News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

အေျခခံပညာေရး သင္႐ိုးသစ္
26-Jan-2017

အေျခခံပညာေရးကို ၁၂ တန္း ပညာေရးစနစ္ (KG+12) သို႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲေနသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ခ်င္း၊ တစ္တန္းခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သူငယ္တန္း (KG) ကို သင္႐ိုးအသစ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ လာမည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမတန္းကို သင္႐ိုးအသစ္ျဖင့္ သင္ၾကားမည္ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ႏွစ္ ပထမတန္း သင္႐ိုးသစ္ ျမန္မာစာႏွင့္ အႏုပညာ (ဂီတ) ဘာသာရပ္မည္သို႔ ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲျပ႒ာန္းထားသည္ကို Create Project (သင္႐ိုးေရးဆြဲ ျပဳစုေရးအဖြဲ႔) ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္႐ိုးေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို The Voice က ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“ေက်ာင္းသားတင္ မဟုတ္၊ မိဘအတြက္ပါ ရည္႐ြယ္တာ” 
ဦးေက်ာ္ျမင့္ (အႏုပညာ (ဂီတ) ဘာသာရပ္ သင္႐ိုးေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)

Voice : အႏုပညာ (ဂီတ) ဘာသာရပ္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဘာလဲ။ ထူးျခားခ်က္က ဘာလဲ။ 

UKM : ရည္႐ြယ္ခ်က္က ေက်ာင္းသားေတြ ေက်ာင္းမွာေပ်ာ္ရႊင္လာမယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္။ ရသကို ခံစားတတ္လာမယ္။ စုေပါင္းၿပီး လုပ္တတ္လာမယ္။ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းတတ္လာမယ္။ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ပါပဲ။ ျမန္မာ မပါပါဘူး။ ကခ်င္မွာလည္း ကခ်င္႐ိုးရာ အေမြအႏွစ္ ရွိမယ္။ ရွမ္းဆိုရင္လည္း ရွမ္း႐ိုးရာအေမြအႏွစ္ ရွိမယ္။ ထိန္းသိမ္းတတ္လာမယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၿခံဳငုံတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ပါ။ အဲဒါအျပင္ ၂၁ ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္တဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြက ဘာအားနည္းသလဲဆို ဂီတမွာ အၾကားအာ႐ုံ ေကာင္းတယ္။ ျပန္ဆိုႏိုင္တယ္။ ဒါက ျမန္မာရဲ႕ ဗီဇက ရွိၿပီးသား။ ငယ္ငယ္ကတည္းက သီခ်င္းေတြနဲ႔ ေပ်ာ္လာတဲ့ ကေလးေတြ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာက ဂီတသေကၤတပိုင္း၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါ ဂီတသေကၤတပိုင္းကို သုံးၾကတယ္။ အခု အာဆီယံႏိုင္ငံလို ေတြ႔ဆုံမႈမ်ဳိးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြက Notes ေတြ မဖတ္တတ္ဘူး။ မျမင္ဖူးဘူး။ ဒါေတြကို တျခားႏိုင္ငံကေလးေတြက ဖတ္ႏိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလ့လာတယ္။ သူတို႔တတ္ကြၽမ္းေအာင္၊ မီသြားေအာင္ ဒီသင္႐ိုးထဲ ထည့္ဆြဲတာ...။ ရတဲ့စာသင္ခ်ိန္က တစ္ႏွစ္မွ ၃၆ ခ်ိန္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒီဟာက်ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္နဲ႔ ကန္႔သတ္ၿပီး ကေလးရဲ႕ လိုက္ႏိုင္မႈနဲ႔အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဧရိယာသုံးခု အဆို၊ အက၊ အတီးေပါ့။ နယ္ပယ္သုံးရပ္နဲ႔ ဒီစာအုပ္ကို ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ 

Voice : ေက်ာင္းသားမိဘေတြဘက္ကလည္း ဘာသာရပ္ေတြ မ်ားမေနဘူးလား ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာတာမ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္ျပန္ၾကားရပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာေျပာဖို႔ ရွိပါမလဲ။ 

UKM : ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရးၾကေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းက ဆယ္ဘာသာဆိုရင္ မိဘေတြဆီကေန လာလိမ့္မယ္။ ‘ေက်ာင္းသားက ေက်ာပိုးအိတ္ႀကီး ထမ္းျပန္ရမွာလား။ ေက်ာပိုးအိတ္ ပိတာနဲ႔ ခါးကုန္းေလးေတြ ျဖစ္ေတာ့မယ္’ ဒါမ်ဳိးလာတယ္။ ဆယ္ဘာသာ ဆိုေပမယ့္ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ အကုန္လုံးက ေက်ာင္းသားရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ထည့္ထားတာ။ မိဘေတြက ဘာစိုးရိမ္လဲဆို သူတို႔ကေလးေတြ အဲဒီစာေတြက်က္၊ ကေလးမွာ စာေတြ ပိေနမွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာသာေတြမွာ အဲဒီဟာေတြ ပိေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာသာအရသာ ကြဲေနတာ။ အႏုပညာ (ပန္းခ်ီ) နဲ႔ အႏုပညာ (ဂီတ) မွာ ကေလးေတြရဲ႕ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ၊ တီထြင္မႈေလးေတြ၊ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ျဖစ္မယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ ကေလးေတြက စိတ္အက်ဥ္းအက်ပ္ လုံးဝမျဖစ္ဘဲနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အခ်ိန္ေလးေတြပဲ ျဖစ္မယ္။ ေနာက္ သူတို႔ရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ၊ ႏူးညံ့ညင္သာတဲ့ ေျပာဆိုမႈ၊ အႏုပညာကို ခံစားတတ္တဲ့ စိတ္ရွိေအာင္ ဒီဟာကို ထည့္ကိုထည့္ေပးတာ။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီတိုင္းရွိေနတာပဲ။ တကယ္လို႔ ဒီဟာေတြက မလိုအပ္ဘဲ မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ ပညာေရးစနစ္ တိုးတက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ဒီဘာသာေတြ ထည့္မွာမဟုတ္ဘူး ကြၽန္ေတာ္ ေျပာရဲတယ္။ သူတို႔ ေအာင္ျမင္ေနတာပဲ သူတို႔သိတာေပါ့။ သူတို႔လုပ္ေနတာၾကာၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတာ အခုမွလုပ္တာ။ ဒီဟာေတြဟာ ကေလးအတြက္ အပန္းတႀကီး မျဖစ္ေစဘူး။ ကေလးေတြအတြက္ ဒုကၡမေရာက္ေစဘူး။ စာေမးပြဲဆိုလည္း မပါဘူးေပါ့ေလ။ အတန္းထဲမွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈကို အကဲျဖတ္ ျဖတ္မွာေပါ့။ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈ ဘယ္ေလာက္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္းကေတာ့ ဆရာမက လုပ္ထားမယ္။ ေအာင္၊ ႐ႈံးတာေတြနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့အတြက္ ကေလးအတြက္ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ကေလးေက်ာင္းေနေပ်ာ္လာတာပဲ ရွိမယ္။ ကေလး စိတ္ႏွလုံး ႏူးညံ့လာမယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီတဲ့ ဂီတအေၾကာင္း သိလာမယ္။ 

Voice : ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ပုေလြတစ္ေယာက္ တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ သင္တယ္။ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္ေထာက္ကူ တူရိယာပစၥည္းက်ေတာ့ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလိုက္ အသုံးျပဳခြင့္ရမွာမို႔လား ခင္ဗ်။ 

UKM : တစ္ေယာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုင္ရင္ ေကာင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ အေၾကာင္း ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြက ေျပာျပတယ္။ ဒီစာအုပ္က ပညာေရးစနစ္အရ အခမဲ့ ေပးရတာ ဆိုေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျပန္ၿခံဳလိုက္တဲ့အခါ အတန္းေတြ မ်ားလာတယ္။ ေက်ာင္းေတြကလည္း ထပ္ေဆာက္ရဦးမယ္။ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ေတြ တိုးတာ ဒီေလာက္ကို မထုတ္ႏိုင္ဘူးလား ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ညႊန္ခ်ဳပ္ေတြ ရွင္းျပတာ ေငြက ရွိတယ္။ အဲဒါထုတ္ၿပီး အဲဒါသုံးလိုက္မယ့္အစား သူ႔ထက္ပိုအက်ဳိးရွိတဲ့ေနရာ သုံးရမွာျဖစ္လို႔ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ကို ထားၿပီးေတာ့ ဗီႏိုင္းေတြနဲ႔ သင္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပံ့ပိုးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ပန္းခ်ီဆိုရင္လည္း ပန္းခ်ီ၊ ဂီတဆိုရင္လည္း ပေလြ၊ စည္း၊ ဝါး စသျဖင့္ေပါ့။ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ကိုေတာ့ ေက်ာင္းသားကိုင္ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားလက္ထဲကို မေပးလိုက္ႏိုင္ဘူး။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို တစ္အုပ္သြားမွာ။ ဒါက ဟိုတုန္းက ပုံႏွိပ္စာအုပ္လို မဟုတ္ဘူး။ အေရာင္ေတြနဲ႔ ျဖစ္သြားၿပီ။ တန္ေၾကးကလည္း တက္သြားတယ္။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေပးလိုက္ရမွာ မလြယ္ဘူးဆိုၿပီး လူႀကီးေတြက ေျပာျပပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရးတာ ထုတ္ခ်င္တာေပါ့။ ကေလးလက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တအားႀကဳိးစားေရးခဲ့တာ။ အဲဒီေတာ့ ကေလးလက္ထဲ ဒီဟာေရာက္သြားရင္ မိဘလည္း ေတြ႔သြားမယ္။ ဒီလိုသင္တာလားဆိုၿပီး မိဘေတြလည္း စိတ္ဝင္စားလာမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ေက်ာင္းသားတင္မဟုတ္၊ မိဘအတြက္ပါ ရည္႐ြယ္တာ။ အခုေတာ့ မိဘက မေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆရာနဲ႔ ကေလးပဲ သိႏိုင္ေတာ့မွာ။ အမွန္ဆို လူထုဆီပါ ေရာက္သြားေတာ့ ပိုက်ယ္ျပန္႔တာေပါ့။ 

ဂီတသင္တာက ထိုင္းမွာရွိတယ္။ စင္ကာပူ ရွိတယ္။ ဘူတန္ရွိတယ္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ပန္ကို မေျပာဘူး။ သူတို႔ဆီမွာ အဲဒီစာအုပ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ေတြ ေလ့လာတယ္။ သူတို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအစ ေလ့လာတယ္။ သူတို႔ႏိုင္ငံကေလးက ဒီအတန္းမွာ ဂီတစာအုပ္ကို လိုက္သင္ရၿပီ။ လွလွပပေလးနဲ႔ စိတ္ဝင္စားမႈရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါကိုၾကည့္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတာ။ ‘ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ လုပ္ႏိုင္ၿပီ’ ဆိုၿပီး အေျပာင္းအလဲ ဆိုရင္ေတာ့ ‘အိုေကပဲကြာ’။ ‘ဒီအေျပာင္းအလဲမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္’ ဆိုၿပီး ခ်လိုက္တာပဲ။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ေပါ့။ လူႀကီးေတြ ေျပာသလို ဒီထက္အက်ဳိးရွိတဲ့ေ နရာေတြ သုံးရဦးမွာ ဆိုေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မထုတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရက လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာပစၥည္းကိုေတာ့ ပံ့ပိုးေပးမယ္။ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္အေနအထား အရေပါ့။ ညႊန္ခ်ဳပ္ႀကီး ေျပာျပတာက မေပးႏိုင္ဘူး မဟုတ္ဘူး။ ေပးႏိုင္တယ္။ ဒီေငြေတြ ကုန္သြားမယ္။ ဒီထက္အေရးႀကီးတာေတြ အေဆာက္အအုံေတြ ရွိေသးတယ္။ ၁၂ ႏွစ္အထိ တျဖည္းျဖည္းတိုးတာ ဆိုေတာ့ သုံးစရာေတြလည္း ရွိေသးေတာ့ တျဖည္းျဖည္း လုပ္ယူမယ္။                         

“ကေလးေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္လို႔ ကြၽန္မ အေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္”
 ေဒၚေသာင္းသင္းေအး (ျမန္မာစာသင္႐ိုး ေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္)

Voice : ပထမတန္း ျမန္မာစာသင္႐ိုးအသစ္က အေဟာင္းနဲ႔ ဘာကြာပါသလဲ။ ဘာကြာသလဲဆိုတာ အသြင္အျပင္ကအစ အထဲက အေၾကာင္းအရာကိုေရာ ဆိုလိုခ်င္တာပါ။ 

DTTA : အဓိက ျမန္မာစာဟာ မူရင္းစာအုပ္ (ယခင္ သူငယ္တန္း ျမန္မာစာအုပ္) ကိုပဲ အေျခခံထားပါတယ္။ မူရင္းစာအုပ္မွာလည္း ကိုက္ညီတဲ့ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာစာ တျခားဘာသာနဲ႔ မတူဘူး။ ဗ်ည္း၊ သရေတြ ဘယ္လိုမွ ေျပာင္းလဲလို႔ မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစာမွာ မူရင္းစာအုပ္ကို အေျခခံပါတယ္။ အေျခခံတဲ့အခါ ထူးျခားတဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြက (၁) ပုံေတြ ေဝေဝဆာဆာ ထည့္တယ္။ (၂) သင္႐ိုးသစ္မွာ ထပ္ထည့္တဲ့အခ်က္က အနာ၊ အၾကား။ အနာ၊ အၾကားေျပာတဲ့အခါ ကြၽန္မတို႔က တစ္ခါမွ မထည့္ဖူးတဲ့ ပုံျပင္ေလးေတြ ထည့္ထားတယ္။ ပုံျပင္က ငါးပုဒ္ ပါပါတယ္။ ကေလးစိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေအာင္၊ စိတ္ဝင္စားမႈရေအာင္ ႐ုပ္ပုံနဲ႔ ေဝေဝဆာဆာ ထည့္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ထပ္က ဥပမာ- ‘က’ ဗ်ည္း႐ြတ္ဆိုတဲ့အခါ ‘က ကေလးငယ္ ခ်စ္စဖြယ္’ ဆိုရင္ သင္႐ိုးသစ္မွာ အမည္၊ အသံ၊ ေရးဆြဲပုံ ေရးဆြဲနည္း၊ ႐ုပ္ပုံေရာ တစ္ခါတည္း ထည့္ထားေပးတယ္။ အရင္က ႐ုပ္ပုံပဲ ပါပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသစ္မွာက်ေတာ့ သူနဲ႔သက္ဆိုင္တာကို ကေလးေတြ ပိုစိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေအာင္ လုပ္ေပးထားတယ္။ ဒါက အေဟာင္းနဲ႔အသစ္ ထူးျခားခ်က္ပါ။ 

Voice : တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းကို ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔ ထည့္ထားတာပါလဲ။ ဘယ္လိုစစ္ေဆးနည္းေတြ ရွိတာပါလဲ။ 

DTTA : တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းကို ဥပမာ- ဆရာမတို႔က ‘က’ ကေန ‘င’ အထိ သင္ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ ေလ့က်င့္ၾကရေအာင္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးနဲ႔ ဥပမာ- ဒီ႐ုပ္ပုံ ေလးၾကည့္ပါ။ ဘာသံနဲ႔စသလဲ။ ‘ေခြး’ ဆိုရင္ ဒီထဲမွာ ခေခြးသံ ပါသြားၿပီေလ။ ဒီလိုသင္ခန္းစာနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္းေတြက သင္ခန္းစာတစ္ခုၿပီးတိုင္း ထည့္ထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေဝါဟာရ အသုံးေတြ ထည့္ထားတာပါ။ ဒါက အရင္တုန္းက မထည့္ထားပါဘူး။ မူလတန္းေအာက္ဆင့္ ပထမတန္းသင္ၿပီးလို႔ ရွိရင္ ဒီေဝါဟာရေတြက ဒီႏွစ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ တတ္ေျမာက္သြားတဲ့ ေဝါဟာရမ်ား၊ သုံးထားတဲ့ ေဝါဟာရမ်ားဆိုတဲ့အပိုင္း ထည့္ထားတာ ပါတာပါ။ 

Voice : အသစ္က ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဘာေတြေကာင္းမွာလဲ။ 

DTTA : ကြၽန္မတို႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္ေတာ့ ျပဳျပင္၊ ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ အႀကံေပးပညာရွင္၊ ပါေမာကၡေတြ အဆင့္ဆင့္ သူတို႔ရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေရးထားတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပုံႏွိပ္စာအုပ္က ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း သင္တဲ့ဆရာ အေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ထည့္ထားပါတယ္။ 

Voice : အသစ္ေတြ ထပ္ထည့္တာရွိတဲ့အခါ သင္႐ိုးအသစ္က လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ အေျချပဳတယ္ ဆိုေပမယ့္ အေဟာင္းနဲ႔စာရင္ အေၾကာင္းအရာ ပိုမ်ားေနတယ္ ခင္ဗ်။ ကေလးေတြအတြက္ ဝန္ပိမလား။ 

DTTA : ကြၽန္မ အေစာနက ေျပာခဲ့သလို အဓိက အေျခခံက ျမန္မာစာသည္ အေဟာင္းကို အေျခခံထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေအာင္ ဘာထည့္သလဲဆိုေတာ့ ပုံျပင္ေလးေတြ ထည့္တယ္။ ေနာက္ သူတို႔ စူးစမ္းလိုစိတ္ျဖစ္ေအာင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စူးစမ္းေလ့လာတဲ့အပိုင္း ထည့္တယ္။ ဒါက စာသင္ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ အေပ်ာ္ေပါ့။ စာသင္ေနရင္း စာခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ ကေလးစိတ္ဝင္စားမႈ ရွိေအာင္ ဥပမာ- အခုေျပာေနၾကတဲ့ အေတြးအေခၚ ရသြားေအာင္ အဲဒီလိုခ်ဥ္းကပ္နည္းနဲ႔ ထည့္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပါဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာပိုင္းမွာ အရင္အေဟာင္းက ၄၃ ခု ရွိပါတယ္။ ထပ္ျဖည့္တာနဲ႔ အသစ္မွာက ၄၉၊ ၅၀ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတစ္ဦးတည္း အျမင္ဆိုရင္ ကေလးေတြ ဝန္ပိမယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို အရင္ႏွစ္က သူငယ္တန္း (KG) ဆိုတာ ခံခဲ့တာရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာစာက အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး အတြက္ကို ဆိုလိုခ်င္တာ။ သင္ၾကားရမယ့္ သင္နည္းစနစ္သည္ ေပးထားတဲ့ သင္ခန္းစာနဲ႔ သင္ပုံ၊ သင္နည္းကအစ အေသးစိတ္ ကေလးေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္မလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းနဲ႔ ထည့္ထားေတာ့ ကေလးေတြအေနနဲ႔ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ပုံေတြၾကည့္ေနရင္းနဲ႔လည္း ကေလးေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္လို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ 
                                                                  
ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)