News

POST SECTION

TEACHER-VOICE

29-Jun-2017
“ေတာ္တဲ့ကေလးေတြ အတြက္ ေမးခြန္းပံုစံေျပာင္းတာ ဘာမွမထူးျခားေပမယ့္ ညံ့တဲ့ကေလးေတြက်ေတာ့ သိသိသာသာ ထူးျခားသြားမယ္”