး အသည္းတယားယား လုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲႏွင့္ ဆန္းသစ္သည့္ခံစားမႈမ်ားကို ရေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေက်ာက္နံရံလမ္းမ်ားတြင္ က်င္းေပါက္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေဒသကို ျဖတ္သန္းခြင့္အား အစိုးရအေနႏွင့္ တရားဝင္ဖြင့္ေပးထားျခင္းမဟုတ္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ျဖတ္သန္းသည္ကို ေတြ႔ရွိပါက ဒဏ္ေငြမ်ားစြာ႐ိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ လူေတြက စိတ္ဝင္စားၿပီး ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြထံက ရသည့္ေငြမ်ားျဖင့္ျပဳျပင္ကာ လံုၿခံဳေအာင္လုပ္ၿပီး ဆက္လက္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ Mohar ေက်ာက္ထရံ

Cliffs of Mohar ဟုေခၚသည့္ ေက်ာက္ထရံတန္းႀကီးသည္ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ အတၱလႏၲိတ္သမုဒၵရာႀကီးထဲကပင္ လွမ္းျမင္ႏိုင္သည့္ အလွ႐ႈခင္းလည္းျဖစ္သည္။ Mohar ေက်ာက္ထရံကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ ဧည့္ေဂဟာႀကီးတစ္ခုကို မနီးမေဝးတြင္တည္ေဆာက္ေပးထားသည္။ ေက်ာက္နံရံႀကီး အထက္တြင္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ ေအာက္ေျခတြင္ ပတ္လမ္းမ်ားရွိၿပီး အႏၲရာယ္ရွိသည့္ေနရာမ်ားကို သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားစိုက္ကာ တားျမစ္ထားသည္။

ေက်ာက္ထရံခရီးစဥ္ကို အေပၚဆံုးထိပ္တြင္ စီစဥ္ေပးထားေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ နံရံႀကီးအေပၚဆံုးတြင္ ေလတိုက္ႏႈန္းကလည္း ျမင့္မားသည္။ မိုးကလည္း ႐ြာလာႏိုင္ၿပီး မိုး႐ြာၿပီးပါက ေက်ာက္နံရံလမ္းေၾကာင္းသည္ ေျခေခ်ာ္က်ႏိုင္သျဖင့္ သတိထားရသည္။ 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ေက်ာက္ထရံႀကီးအေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေလ့လာေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေလတိုးၿပီး အေပၚမွေအာက္ကို ျပဳတ္က်ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကလည္း အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ ေပ ၆၀၀ ေက်ာက္ထရံအျမင့္ ေပၚမွ အသက္ ၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ သားျဖစ္သူႏွင့္အတူ ခုန္ခ်ၿပီး သတ္ေသခဲ့ဖူးသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေက်ာက္ထရံေဒသကို ရဲအေစာင့္အေရွာက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္သာ သြားလာေစခဲ့သည္။ ခုန္ခ်ၿပီး သတ္ေသမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမည္စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ထရံႀကီး၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ၿပိဳက်ၿပီး သမုဒၵရာထဲ က်သြားခဲ့ေသးသည္။ Acapulco ကမ္းေျခ

Acapulo သည္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံ၊ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ ကမ္းေျခတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Guerrero ေဒသတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ အေမရိကန္လူမ်ိဳးအမ်ားဆံုး လာေရာက္အပန္းေျဖၾကသည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုကမ္းေျခသည္ ရာသီဥတုလည္း မွ်တၿပီး ႀကီးမားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေဘးတြင္ တည္းခိုစရာ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြအနီး အလြန္လွပသည့္ ကမ္းေျခတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရပ္သည္ အေမရိကထက္ အဆ ၃၀ ေက်ာ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အလြန္သတိထားၿပီး လည္ပတ္ရမည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသား ၁ သိန္းလွ်င္ ၁၄၂ ဦးႏႈန္း အသတ္ခံေနရသည္။ သို႔ေသာ္ Acapulo ၿမိဳ႕သည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြ အမ်ားဆံုးလာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ေဒသျဖစ္သလို မူးယစ္ေဆးလည္း အမ်ားဆံုးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနသည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကမ္းေျခကို လာေရာက္ေနသည့္ ဧည့္သည္မ်ားမွာ မည္သို႔ေသာသူမ်ားျဖစ္မည္ကိုလည္း ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ဇန္နဝါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ႏွစ္လေပါင္း လူသတ္မႈ ၂၀၀ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုခုျဖစ္လွ်င္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာ္႐ံုလူသတ္မႈတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ လက္စေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ကမၻာလွည့္ခရီးသည္အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦး မုဒိမ္းအက်င့္ခံလိုက္ရသည္။ Acapulo ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က ဤကိစၥသည္ အဆန္းမဟုတ္။ တစ္ကမၻာလံုးတြင္လည္း ျဖစ္ေနတာပဲဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ သူ႔ေျပာစကားက ကမၻာေက်ာ္သြားရသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ မကၠဆီကိုသို႔ ခရီးသြားမည္ဆိုလွ်င္ သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အကယ္၍ Acapulo သို႔သြားလွ်င္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း၌သာ သြားလာေနထိုင္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တစ္ေနရာက တစ္ေနရာကို ေလယာဥ္ခရီးျဖင့္ သြားၾကရန္ႏွင့္ ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ားတြင္ ကားရပ္ၿပီး ဆီျဖည့္လွ်င္ သတိထားၾကရန္အထိ သတိေပးထားသည္။ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ တည္းခိုပါကလည္း ဟိုတယ္အဝင္၊ အထြက္မ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရအေနႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးေပးအကာအကြယ္ေပး႐ံုသာတတ္ႏိုင္သည္။ 

(Ref: The World’s Deadliest Tourist Destinations)