News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ရာထူးတိုးမူ ေျပာင္းလဲမႈ)
14-Mar-2019


သက္ဆိုင္ရာ ေကာလိပ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား အားလံုး သေဘာတူခ်မွတ္ထားသည့္ ရာထူးတိုးမူဝါဒအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ အသိေပးျခင္းမရွိ၊ ေျပာင္းလဲထားေသာမူအရ ရာထူးတိုးသတ္မွတ္ရာတြင္ ေကာလိပ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစု ရာထူးတိုးက်န္ေနခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ယခုတစ္ပတ္ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

“တရားမွ်တမႈကိုဆိုတာကို အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ပါဘူး”
ေဒၚခင္ခင္ေဌး (နည္းျပ၊ စာေပ- ေဘာဂေဗဒ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ပညာေရးေကာလိပ္)

ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ရာထူးမတိုးတာထက္ ပညာေရးေကာလိပ္မွာရွိတဲ့ ဆရာသမဂၢေတြ အပါအဝင္ ပညာေရးဌာနက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ခ်ဳပ္ေတြက ဇူလိုင္ ၁ ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာပါဝင္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားတဲ့ ပညာေရးေကာလိပ္အတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့မူ အမွတ္ ၆၅ မွာပါတဲ့ ပညာေရး ပညာေရးဘြဲ႔ရရွိသူျဖစ္ရမည္ ဆိုတာရယ္၊ အမွတ္စဥ္ ၆၆ မွာပါတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဘြဲ႔ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အတြက္ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ရရွိသူ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဘြဲ႔ ရရွိသူျဖစ္ရမည္ဆိုတာေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး Master တန္းက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ရာထူးတိုးခန္႔အပ္ထားတာေတြေၾကာင့္ သူတို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပညာေရးေကာလိပ္မွာရွိတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ရာထူးတိုးတဲ့အခါ က်န္ေနခဲ့တယ္။

ဒါ့အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရာထူးတိုးမူဝါဒေတြ မတည္ၿငိမ္တာေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲေနတာေတြေၾကာင့္ ရာထူးတိုးတဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္မတို႔က က်န္ေနတာပါ။ အဓိက,က ရာထူးတိုးတဲ့စနစ္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူး။ မွ်တမႈလည္းမရွိတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ရာထူးတိုးမူကို တရားဝင္ ပယ္ဖ်က္တာမ်ိဳး မရွိတဲ့အျပင္ Question Sheet ေရးဆြဲရာမွာ အဲဒီရာထူးတိုးမူေတြနဲ႔ကြဲလြဲၿပီး ေရးဆြဲဆံုးျဖတ္ထားတာေတြေၾကာင့္ အခုလိုေတြျဖစ္ေနတာပါ။

ကၽြန္မတို႔က အစိုးရတည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေပၚမွာ တရားမွ်တမႈကိုဆိုတာကို အယံုအၾကည္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေက်ာင္းအတြက္ အနစ္နာခံေပးဆပ္ခဲ့ေပမယ့္ ႀကိဳးစားၿပီး ေပးဆပ္ခဲ့သမွ်က အရာမထင္၊ အသိအမွတ္ျပဳမခံရပါဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေက်ာင္းဆက္တက္ၿပီး ဘြဲ႔၊ ဒီဂရီေတြ ထပ္ယူေနတဲ့သူေတြက် ရာထူးတိုးသြားၿပီး အဲလိုလူေတြကိုယ္စား တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္သူေတြ မိမိသာသာရပ္အျပင္ တျခားဘာသာရပ္ေတြကိုပါ ကူညီသင္ၾကားေပးေနတဲ့သူေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး ဆံုး႐ံႈးေနပါတယ္။

အခုလိုေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းအတြက္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မစဥ္းစားဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္ ေက်ာင္းတက္ ဘြဲ႔ယူရာထူးတိုးဖို႔အတြက္ပဲ ႀကိဳးစားက်ေတာ့မွာပါ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ကေတာ့ တရားမွ်တမႈအတြက္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာပါ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ေျပာခ်င္တာက ၁-၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ ပညာေရး ေကာလိပ္ေတြရဲ ့ ရာထူးတိုးမူေတြအတိုင္း ပညာေရး ေကာလိပ္က ရာထူးမတိုးေသးတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အျမန္ဆံုး ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

“ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ခ်မျပခဲ့ဘူး”
ေဒၚခက္ခက္ျမင့္ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရာဌာန၊ လွည္းကူးပညာေရးေကာလိပ္)

လက္ရွိမွာ ပညာေရးေကာလိပ္ကဆရာ၊ ဆရာမေတြမွာ ဆရာ၊ ဆရာမခ်င္းအတူတူ အလုပ္ဝင္တဲ့ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္ေတြတူေပမယ့္ ရာထူးတိုးေရးကိစၥေတြမွာဆိုရင္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတာေတြရွိပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ကၽြန္မတို႔ကို ရာထူးတိုး မရတာက ကၽြန္မတို႔ သင္ၾကားေနရတဲ့ဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႔တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္တာမ်ိဳးမရွိတာေတြ ကိုယ္နဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ ဘြဲ႔၊ ဒီဂရီေတြနဲ႔ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ဆံုးျဖတ္သြားတာေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔က ရာထူးတိုးတဲ့အထဲမွာ မပါတာပါ။

ကၽြန္မတို႔ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ လုပ္သက္ႏွစ္ေတြ အၾကာႀကီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရသမွ်က သဲထဲေရသြန္လိုက္သလိုပဲ။ ဘာမွကို အရာမထင္ဘူး။ အဲဒီလိုေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ္၊ စိတ္ႏွစ္ပါးလံုး ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးလိုက္သလို ခံစားရတယ္။ အဲလိုေတြ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာေတြေၾကာင့္ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အလုပ္ထြက္ဖို႔အထိ စဥ္းစားေနတယ္။

လက္ရွိမွာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈစနစ္က လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ၊ ပင္ကိုအရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ႀကိဳးစားထားတာေတြကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ဘြဲ႔၊ ဒီဂရီေတြကိုသာ ဦးစားေပး ေ႐ြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္တဲ့ စနစ္ျဖစ္ေနတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဘြဲ႔ရခဲ့ရင္ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္ႀကိဳးစားဖို႔မလိုဘူး။ အခ်ိန္တန္ရင္ ခင္ဗ်ား ရာထူးတိုးသြားမွာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအေနနဲ႔ မူဝါဒကိုခ်မွတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈလုပ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ ခ်ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုအေနနဲ႔ ရာထူးတိုးတင္ထားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လပိုင္းအတြင္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားတာေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ခ်ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ရာထူးတိုးတင္ထားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို လပိုင္းအခ်ိန္အတြင္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ ခ်မျပခဲ့ဘူး။ ရာထူတိုးၿပီး အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ၿပီးမွသာ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ မူဝါဒအသစ္ကိုသိခဲ့ရတယ္။

“အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္၊ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ႐ိုက္ခ်ိဳးခံခဲ့ရတယ္”
ဦးဟိန္းေဇာ္ (ကြန္ပ်ဴတာဌာန၊ ဟားခါးပညာေရးေကာလိပ္)

လက္ရွိမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာထူးတိုးတဲ့အထဲမွာ မပါဘူးဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁.၇.၂၀၁၈ ေန႔မွာ ဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီး၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္၊ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ပညာေရး ေကာလိပ္အသီးသီးမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သမဂၢကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါဝင္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားတဲ့မူေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ရာထူးတိုးခန္႔ထားမႈမွာ က်န္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာထူးမတိုးတာက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ မူဝါဒမတည္ၿငိမ္မႈေတြ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာေတြေၾကာင့္ပါ။

ဆရာအလုပ္ဆိုတာက ႏွလံုးသားနဲ႔ လုပ္ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္နဲ႔လုပ္ရတဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ေတြ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ အလုပ္မွာ စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ ႏွစ္ခုလံုး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းရသလို ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုရင္လည္း ဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးေနတယ္။ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္၊ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ႐ိုက္ခ်ိဳးခံခဲ့ရတယ္။ အဲလိုနစ္နာမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေပမယ့္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးေတြ မရရွိခဲ့တဲ့အျပင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္း မွားယြင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေျပာဆိုျခင္း ခံခဲ့ရတာေတြေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ လက္ခံေရးဌာန၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးအထိ တရားမွ်တမႈ ရရွိသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒနဲ႔အညီတန္းတူ ၁-၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား၊ ရာထူးတိုးမူအတိုင္းက်န္ရွိခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အျမန္ဆံုး ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဆရာအတတ္သင္ပညာက႑ကိုလည္း တတ္သိနားလည္တဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့လူႀကီးမ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဆရာ အတတ္သင္ပညာက႑ အားေကာင္းၿပီး ႏိုင္ငံကို အက်ိဳးျပဳတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြေပၚထြန္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခိုင္ခ်ယ္ရီထြန္း