News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ (သခၤ်ာ၊ သိပံၸ)
02-Feb-2017

အေျခခံပညာေရးကို ၁၂ တန္း ပညာေရးစနစ္ (KG+12) သို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ခ်င္း၊ တစ္တန္းခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္း (KG) ကို သင္႐ိုးအသစ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးအသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္ ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ သခၤ်ာဘာသာရပ္ႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္ မည္သို႔ ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲ ျပ႒ာန္းထားသည္ကို Create Project (သင္႐ိုးေရးဆြဲ ျပဳစုေရးအဖြဲ႔) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို The Voice က ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“ဒီသင္႐ိုးသစ္စနစ္ သခၤ်ာဆိုရင္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းကို ဦးတည္ထားတယ္”
ေဒၚစုသႏၲာေအာင္ (မူလတန္း သင္႐ိုးသစ္၊ သခၤ်ာဘာသာရပ္ သင္႐ိုးျပဳစု ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္)

Voice : ပထမတန္း သခၤ်ာသင္႐ိုးအသစ္နဲ႔ အေဟာင္း ဘာေတြ ကြာျခားပါသလဲ။ 

DSTDA : အေဟာင္းနဲ႔အသစ္ ကြာဟမႈကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ႀကီးတယ္။ သခၤ်ာမွာ Trend ေလးခု ရွိတယ္။ ကိန္းမ်ား၊ တိုင္းတာမႈမ်ား၊ ဂ်ီၾသေမႀတီ၊ သခၤ်ာဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ခ်က္မ်ားတို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သင္ၾကားနည္း စနစ္ပိုင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ ခ်ဥ္းကပ္နည္းပိုင္းက ဒီအသစ္မွာ လုံးဝကြာျခားသြားပါမယ္။ ဥပမာ- တစ္ဆယ္ေက်ာ္ကိန္းေတြ ေပါင္းတယ္ဆိုပါစို႔။ အရင္တုန္းက ၉ နဲ႔ ၃ နဲ႔ ေပါင္းတယ္။ ၉ ကို စိတ္ထဲမွာမွတ္ လက္သုံးေခ်ာင္းေထာင္ ၉ ၿပီးေတာ့ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂ ဆိုၿပီး လက္ခ်ဳိးေရ ေပါင္းၾကတာေပါ့။ အခု ဒီသင္႐ိုးအသစ္မွာ ဆိုရင္ ၉ နဲ႔ ၃ နဲ႔ ေပါင္းရာမွာ အရင္ဆုံး တစ္ဆယ္ျပည့္ေအာင္ လုပ္မယ္။ ၁၀ ျပည့္ေအာင္ အရင္လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၃ ကို အရင္ခြဲတယ္။ ၃ ကို ဘယ္လိုခြဲသလဲ။ ၁ နဲ႔ ၂ နဲ႔ ခြဲမယ္။ ၂ နဲ႔ ၁ နဲ႔ ခြဲမယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဒီဘက္က ၉ ကို ၁၀ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီဘက္က ၁ နဲ႔ ေပါင္းလိုက္ေတာ့ ၁၀။ ၿပီးေတာ့မွ ၂။ အားလုံးေပါင္း ၁၂။ အဲလိုဆို ေတာ့ ကေလးရဲ႕ အေတြးအေခၚကလည္း ေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ 

အေတြးအေခၚပိုင္းတတ္ဖို႔ရာ ကိုယ္စားျပဳပစၥည္းေတြ သုံးတယ္။ ကေလးကိုယ္တိုင္ လုပ္တယ္။ ဆရာက ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ျမင္သာေအာင္ အတုံးေလးေတြကို ေရႊ႕ျပတယ္။ ေပါင္းတယ္။ ကေလးကလည္း ေအာက္မွာ စားပြဲေပၚမွာ ပစၥည္းေတြကို ၁၀ ျပည့္ေအာင္ အရင္လုပ္လိုက္တယ္။ ၉ နဲ႔ ၁ နဲ႔ ေပါင္းေတာ့ ၁၀။ က်န္တဲ့ ၂ နဲ႔ အားလုံးေပါင္း ၁၂။ တစ္ခါတည္းလည္း ရတယ္။ အရင္အေဟာင္း သင္ၾကားတဲ့ပုံစံက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆရာေတြက ေက်ာက္သင္ပုန္းနဲ႔ သြားတာမ်ားတယ္။ အခု ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ သင္ခန္းစာ အားလုံးသည္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနဲ႔ သြားတာမ်ားတယ္။ ကေလးက သူကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရင္းနဲ႔မွ အမွားကို ေတြ႔မယ္။ သူကိုယ္တိုင္ အမွန္ကို ရွာေတြ႔လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခါ ဆရာက လမ္းေၾကာင္းေပးသူပဲ။ ဒီလိုမ်ဳိးဆိုရင္ ဆရာကိုယ္တိုင္က မွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာ မေျပာေသးဘဲ ကေလးကိုယ္တိုင္ ရွာေတြ႔လာလိမ့္မယ္။ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္က မီးေလးလင္းသလို လင္းသြားလာလိမ့္မယ္။ သခၤ်ာမွာ စိတ္တြက္ေတြ ေကာင္းလာလိမ့္မယ္။ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္လာမယ္။ သခၤ်ာအယူအဆေတြ ပိုသိလာလိမ့္မယ္။ 

Voice : အဲဒါ သုေတသန လုပ္ထားတာ ရွိပါသလား။ 

DSTDA : ကြၽန္မတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖတ္စာအုပ္ ထြက္လာဖို႔ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေရးတယ္။ ေရးၿပီး ေက်ာင္းေတြမွာ အစမ္းသင္ရတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အစမ္းသင္တယ္။ ကေလးေတြ တကယ္ရလားဆိုတာ ကြၽန္မတို႔မွာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ ရွိတယ္။ အဲဒီအခါ သူတို႔ရလာတဲ့ဟာ မူတည္ၿပီး ျပင္သင္တဲ့ အရာေတြျပင္၊ ဖတ္စာအုပ္ကို အဲဒီလို ျပန္သုံးသပ္ၿပီးမွ အေခ်ာထြက္လာတာပါ။ ပိုၿပီး ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္၊ ေခ်ာသထက္ေခ်ာေအာင္ ဒီေနရာေလးဆိုရင္ ဒီေမးခြန္းမေမးဘဲ ဘယ္လိုေမးခြန္းေလးေမးရင္ ေကာင္းမလဲ အဲဒီလိုပါ။ 

Voice : ဆရာေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြ သတိထား သင္ၾကားရပါမလဲ။ 

DSTDA : ဆရာမေတြ သတိထား သင္ရမယ့္အပိုင္းက ဒီသင္ခန္းစာကို သင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ သင္ခန္းစာရဲ႕ အတိမ္အနက္ကို အရင္ဦးဆုံး သိေအာင္လုပ္ရမယ္။ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ရမယ္။ ကိုယ္က အဖြင့္ေမးခြန္း (Open Question) ဖြင့္ထုတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြက မ်ဳိးစုံေျဖလာေတာ့မွာ။ အဲဒီအေပၚမွာ ဆရာေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို႔က သူကိုယ္တိုင္ စာဖတ္မွရမယ္။ ပုံမွန္စာသင္ခန္းေရွ႕ေရာက္မွ စာအုပ္လွန္ လုပ္ၾကည့္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဆရာရဲ႕ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈအား အရမ္းေကာင္းရမယ္။ ဆရာသည္ ကေလးကို ပိုေပးႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္တိုင္ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၿပီး သင္ေထာက္ကူေတြကအစ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားရမယ္။ 

Voice : တတ္ေျမာက္မႈကိုေရာ ဘယ္လိုစစ္ေဆး တိုင္းတာမွာပါလဲ။ 

DSTDA : လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ေနတဲ့ ဆရာသည္ အခရာပဲ။ ကေလးနားလည္လား ဆိုတာ ကေလးမ်က္လုံး ၾကည့္တာနဲ႔ သိတယ္။ သင္ေနတုန္းကတည္းက စစ္လို႔ရတယ္။ အခု ကြၽန္မတို႔ စီစဥ္ထားတဲ့ပုံစံက အရင္ဆုံး တစ္ေယာက္တည္း ေျဖတာ၊ ၿပီးရင္ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာေျဖတာ၊ ၿပီးေတာ့ အုပ္စုလိုက္၊ ၿပီးေတာ့မွ တစ္တန္းလုံး အဲဒီလို စစ္ေဆးမႈပုံစံေတြ ပါတယ္။ ဒီသင္႐ိုးသစ္စနစ္ သခၤ်ာဆိုရင္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းကို ဦးတည္ထားတယ္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းတတ္မွသာလွ်င္ ကြၽန္မတို႔ လက္ေတြ႔ဘဝမွာ တကယ္အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္တဲ့အခါမွာ စနစ္တက် ေျဖရွင္းတတ္မွာ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအ႐ြယ္ကတည္းက ထည့္သြင္းထားေပးတာ။ 

သခ်ၤာသမားက ေၾကာင္းက်ဳိးဆက္စပ္ၿပီး မေျဖရွင္းတတ္ဘူးဆိုရင္ သူရဲ႕ အရည္အခ်င္း မဟုတ္ေတာ့ ဘူး။ သခၤ်ာရဲ႕ အဓိက ျပႆနာ ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းက ဒီထဲမွာ ပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ကို စတယ္ဆိုရင္ အဓိက အႏွစ္သာရသည္ ဘာလဲဆိုတာ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးထားတယ္။ ၾကားထဲမွာ ဒီဟာကို အေျဖရဖို႔ ဦးတည္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သြားရမလဲ။ ခုနတုန္းကလို ၉ နဲ႔ ၃ နဲ႔ ေပါင္းရင္ ၁၂ ရတယ္။ ဘယ္လိုသြားရမလဲ၊ အဲဒီလမ္းမွာျဖစ္တဲ့ အခက္အခဲေတြသည္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းပဲ။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရွင္းရွင္းသြားရင္း သူ႔ဉာဏ္ တျဖည္းျဖည္း လင္းလင္းသြားမယ္။ အဲလိုဦးတည္တဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ေျဖခိုင္းမယ္ ဆိုပါစို႔။ သူရတဲ့အေျဖ ရွိမယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ ရတဲ့အေျဖ ရွိမယ္။ အခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီးေတာ့ အုပ္စုနဲ႔ လုပ္တဲ့အခါ သူ႔အေျဖကေတာ့ ဒီလို၊ ငါ့ အေျဖကေတာ့ ဒီလိုပါလားဆိုတာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ေပါ့။ အခုဒီမွာက်ေတာ့ အုပ္စုအလိုက္ အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း တိုင္ပင္တယ္။ ၿပီးသြားေတာ့ အေျဖကို တင္ျပတတ္မယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီမွာ တင္ျပမႈစြမ္းရည္ ပါထားၿပီးသား။ တစ္ေယာက္က အဖြဲ႔ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေျပာလိုက္မယ္ဆိုရင္ က်န္တဲ့တစ္ေယာက္ကလည္း သူမ်ားေျပာတဲ့အရာကို လက္ခံတတ္ဖို႔ ။ အခု ဒီသင္႐ိုးသစ္မွာ ဒီစြမ္းရည္ေတြ ပါသြားေအာင္ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကတည္းက ထည့္ေပးလိုက္တာပါပဲ။ သူမ်ားေျပာတာကို နားေထာင္တတ္ဖို႔၊ မွားတယ္ဆိုလည္း အျပဳသေဘာနဲ႔ ေဝဖန္တတ္ဖို႔ ဒီလိုစြမ္းရည္ေတြကို ေပးႏိုင္ဖို႔ ထည့္ထားပါတယ္။                          

“သူတို႔ လုံးဝျပန္က်က္စရာ မလိုဘူး”
ေဒါက္တာေကသီေမာ္ (မူလတန္း သင္႐ိုးသစ္၊ သိပၸံဘာသာရပ္ သင္႐ိုးျပဳစု ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္)

Voice : ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ သိပၸံဘာသာရပ္က အေဟာင္းနဲ႔ ဘာကြာျခားပါသလဲ။ 

Dr.KTM : ကြာျခားတာက အခ်ဳပ္ေျပာရင္ အရင္တုန္းက သိပၸံဘာသာရပ္ကို ကေလးေတြကို သင္တဲ့အခါ ဆရာက ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ေရးတယ္။ ဒါေတြကို ကေလးက က်က္မယ္။ က်က္ၿပီးျပန္ေျဖမယ္။ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ သိပၸံရဲ႕ သေဘာတရားကို သိပၸံအတိုင္းသင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အသစ္ျပင္ေရးတဲ့ သိပၸံသင္႐ိုးက သိပၸံကို သိပၸံနည္းက်သင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သိပၸံကို သိပၸံလိုသင္တဲ့ အခါမွာလည္း ႏွစ္မ်ဳိးရွိတယ္။ သီအိုရီကေန လက္ေတြ႔သြားတာ ရွိသလို၊ လက္ေတြ႔ကေန သီအိုရီသြားတာ ရွိတယ္။ အခု ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်င့္သုံးတာက လက္ေတြ႔ကို ကေလးေတြကိုယ္တိုင္ လုပ္ၾကည့္ၿပီးတဲ့အခါ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ ျပန္သုံးသပ္တဲ့ သီအိုရီ အယူအဆကိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ကေလးေတြကို သိပၸံအသိသညာ အယူအဆ၊ သေဘာထားပဲ ေပးတာပါ။ အခုကေတာ့ အတန္းစဥ္အလိုက္မွာ သိပၸံအယူအဆ၊ သေဘာထားတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သိပၸံအယူအဆ (Cocept) ရယ္၊ သိပၸံလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈကို အတန္းစဥ္အလိုက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတန္းမွာဆိုရင္ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေပးတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအတိုင္း တစ္တန္းခ်င္း ကြၽမ္းက်င္မႈက တတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Voice : သိပၸံကို သိပၸံလိုသင္မယ္ဆိုတဲ့အခါ လက္ေတြ႔ပစၥည္းေတြေရာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အစိုးရက ျပည့္စုံေအာင္ ေပးႏိုင္မွာလား။ 

Dr.KTM : ကြၽန္မတို႔ မူလတန္း သိပၸံသင္႐ိုးက ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္းမွာ ကေလးကို ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ တတိယတန္း၊ စတုတၳတန္း၊ ပဥၥမတန္းမွာ သိပၸံရဲ႕ အေျခခံသေဘာေတြကို စေပးမယ္။ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းဆင့္ ေရာက္သြားတဲ့အခါ အေထာက္အကူျပဳဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္မွာ ျဖစ္တယ္။ အားလုံးကို ၿခံဳေျပာရင္ မူလတန္းသိပၸံ ဆိုတာ ကေလးေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ထိစပ္၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ထိစပ္ေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ေထာက္ကူဆိုတာ  ႀကီးႀကီးမားမား ပံ့ပိုးေပးဖို႔ မလိုပါဘူး။ သူ႔အနီးအနားမွာ ရွိတာပဲ သူတို႔က လုပ္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- အပင္အေၾကာင္း သင္မယ္ဆို စာသင္ခန္းအျပင္ ထြက္မယ္။ အပင္ေတြၾကည့္မယ္။ အ႐ြက္ၾကည့္မယ္။ ပင္စည္ၾကည့္မယ္။ ဒီလိုလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါက သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရၿပီးသားပါ။ အေကာင္အေၾကာင္း သင္မယ္ဆိုရင္လည္း လက္ေတြ႔အေနနဲ႔ ကေလးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္ေလးေတြ သုံးလို႔ရရင္ သုံးမယ္။ ပစၥည္းသုံးမယ္။ မရဘူးဆိုရင္ ေရာ္ဘာ႐ုပ္ေလးေတြနဲ႔သုံးမယ္။ မရဘူးဆိုရင္ ပုံေတြနဲ႔သုံးမယ္။ အဲဒီလို ဖတ္စာအုပ္ထဲမွာ ပုံေတြ ေဝေဝဆာဆာ ထည့္ထားတဲ့အတြက္ သင္ေထာက္ကူဆိုတာ သီးသန္႔ပံ့ပိုးေပးဖို႔ မလိုတဲ့အတြက္ သူတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိတာ သုံးသြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတို႔သည္ သင္ေထာက္ကူကလည္း အလြယ္တကူ ရွိၿပီးသား၊ ရၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ မူလတန္းသိပၸံ သင္ဖို႔အတြက္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပၿပီးသားပါ။ အသုံးခ်တတ္ဖို႔ လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။ 

Voice : အသစ္က ဘာေတြရမွာပါလဲ။ 

Dr.KTM : အားသာခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာရင္ အိမ္စာ မပါပါဘူး။ ကေလးေတြက သူ႔တို႔ဘာသာ သူတို႔ အတန္းထဲမွာ ၾကည့္မယ္။ ေလ့လာမယ္။ သင္တန္းေပးတဲ့အခါ ေလ့လာမႈကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ ေျပာၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီလို လုပ္သြားတဲ့အတြက္ သူတို႔ လုံးဝျပန္က်က္စရာ မလိုဘူး။ ကြၽန္မတို႔ စမ္းသပ္သင္ၾကားၾကည့္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ဒါေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ကေလးက က်က္စရာမလိုဘဲ သူ႔ဟာသူ လုပ္ကိုင္တဲ့အတြက္ သူက ဒီအယူအဆကို သူ႔ဟာသူ တစ္ခါတည္း ရသြားတာ။ သူက Learning by Doing နဲ႔ ရသြားတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘာထပ္ေပးသလဲ ဆိုေတာ့ အေတြးအေခၚလည္း လုပ္ခိုင္းတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဘာထူးျခားသလဲဆိုရင္ သင္႐ိုးသစ္နဲ႔ သင္႐ိုးေဟာင္း ကြာျခားခ်က္က ကေလးကို အေတြးအေခၚ လုပ္ဖို႔ လုပ္ေပးတယ္။ ကေလးကို လက္ေတြ႔လုပ္ရင္း ေလ့လာေစတာ။ 

Voice : ေကာင္းလာတာ ရွိသလို အားနည္းခ်က္ကေရာ ဘာေတြရွိမလဲ။ 

Dr.KTM : အားနည္းခ်က္လို႔ေတာ့ ေျပာမရဘူး။ ဘာရွိသလဲဆို ကြၽန္မတို႔ ဆရာမေတြက ဒီအသစ္ ေျပာင္းလဲသြားတာေတြကို အားလုံးက တက္ညီလက္ညီနဲ႔ တည့္တည့္မွန္မွန္ေလး လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ကြၽန္မတို႔လည္း ရင္ထဲမွာေတာ့ ပူပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားႀကီး ပူပန္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေသးေသးပဲ။ 

Voice : အေၾကာင္းအရာ ပိုမ်ားလာတဲ့အခါ ကေလးေတြ ပိုဝန္ပိေစမလား။ 

Dr.KTM : ျမင္လိုက္ရင္ေတာ့ အေၾကာင္းအရာေတြ မ်ားလာတယ္။ လက္ေတြ႔လုပ္ရမွာေတြ မ်ားလာတယ္လို႔ ျမင္ရေပမယ့္ ကေလးေတြ လုပ္ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြက အရင္ထက္ ပိုေတာင္ေပ်ာ္တယ္။ သူတို႔ ဒီလိုေလ့လာေနရတဲ့အတြက္ တက္ႂကြတယ္။ သူတို႔အတြက္ ပိုဝန္ပိမယ္လို႔ မရွိဘူး။ သူတို႔ လန္းဆန္းတက္ႂကြ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)