News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ပညာေရးစနစ္)
06-Oct-2016

အေျခခံပညာေရးစနစ္တြင္ မိဘအမ်ားစုသည္ မိမိသား၊ သမီးကို ေက်ာင္းစာေမးပြဲ ရလဒ္ျဖင့္ တိုင္းတာေလ့ ရွိသည္။ လပတ္စာေမးပြဲ၊ အခန္းဆုံး စစ္ေဆးျခင္း စသျဖင့္ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္း အႀကိမ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သင္ၾကားသည့္ ဆရာမ်ား ကိုယ္တိုင္လည္း သင္နည္းမွတ္စု၊ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈ၊ လအလိုက္ သင္ခန္းစာ ၿပီးဆုံးမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အတန္းအလိုက္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေစကာမူ သင္႐ိုးပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို မရသည္က မ်ားေနသည္။ တစ္နည္း ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈ တိုးတက္မလာဘဲ အလြတ္က်က္ ေျဖေအာင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အေျခခံပညာ အဆင့္ရွိ ဘဝတြက္တာ ကြၽမ္းက်င္စရာ စသည့္ ထပ္ေဆာင္းဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကားမႈသည္လည္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ သင္ၾကားမႈ မရွိေၾကာင္း အေျခခံပညာေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖတ္၊ အေရး၊ ေတြးေခၚစဥ္းစားမႈ၊ ေျပာဆိုမႈ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ခႏၶာကို ႀကံ့ခိုင္မႈ တိုးတက္လာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ပညာေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အမွန္ကို ရရွိေစရန္ ပညာေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ The Voice ၏ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွ တစ္ဆင့္ စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။  

“ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္းပဲ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြက လြဲေနတယ္”
ဦးၾကည္သန္း (ကေလာင္အမည္- ေမာင္ဒီပ (ပညာေရး)၊ ယခင္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ပညာ) အၿငိမ္းစား) 

အတန္းအလိုက္ သင္ေပးတဲ့အေလ်ာက္ ေက်ာင္းသားေတြက တကယ္ရသြားသလားဆိုတဲ့ ကိစၥအေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ သင္တဲ့လူက တကယ္ရေအာင္ သင္ေပးႏိုင္လား ဆိုတာနဲ႔ ယူတဲ့လူကလည္း တကယ္ရေအာင္ ယူသြားလား ဆိုတာရယ္ ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္ခ်က္ ျပည့္စုံရင္ေတာ့ တကယ္ရမွာေပါ့။ သင္ေနတဲ့သူက တစ္ဖက္သတ္ သင္ေနေပမယ့္ သင္ယူတဲ့သူက မယူရင္ မျပည့္စုံႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင္တဲ့ဆရာကလည္း က်က်နန ျပည့္ျပည့္စုံစုံ မသင္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္လည္း တပည့္ ဘယ္ေလာက္ေတာ္ေတာ္ မရႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ျပည့္စုံမွ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ဆရာကလည္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ က်က်နန သင္ေပးႏိုင္ရမယ္။ တပည့္ကလည္း စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ယူရမယ္။ ပညာေရးမွာ စကားတစ္ခြန္း ရွိပါတယ္။ သင္ၾကားျခင္းတစ္ခု ျပည့္ေျမာက္ဖို႔ဆိုတာ သင္ယူသူကိုယ္တိုင္ သင္ယူမွ ျပည့္ေျမာက္တယ္ဆိုတဲ့ စကား ရွိတယ္။ 

အခုလက္ရွိအေျခအေနက သင္႐ိုးရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း ကေလးေတြက ရလားဆိုရင္ သင္႐ိုးပါ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း မ်ားမ်ားကေတာ့ မရပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္မရဘူး ဆိုတာလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် ေျပာဖို႔က်ေတာ့ အခ်က္အလက္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္ မရတာက မ်ားပါလိမ့္မယ္။  မ်ားမ်ားမရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့ သင္႐ိုးရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ဆရာ၊ ဆရာမ ကိုယ္တိုင္ ေရာက္ေအာင္ မသြားႏိုင္တာ ရွိတယ္။ တစ္ခါတေလ သင္႐ိုးရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ တကယ္သင္ေနတာနဲ႔ လြဲေနတယ္။ သင္႐ိုးက အက်ဳိးရွိေအာင္ ရည္႐ြယ္ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားေရာ ဆရာေရာက အမွတ္မ်ားမ်ားရဖို႔ပဲ ရည္႐ြယ္တယ္။ အမွတ္မ်ားမ်ားရမယ့္ အခ်က္ေတြပဲ လိုက္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ တကယ့္သင္႐ိုးမွာ ေပးခ်င္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က်ေတာ့ မရေတာ့ဘူး။ 

အေျခခံပညာမွာ အဓိက ဘာသင္တာလဲ ဆိုေတာ့ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းတဲ့ ျပည္သူျပည္သားေကာင္းျဖစ္ဖို႔ သင္တာ။ အဲဒီအတြက္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္က နည္းနည္း၊ ဆရာဝန္ျဖစ္ဖို႔၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ဖို႔ အမွတ္ရဖို႔ မ်ားမ်ားဆိုေတာ့ အဲဒီရည္႐ြယ္ခ်က္က ေပါက္ေျမာက္တာ နည္းပါတယ္။ 

ေက်ာင္းသားမိဘေတြ အေနနဲ႔ ေက်ာင္းထားၿပီး ပညာသင္ၾကားခိုင္းရတာ အလကား ျဖစ္မေနဘူးလား ဆိုရင္ေတာ့ ရသင့္သေလာက္ မရတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္းပဲ သူတို႔ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြက လြဲေနတယ္။ ဆရာဝန္ျဖစ္ေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ေရး၊ ပထမရေရး အဲဒီလိုမ်ဳိး သြားေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဲဒါက တစ္ဦးခ်င္း သေဘာထားေပါ့။ တကယ္က ကိုယ့္သား၊ သမီး ေက်ာင္းထားတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ကိုယ့္သား၊ သမီးက အက်င့္စာရိတၱေကာင္းတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေကာင္း ျဖစ္လာေရးပဲ။ ဒီေက်ာင္းမွာ တက္လာတဲ့အတြက္ ကိုယ့္သား၊ သမီး စည္းကမ္း ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလာၿပီလဲ။ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူ ဘယ္ေလာက္သိမ္ေမြ႔လာၿပီလဲ။ သူရဲ႕ အဲဒီတိုးတက္မႈအတြက္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထားၿပီး ၾကည့္တဲ့မိဘက ခပ္နည္းနည္းပါ။ ဘာပဲၾကည့္ၾကသလဲဆိုေတာ့ စာေမးပြဲတစ္ခု စစ္ၿပီးရင္ ေအာင္ရဲ႕လား။ အဆင့္တက္ရဲ႕လား၊ အမွတ္တက္ရဲ႕လား အဲဒီေလာက္ပဲ ၾကည့္ေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ လြဲေနပါတယ္။  

အဲဒီလိုၾကည့္ေအာင္ ဘယ္ကစခဲ့တာလဲဆိုရင္ အဲဒါက စနစ္ပါပဲ။ ပညာေရးစနစ္က စာေမးပြဲကို သိပ္ဦးစားေပးလြန္းအား ႀကီးေနတယ္။ စာေမးပြဲေအာင္ဖို႔ ဦးစားေပးေနတယ္။ ေအာင္႐ုံတင္ မဟုတ္ဘူး။ အမွတ္ကိုလည္း မ်ားမ်ားရေစခ်င္တာ။ ဒါမွ ကိုယ္ႀကဳိက္တဲ့ လိုင္းရမွာဆိုေတာ့ မိဘက သူ႔သား၊ သမီးကို ထိပ္ဆုံးေရာက္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မိဘေတြရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္က အဲဒီဘက္ကို ေျပာင္းသြားတယ္။ အေျခခံပညာရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေကာင္းျဖစ္ေရးဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေနာက္ေရာက္သြားတယ္။ 

အေျခခံပညာရဲ႕ ညႊန္ခ်ဳပ္က ေျပာတယ္။ ေလးတန္း ခ႐ိုင္စစ္နဲ႔ ရွစ္တန္း တိုင္းစစ္ဟာ ခ႐ိုင္အလိုက္၊ တိုင္းအလိုက္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စံႏႈန္းကို ညႇိယူဖို႔အတြက္ ဒီစနစ္ လုပ္ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းေရာက္မွ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔အရည္အခ်င္း စစ္ခ်မွာလား။ အတန္းတိုင္း မစစ္သင့္ဘူးလား။ ဒါဟာ မွားေနသလား၊ မွန္ေနသလားဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္က ေက်ာင္းသား စာေမးပြဲက်မွာလည္း စိုးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းလည္း စစ္ခ်င္တယ္။ ဒီျပင္အတန္းေတြမွာ စာေမးပြဲစစ္ၿပီး အက်မ်ားလို႔ ေက်ာင္းထြက္မ်ားလာမွာကိုလည္း စိုးတယ္။ အဲဒီေတာ့ မူလတန္းမွာ ဆိုရင္ ေလးတန္းေလာက္ကစၿပီး ဖမ္းၿပီး အရည္အခ်င္း စစ္လိုက္မယ္။ အလယ္တန္းမွာဆိုရင္ အျမင့္ဆုံးက ရွစ္တန္း။ ရွစ္တန္းမွာဆိုရင္ ဖမ္းၿပီး အရည္အခ်င္း စစ္လိုက္မယ္။ အဲဒါဆိုလို႔ ရွိရင္ ပိုႀကဳိးစားလာၾကမယ္လို႔ ရည္႐ြယ္ပုံေပါက္တယ္။ ေနာက္ဆုံး ေအာင္တဲ့အခါက်ေတာ့ A, B, C, D နဲ႔ ဆိုေတာ့ A နဲ႔ေအာင္တဲ့ ေက်ာင္းေတြက လက္မေထာင္လို႔ ရတာေပါ့။ B, C, D ရတဲ့ ေက်ာင္းဆိုရင္ ႀကဳိးစားဖို႔ လိုေသးတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ 

ဒီကိစၥေကာင္းသလား၊ မေကာင္းဘူးလား ဆိုရင္ အရည္အခ်င္းကို စစ္တာက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုရွိတာ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒီစာေတြရတာခ်ည္းကိုပဲ စစ္တဲ့စနစ္ကို အားမေပးပါဘူး။ စာဆိုတာ က်က္ရမွာပါပဲ။ စာေတြရတာကို ဦးစားမေပးဘဲ ကေလးရဲ႕ အသိဉာဏ္၊ အေတြးအေခၚ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ သူ႔ရဲ႕ ဉာဏ္ကိုသုံးၿပီး ဘယ္ျပႆနာကို ဘယ္ေလာက္ေျဖရွင္းႏိုင္သလဲ အဲဒါေတြကို စစ္ေဆးၿပီး အကဲျဖတ္တာကို ပိုၿပီးေတာ့ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။                
        
“အခုစနစ္အရဆိုရင္ ကေလးေတြ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး၊ မိဘေတြ ပိုက္ဆံကုန္ၿပီး အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေနတယ္”
ေဒါက္တာသိန္းလြင္ (ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္ (NNER) အဖြဲ႔ဝင္၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ နယူးကာဆယ္တကၠသိုလ္မွ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႔ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔ ရရွိထားသူ)

အခုလက္ရွိအေျခအေနက အတန္းအလိုက္ ေအာင္ၿပီးတဲ့အခါ အတန္းအလိုက္ သင္႐ိုးရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း ေက်ာင္းသားေတြက ရရဲ႕လားဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ မရပါဘူး။ ကေလးေတြက စာေမးပြဲ ေအာင္႐ုံေလာက္ပဲ လုပ္ၾကတာပါ။ အခုဘယ္ေနရာကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္၊ ဘယ္အတန္းကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္ အခ်ဳိ႕အတန္းဆရာကလည္း အတန္းထဲမွာ သိပ္သင္တာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဴရွင္မွာ ေခၚသင္တာ။ အဲဒါေတြ ျဖစ္ေနတဲ့အခါ သင္တာကလည္း ေျဖ႐ုံအတြက္ သင္တာပါပဲ။ ေမးခြန္းေလာက္ သင္တယ္။ တကယ္တမ္း ကေလးတစ္ေယာက္က ပညာသင္တယ္ဆိုတာ သူ႔ရဲ႕ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈအားလုံး ျပည့္စုံဖို႔လိုတယ္။ ကေလးရဲ႕ အသိဉာဏ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးဖို႔ လိုတယ္။ သူ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြ ေပါင္းသင္းမႈ ဖြံ႔ၿဖဳိးဖို႔၊ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးဖို႔၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးဖို႔ လိုတယ္။ အဲဒါေတြအားလုံး ပါတဲ့၊ ကေလးတစ္ေယာက္ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖဳိးေစတဲ့ ပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗမာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္က ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဘက္စုံဖြံ႔ၿဖဳိးတဲ့ဆီကို မေရာက္ဘူး။ အသိဉာဏ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတာလည္း မျဖစ္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အလြတ္က်က္ေနရလို႔။ အဲဒီအလြတ္က်က္တဲ့ အခ်ိန္က ေက်ာင္းမွာလည္း သင္ရတယ္။ က်ဴရွင္မွာလည္း သင္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ညက်ရင္ စာက်က္တဲ့ဂိုက္ (Guide) နဲ႔လည္း စာက်က္ရေသးတယ္။ သူတို႔မွာ ကစားတဲ့အခ်ိန္ မရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ ႀကံ့ခိုင္မႈမွာလည္း အခ်ိန္မရဘူး။ သူတို႔က က်ဴရွင္နဲ႔ ေက်ာင္းနဲ႔ပဲ လည္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္း အားနည္းလာတယ္။ လက္ရွိစနစ္က ကေလးတစ္ေယာက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေတြအတြက္ က်ဆင္းသြားတယ္။ လက္ရွိစနစ္အတိုင္း သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပညာေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က မေရာက္ဘူး။ ဒါကို အျမန္ဆုံး ျပင္သင့္ပါတယ္။ အျမန္ဆုံး ျပင္ႏိုင္ဖို႔လည္း အားလုံး ဝိုင္းဝန္းေဆာ္ၾသသင့္တယ္။ 

အခုစနစ္အရဆိုရင္ ကေလးေတြ အခ်ိန္ကုန္ၿပီး၊ မိဘေတြ ပိုက္ဆံကုန္ၿပီး အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တကယ့္ကို အက်ဳိးရွိတဲ့ပညာ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ အက်ဳိးရွိေအာင္ အစိုးရဘက္က ဘာလုပ္ရမလဲဆိုရင္ အခုပညာေရးစနစ္ကို ျပန္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ပညာေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပင္ရမယ္။ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ။ ဂုဏ္ထူးထြက္ဖို႔လား။ မဟုတ္ပါဘူးဗ်။ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္က ကေလးတစ္ေယာက္ အသိဉာဏ္ ျမင့္မားသြားဖို႔ပါ။ သူ႔ဘဝ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ အဲဒီကိုသြားတဲ့ ပညာေရးျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီကိုေရာက္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြကို ျပင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုေအာင္႐ုံေလးလုပ္တဲ့ ပညာေရးကေတာ့ ပညာေရးကို မဟုတ္ပါဘူး။ ပိုက္ဆံေတြသာ ကုန္တယ္၊ အခ်ိန္ေတြသာကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးက တက္မလာဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပန္စိစစ္ၿပီးေတာ့ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေစတဲ့၊ ထိေရာက္ေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို သုံးဖို႔သင့္ပါတယ္။ 

အဲဒီနည္းလမ္းေတြအတြက္ အႀကံဉာဏ္ ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြ ပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဝိုင္းဝန္းအႀကံဉာဏ္ ေပးၿပီးေတာ့ ဝိုင္းဝန္းျဖည့္ဆည္းၿပီးေတာ့ လုပ္သင့္တယ္။ အဲဒီအတြက္ကို အစိုးရက သူ႔လက္ထဲမွာ ခ်ဳပ္မထားဘဲနဲ႔ တိုင္တိုင္ပင္ပင္နဲ႔လုပ္ဖို႔ သင့္ပါတယ္။ မိဘေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း အလားတူပါပဲ။ မိဘေတြကလည္း ဂုဏ္ထူးထြက္တာေလး ဂုဏ္ယူေနမယ့္အစား ကေလးတစ္ေယာက္ကို သူ႔ရဲ႕အသိဉာဏ္ ရသြားရင္ ဘယ္လိုအခက္အခဲမ်ဳိးမဆို ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ ရင္ဆိုင္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ မိဘေတြ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားလည္း စိတ္ခ်ရတယ္။ အခုလက္ရွိ ပညာေရးက ကေလးက သူ႔ကိုယ္သူ ယုံၾကည္စိတ္လည္း မရွိ။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာလည္းမရ ဆိုေတာ့ မိဘေတြက စိတ္မခ် ျဖစ္ရတယ္။ အဲဒီအတြက္ မိဘေတြကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က သူတို႔ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားလည္း သူတို႔ စိတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ ပညာမ်ဳိး၊ ပညာေရးမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ 

ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)