News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ခ႐ိုင္ႏွင့္ တိုင္းစစ္စာေမးပဲြ
23-Feb-2017

အေျခခံပညာအဆင့္ စတုတၳတန္း ခ႐ိုင္စစ္ႏွင့္ အ႒မတန္း တိုင္းစစ္စာေမးပြဲကို ယေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္) တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တစ္ၿပဳိင္တည္း ျမန္မာစာကို စတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။ စာေမးပြဲစင္တာ တစ္ခု အသုံးစရိတ္ကို ေက်ာင္းသားဦးေရအလိုက္ မူတည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးသည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးဆယ္ႏႈန္း (ဥပမာ- ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ရွိရင္ စာေမးပြဲ အသုံးစရိတ္ က်ပ္ငါးေထာင္) ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအသုံးစရိတ္ေငြ မလုံေလာက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအသုံးစရိတ္ကို ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ရွိေနေသးလွ်င္ ယင္းအသုံးစရိတ္မွ ယင္းအသုံးစရိတ္ မရွိလွ်င္ မိဘ၊ ဆရာအသင္း ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္၍ ေငြေၾကးအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းၾကရသည္။ ဆရာမ်ားက အကုန္အက်ခံရသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွ တစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“မိတၱဴဆြဲခတင္ ေလးေသာင္းက်ပ္ဖိုးေလာက္ က်တယ္”
ေဒၚခင္ေက်ာ့ေက်ာ့ခိုင္ (ပုသိမ္ၿမဳိ႕၊ အ.ထ.က (၆) စာစစ္ဌာန အ႒မတန္း စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)

အရင္တုန္းက အလယ္တန္းစစ္ကို အစိုးရစစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကတည္းက ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို က်ပ္ ၅၀ ႏႈန္းပါ။ ဘယ္အခ်ိန္မွေပးလဲ ဆိုေတာ့ စာေမးပြဲ ၿပီးေတာ့မွ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ တင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးရဲ႕လက္ထဲ ေရာက္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ စတုတၳတန္းနဲ႔ အ႒မတန္းကို ဒသမတန္းလိုပဲ ကုန္က်စရိတ္ကို သီးျခားအေသးစိတ္ တြက္ခ်က္တင္ျပေပးရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ငါးဆယ္က်ပ္ႏႈန္းဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္လိုမ်ဳိးေတာ့ ထြက္မလာေသးပါဘူး။ 

ဒီေထာက္ပံ့စရိတ္ဆိုတာ စာစစ္ဌာန ေစာင့္ၾကပ္သူေတြအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ငါးဆယ္က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ စာစစ္ဌာနမွာ အသုံးျပဳတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း စတဲ့ အေသးသုံး ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးတာပါ။ စာစစ္ဌာနတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကုန္က်စရိတ္ မတူႏိုင္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားမ်ားရင္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားပါတယ္။ ဒီေထာက္ပံ့စရိတ္ကိုေတာ့ စာေမးပြဲ လက္ခံက်င္းပေပးတဲ့ စာစစ္ဌာနေက်ာင္းက ရပါတယ္။ 

(ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို က်ပ္ငါးဆယ္ႏႈန္းနဲ႔ ေထာက္ပံ့စရိတ္) က အေသးသုံး အတြက္ပဲ ဆိုရင္ေတာ့ ေလာက္ငမႈ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဒီလိုေက်ာင္းမ်ဳိးဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာရွိတယ္။ လက္ခံစာ႐ြက္ေတြ ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ အခက္အခဲ နည္းတယ္။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းေတြဆို ဒါမ်ဳိးေတြမရွိေတာ့ အျပင္မွာ ကြန္ပ်ဴတာ စာစီတာရယ္၊ မိတၱဴဆြဲတာေတြ လုပ္ရတယ္။ ကြၽန္မနယ္က ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ တာဝန္က်တုန္းကဆိုရင္ မိတၱဴဆြဲခတင္ ေလးေသာင္းက်ပ္ဖိုးေလာက္ က်တယ္။ ၿမဳိ႕တက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရတယ္။ ဆိုင္ကယ္တကၠစီ ကုန္တယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ ရလာတဲ့ ေထာက္ပံ့မႈနဲ႔က ေလာက္ငမႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီ ငါးဆယ္ဆိုတာ ကုန္က်မႈရဲ႕ အစြန္းထြက္ေတာင္ မရွိဘူး ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒီလိုၿမဳိ႕ႀကီးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ေလာက္ငမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊ မိတၱဴစက္၊ စာ႐ြက္စာတမ္းကအစ ရွိေနတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီစက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ဝန္ထမ္းကလည္း ရွိတယ္။ နယ္ေက်ာင္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္လိုမွ မေလာက္ငႏိုင္ပါဘူး။ 

မေလာက္ငမႈကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းသလဲ ဆိုရင္ေတာ့ ပထမဦးဆုံး အားထားရတာက ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးေပါ့။ ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ ႏွစ္ကုန္ၿပီဆိုတဲ့ အခါမွက်ေတာ့ ႐ုံးသုံးလုပ္ငန္း ဘယ္ေလာက္က်န္ေနသလဲ။ က်န္တဲ့ေငြေၾကးအေပၚမွာ အားျပဳတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ေတာ့ရင္ ဒုတိယအေနနဲ႔ကေတာ့ ရပ္႐ြာေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ မိဘ၊ ဆရာအသင္းတို႔ကို ခ်ျပၿပီး သူတို႔အကူအညီေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြက တစ္ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္း မတူညီႏိုင္တဲ့အတြက္ သီးျခားဘတ္ဂ်က္ဆြဲ တင္ေပးဖို႔ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ 

ဒီလိုအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနကို ကြၽန္မအေနနဲ႔ အႀကံျပဳရရင္ စာစစ္ဌာနေတြမွာ ေနရာအရပ္ေဒသအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ စာ႐ြက္စာတမ္းကစၿပီး ႐ုံးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းေတြေတာင္ မတူႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စာစစ္ဌာန အသုံးျပဳတဲ့ ေက်ာင္းမ်ားကို လိုအပ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ပရင္တာ၊ စာကူးမိတၱဴစက္၊ စာ႐ြက္စာတမ္း အေထာက္အပံ့နဲ႔ အဲဒီလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူ ဝန္ထမ္းေတြ ခ်ထားေပးေစခ်င္ပါတယ္။ စင္တာက်တဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ အဲလိုခ်ေပးတယ္ဆိုရင္ အားလုံး ညီမွ်ေလာက္ငႏိုင္ပါတယ္။ ခရီးစရိတ္က်ေတာ့ ခရီးအကြာအေဝးကို မူတည္ၿပီး သီးသန္႔ဘတ္ဂ်က္ ဆြဲေစမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔လည္း ဘ႑ာေရးက႑မွာ ပိုျခင္း၊ လိုျခင္းအတြက္ မွန္းေျခတိက်မႈ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေတြ အေနနဲ႔လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြမွာ လြယ္ကူပါလိမ့္မယ္။                                     

“ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီခေတာင္ မရွိပါဘူး”
ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ (ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္၊ သကၠလ အထက္တန္းေက်ာင္း)

မႏွစ္တုန္းက ေက်ာင္းသားတစ္ဦးကို ငါးဆယ္က်ပ္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘက္မွာေတာ့ ရေတာင္မရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ဒီႏွစ္မွာလည္း ၿမဳိ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေတြက အစည္းအေဝးေတြမွာ ငါးဆယ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္လို႔ ျပန္ၾကားရပါတယ္။ ဒီကိစၥက လုံးဝအဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ငါးဆယ္ဆိုရင္ တခ်ဳိ႕စင္တာေတြက ေက်ာင္းသားသုံးဆယ္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေလးတန္းစင္တာေတြ ဆိုရင္။ တခ်ဳိ႕စင္တာဆိုရင္လည္း ေက်ာင္းသားငါးဆယ္ေလာက္ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စင္တာေတာင္မွ တစ္ရာေက်ာ္ရွိတာ ခင္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ငါးဆယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားတစ္ရာ ရွိရင္ ငါးေထာင္ရမယ္။ စာေမးပြဲတစ္ခု က်င္းပတာ ငါးေထာင္နဲ႔ဆိုေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘယ္လိုလုပ္ ဒီစာေမးပြဲကို ငါးေထာင္နဲ႔ သြားလုပ္လို႔ရမွာပါလဲ။ စာ႐ြက္စာတမ္းေၾကးေတြရွိတယ္။ A4 တစ္ထုပ္ ဝယ္ရင္ေတာင္ပဲ သုံးေထာင္ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ဆုံး ဘာမွမေျပာနဲ႔ဦး ေမးခြန္းသြားထုတ္တာနဲ႔ ျပန္ပို႔တာနဲ႔ပဲ ဒီ ငါးေထာင္ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အစစအရာရာေပါ့။ ဒါေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားငါးဆယ္ရွိလည္း စာေမးပြဲစင္တာ တစ္ခုပဲ။ ေက်ာင္းသားတစ္ရာ ရွိလည္း စင္တာတစ္ခုပဲ။ စင္တာတစ္ခုရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကေတာ့ အနည္းဆုံး ကုန္က်စရိတ္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ဆိုတာ တြက္ခ်က္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ လူဦးေရ မ်ားရင္ အခန္းမ်ားရင္ ပိုကုန္မယ္ခင္ဗ်ာ။ ေက်ာင္းသားငါးဆယ္ေအာက္ စင္တာေတြဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္၊ ေက်ာင္းသားတစ္ရာ အထက္ ႏွစ္ရာအထိ ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေပါ့။ အဲဒီလို သတ္မွတ္ေသာ္လည္း မေလာက္ေသာ္ျငားလည္းပဲ တစ္မ်ဳိးေပါ့ဗ်ာ။ ေက်ာင္းသားဦးေရနဲ႔ သတ္မွတ္တာေတာ့ သိပ္သဘာဝမက်ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားတစ္ရာရွိလို႔ ေငြငါးေထာင္ဆိုတာ တြက္ၾကည့္ပါ။ ဆရာမတစ္ေယာက္ ၿမဳိ႕နယ္ကိုသြားရင္ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီခေတာင္ မရွိပါဘူး။

“ပိုၿပီးရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့”
ေဒၚတင္သက္ယု (ေတာင္ငူၿမဳိ႕၊ အ.ထ.က ၂၊ စာေမးပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး)

ဒီေန႔ ရွစ္တန္းမွာ ျမန္မာစာကို ေက်ာင္းသား ၄၃၄ ေယာက္ ေျဖပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို ငါးဆယ္ႏႈန္းနဲ႔ စာေမးပြဲစရိတ္ ေထာက္ပံ့တာက ေပးမွာ။ ဒါေပမဲ့ မရေသးပါဘူး။ ငါးဆယ္ႏႈန္းနဲ႔ ေထာက္ပံ့တာ ကာမိ႐ုံေတာ့ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပိုၿပီးရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့။                                                       

“စာေမးပြဲစရိတ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔အတြက္ ပထမဆုံး ႀကံဳဖူးၾကားဖူးတာပါ”
ေဒၚေဌးေဌးၾကည္ (ဗန္းေမာ္ၿမဳိ႕၊ အမွတ္ ၃ အေျခခံ ပညာအ ထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ၊ စာစစ္စင္တာ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး) 

အခုလို စာေမးပြဲစရိတ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔အတြက္ ပထမဆုံး ႀကံဳဖူးၾကားဖူးတာပါ။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာက ေအာက္ပိုင္းေဒသေတြလို မဟုတ္ေတာ့ သြားေရးလာေရးကအစ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္တဲ့အတြက္ ငါးဆယ္က်ပ္ ဆိုတာေလာက္နဲ႔ မေလာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စာေမးပြဲစရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးတယ္ ဆိုတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး ဒီထက္မက အခြင့္အလမ္းေတြ ပြင့္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

The Voice သတင္းအဖြဲ႔