News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (သင္ၾကားမႈစနစ္)
29-Sep-2016

နိမ့္က်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာရန္ အေရးႀကီးသည္။ ပညာေရး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပဋိပကၡ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ စသည္တို႔လည္း နိမ့္က်ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ အေျဖရွာရာတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္မည့္ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈအေၾကာင္း လက္ရွိအေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ဆရာမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွ တစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“အဓိက ဦးတည္ရမွာက Problem Solving ကို ကေလးေတြအတြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”
ဦးေအာင္သန္းဦး (ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္- အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းမွာ ကေလးေတြကို စာသင္တဲ့အခါမွာ အဲဒီစာကို မွတ္ခိုင္းတယ္။ က်က္ခိုင္းပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္ေလာက္ရဖို႔လဲ ဆိုတဲ့ တကယ့္ပညာရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔ လိုပါတယ္။ မွတ္မိေန႐ုံနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ မွတ္မိၿပီး နားလည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ နားလည္တာကိုလည္း အသုံးခ်ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအဆင့္သုံးဆင့္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔က မွတ္မိတဲ့ အဆင့္ကိုပဲ ရပ္ၾကတယ္။ မွတ္ၾက။ ေျပာၾက၊ ေရးျပၾက ျဖစ္ေနပါတယ္။ Understanding လို႔ေခၚတဲ့ ဒါကိုနားလည္သြားလို႔ ေရးတာလား၊ ျပန္ေျပာျပတာလား မသဲကြဲပါဘူး။ ...ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ နားလည္မႈ၊ တတိယအဆင့္ကေတာ့ ဒါကို အသုံးခ်တဲ့ အဆင့္ထိ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔အေျခအေနကို ျပန္ၾကည့္တဲ့ အခါက်ေတာ့လည္း ေက်ာင္းေတြက တစ္ေက်ာင္းနဲ႔ တစ္ေက်ာင္း အဆက္အစပ္ မရွိဘဲနဲ႔ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ Stand – alone သြားေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဒါကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ သြားတဲ့အခါမွာ ႀကဳိးစားတဲ့အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္မွာဆိုရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဘာသာရပ္အလိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အတန္းအလိုက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွင္းလင္းပြဲေတြ၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္း ဒီႏွစ္ဆိုရင္ အဲဒါေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က (က်ပ္) သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္တုံးကမွ မသုံးခဲ့ပါဘူး။ ရတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ ကြၽန္ေတာ္ ဒီထက္ ပိုသုံးဦးမွာ။

ဒါမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ အသိအျမင္ေတြ ဖလွယ္ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ့္ဆရာ၊ ဆရာမ ေလာကမွာလည္း သင္ၾကားေရးမွာ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေတာ့မွ ေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့မွ ေျဖရွင္းေတာ့မွပဲ အႀကံေကာင္း၊ ဉာဏ္ေကာင္းေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ထြက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္မွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနေပမယ့္ သူ႔မွာက ဒါျပႆနာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ နည္းလမ္းေတြ ရွိမယ္။ ဒါေတြကို တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆက္ႏႊယ္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ နည္းပညာအရ ဒါကို မလုပ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေျခအေနအရ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လူေတြစုၿပီးေတာ့ ဒီလိုေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ကုစားေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေက်ာင္းေတြ၊ အတန္းေတြကို ကိုယ္သိတာ၊ ျမင္တာေလးနဲ႔ပဲ ရပ္တည္ေနမယ့္အစား ကိုယ္စာသင္ခန္း အခ်င္းခ်င္း၊ ေက်ာင္းအခ်င္းခ်င္း၊ ဆက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္ ေဒသတြင္းမွာရွိတဲ့ အျခားႏိုင္ငံကေက်ာင္းေတြ ဒီထက္ပိုက်ယ္ျပန္႔လာမယ္ဆို တစ္ကမာၻလုံးမွာရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြ သူတို႔ရဲ႕ သင္ၾကားမႈ နည္းစနစ္ေတြ အဓိက ဦးတည္ရမွာက Problem Solving ကို ကေလးေတြအတြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က မသြားႏိုင္ေသးဘူး။ မသြားႏိုင္ေသးေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိေသးဘူး။ ပါလာတဲ့စာကိုပဲ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကိုပဲ သင္ေနရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေျပာင္းရေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ေက်ာင္းေပါင္း ေလးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အင္အားက ေလးသိန္းခြဲ ရွိေနပါတယ္။ ...အဲဒီေတာ့ ဒါေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေျပာင္းမယ္ ဆိုေတာင္ တစ္ဆင့္ခ်င္း သြားရပါမယ္။ Core အဆင့္ ပထမဆုံး စရပါမယ္။ စၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ရာ တတ္ႏိုင္ေသးရင္ တစ္ရာကေန ဆင့္ပြားၿပီးေတာ့ တစ္ေထာင္၊ တစ္ေထာင္ကေန ဆင့္ပြားၿပီးေတာ့ တစ္ေသာင္း ဒီလိုတစ္ဆင့္ခ်င္း သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက စၿပီးေတာ့ ဒီအိုင္ဒီယာေတြနဲ႔ နည္းပညာေတြကို အကူအညီေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၂ ၁ရာစုမွာ သြားမယ့္ကိစၥက သိရွိဖတ္မိေန႐ုံနဲ႔ မရေတာ့ပါဘူး။ ဒီသိရွိဖတ္မိတာေတြကို ဘယ္လိုအသုံးခ်မလဲဆိုတဲ့ ကိစၥကို သြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ကိုယ့္ျမန္မာဘာသာနဲ႔ တတ္တာတင္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အသိ၊ အျမင္၊ အေတြးေတြကို ရဖို႔ဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာ စြမ္းရည္ကလည္း အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ေရးသားထားတဲ့ ျပဳစုထားတဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ၊ အင္တာနက္ေပၚမွာရွိတဲ့ ဘာသာေတြက အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူေကနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။                                                             

(ၿဗိတိန္အစိုးရ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဌာန (DFID)) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ဆရာမ်ားကို ေတြးေခၚေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာရပ္ တတ္ကြၽမ္းမႈ၊ ဖန္တီးႏိုင္မႈႏွင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမႈ၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ဦးေဆာင္မႈ၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံမႈ၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံႀကီးသား စိတ္ဓာတ္မ်ားအေၾကာင္း သင္တန္းတြင္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ယခုတစ္ပတ္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေသာေၾကာင့္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

“ၾကက္တူေ႐ြးသင္တယ္။ ၾကက္တူေ႐ြးလို သိလာတယ္။ ဒါကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး”
ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ဳိးထြန္း (ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပညာဌာန- ကထိက- မုံ႐ြာတကၠသိုလ္)

သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ ထိေရာက္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အတန္းအလိုက္လည္း ဆိုင္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ ဥပမာ- အတန္းအလိုက္ ဆိုတာ အငယ္ကေန စၿပီးေတာ့ သင္ၾကားေရးပိုင္းမွာ စာေတြ မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာ စာလည္းတတ္လား ဆိုေတာ့ သိပ္ရတာလည္း မေတြ႔ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒီလို ျဖစ္ေနတာလဲ ဆိုတာကို ျပန္ၿပီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ စာေတြမ်ားတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္ၾကားမႈအပိုင္းမွာ အားလုံးကလည္း ေျပာေနၾကတဲ့ အေတြးအေခၚကို အားေပးရမယ့္ အစားစာ၊ အေၾကာင္းအရာကိုပဲ မွတ္သားေစတဲ့ ပုံစံ ျဖစ္ေနပါတယ္။  

အဲဒီေတာ့ တကယ္တမ္းက အေၾကာင္းအရာေပၚမွာ ေဆြးေႏြးတာ၊ ျငင္းခုံတာေတြလုပ္ၿပီး ဒီစာတစ္ပုဒ္ကို ရေအာင္လုပ္ၿပီး သြားရမယ့္အစား စာကို မွတ္သားဆိုေတာ့ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ အပိုင္းမွာ ၾကက္တူေ႐ြး သင္တယ္။ ၾကက္တူေ႐ြးလို သိလာတယ္။ ဒါကေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ဒီသင္ၾကား၊ သင္ယူမႈပုံစံကို ေျပာင္းကိုေျပာင္းမွ ရပါမယ္။ ေျပာင္းဖို႔ဆိုရင္ အဓိက ေက်ာင္းသားေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးခြင့္ရွိေအာင္ ေတြးလာႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားရပါမယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ ဆိုတာလည္း အခုေလာေလာဆယ္ သင္ၾကားေရး ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ကိုယ္တိုင္က အဲဒီလိုမ်ဳိး သင္ၾကားနည္း စနစ္ေတြကို ျပန္ၿပီး ေလ့လာဖို႔ လိုလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 

ဒါက စာသင္ခန္း လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔လည္း ဆိုင္ပါတယ္။ စာသင္ခန္း လြတ္လပ္ခြင့္မွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ တစ္ပိုင္းက အရင္တုန္းေခတ္ကလိုမ်ဳိး ဝန္ႀကီးဌာနက အေပၚကေန ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာမ်ဳိးပါ။ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ ေက်ာင္းတြင္းမွာ စာသင္ၾကားတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ေယာက္က သူသင္ၾကားခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိပါ။ ဒီအပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ေက်ာင္းမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက သူ႔အားသာခ်က္၊ သူ႔အားနည္းခ်က္ ရွိမယ္။ သူအားသာရင္ အားသာတဲ့ပုံစံနဲ႔ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ လြတ္လပ္မႈ ရွိရပါမယ္။ အဓိကေတာ့ သူသင္ၾကားမႈ ထိေရာက္မႈရွိ၊ မရွိ ျပန္သုံးသပ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကေတာ့ အေရးႀကီးတာေပါ့။ ဒီတိုင္းလႊတ္ထားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

အားသာတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားကို ရသြားေအာင္၊ ေတြးေခၚလာႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုမ်ဳိး သင္ေပးႏိုင္၊ လုပ္ေပးႏိုင္မလဲ။ စာဆိုတာကေတာ့ ႏွစ္မ်ဳိးေတာ့ ရွိတာေပါ့။ တစ္မ်ဳိးကေတာ့ မွတ္သားဖို႔ပါ။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ေတြးေခၚဖို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေနရာတိုင္းမွာလည္း မွတ္သားခိုင္းလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ တခ်ဳိ႕စာေတြကိုေတာ့ ေတြးေခၚမွျဖစ္မယ့္ အရာေတြပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲေမးခြန္း ေမးတာကအစ ေတြ႔ရတာက ဤ၊ သည္ မေ႐ြးေျဖမွ မွန္မယ္ဆိုတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ေမးတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ ေျဖတဲ့အေျဖက စာအုပ္ထဲမွာ မပါေသာ္လည္း ေျဖတာမွန္တယ္ဆိုရင္ အမွတ္ေပးရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးေတြ။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို အသီးငါးမ်ဳိးေရးပါဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ေက်ာင္းမွာသင္ထားတဲ့ အမ်ဳိးအမည္ မဟုတ္လို႔ အမွတ္မေပးဘူး ဆိုတာမ်ဳိးလည္း မလုပ္ရပါဘူး။ အဲဒါက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ စိတ္ကူးကို ပိတ္ဆို႔ေစပါတယ္။ ပိတ္ဆို႔လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မျဖစ္ရပါဘူး။            

“ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးက မမွ်တဲ့ အခါက်ေတာ့ သင္ၾကားမႈက ထိေရာက္မႈ နည္းနည္းလာပါတယ္”
ေဒၚနီလာဝင္း (သူငယ္တန္းျပဆရာမ၊ အထက (၃၅)၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕) 

ကြၽန္မတို႔ လက္ရွိ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈနည္းလမ္းက တကယ္အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ကေလးေတြရဲ႕ အေတြးအေခၚ ဖြံ႔ၿဖဳိးတဲ့နည္းလမ္း ျဖစ္ေအာင္ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းနဲ႔ သင္ရမယ္ဆိုၿပီး လမ္းညႊန္ထားေပမယ့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကိုခြဲၿပီး သတ္မွတ္ခ်ိန္အလိုက္ အသင္ခိုင္းတာက မီေအာင္ဘယ္လိုမွ မသင္ႏိုင္ပါဘူး။ ခိုင္းတာတျခား၊ လုပ္တာကတျခား ျဖစ္ေနတာလည္း ပါပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔ သတ္မွတ္တဲ့အခါ မီေအာင္လည္း လုပ္ရမယ္ဆိုေတာ့ ေရွးနည္းအတိုင္း သင္တာပဲမ်ား ေနပါေသးတယ္။ အဲဒီလို သင္ေနတာ မ်ားတဲ့အခါ ဒီသင္ခန္းစာရဲ႕ လိုခ်င္တဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို မေရာက္တာ၊ ေက်ာင္းသားေတြ အေတြးအေခၚ ဖြံ႔ၿဖဳိးေစဖို႔ အေလ့အက်င့္ရတဲ့အထိ မေရာက္ပါဘူး။ က်က္ၿပီး ေျဖၾကတယ္။ 

ဒါကို ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ျပန္ၿပီး အဖတ္ဆယ္ ေျဖရွင္းၾကမလဲဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ ဆရာေတြက ေနၿပီးေတာ့ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ဆရာမက စိတ္ဝင္စားသလို ဆရာမ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေဇာ္လို အားသာတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ကေလးေတြ ပိုေတြးတတ္လာေအာင္၊ ဖြံ႔ြၿဖဳိးလာေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားဖို႔ လိုတာေပါ့။ ဥပမာ- ျမန္မာစာသင္တဲ့ ပုံစံက ဆရာမက အသံလည္း ေကာင္းတယ္။ ဆိုလည္းဆိုတတ္တယ္ ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကေလးေတြက ျမန္မာစာကို ေတာ္ေတာ္ခ်စ္လာမယ္။ စိတ္ဝင္စားလာမယ္။ ပညာရပ္အေပၚ စီးေမ်ာလာမယ္။ ကြၽန္မက အားသာခ်က္ကို အသုံးခ်သင္လိုက္တာကို သေဘာက်တာပါ။ က်န္တဲ့ဘာသာရပ္ေတြလည္း အဲဒီလိုပဲေပါ့။ 

ကြၽန္မတို႔ မူလတန္းအဆင့္ ဆရာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာသာစုံ သင္ၾကရတဲ့အခါ တစ္ေယာက္တည္း စာနည္းနည္းမ်ားလာၿပီဆိုရင္ မႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္မ ေက်ာင္းဆိုရင္ ဘာသာစုံ မသင္ဘဲနဲ႔ ငါးတန္းအထိ သင္လိုက္ျပန္ေတာ့လည္း ေက်ာင္းသားက အမ်ားႀကီးပါ။ ေက်ာင္းသားဦးေရက ၄၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ဆိုတဲ့ အခါက်ေတာ့ တစ္ဘာသာခ်င္းခြဲၿပီး ဆရာေတြက အခန္းေတြလိုက္ၿပီး သင္ရတဲ့အခါက်ေတာ့ ဘာမွမထူးပါဘူး။ အဓိကက ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးက မမွ်တဲ့ အခါက်ေတာ့ သင္ၾကားမႈက ထိေရာက္မႈ နည္းနည္းလာပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သင္႐ိုးခြဲထားတဲ့ လပိုင္း မာတိကာေတြကလည္း ကြၽန္မတို႔ကို ဖိအားျဖစ္ေစပါတယ္။ စစ္ေဆးေရးလာတဲ့ အခါမွာလည္း ကြၽန္မတို႔ ဒီသင္ခန္းစာ မၿပီးရေကာင္းလား ျဖစ္ဦးမယ္။ လအလိုက္က်ေတာ့လည္း အပတ္စဥ္တိုင္း ေက်ာင္းအုပ္ကို တင္ျပရတဲ့အတြက္ ကြၽန္မတို႔ လပိုင္းမာတိကာနဲ႔ သင္ခန္းစာကို ထိထိေရာက္ေရာက္၊ ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ျဖစ္ေအာင္၊ ကေလးေတြ နားလည္ေအာင္၊ သူတို႔ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ျမင့္ေအာင္၊ သင္ခန္းစာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေရာက္ေအာင္ မေပးႏိုင္ဘူးေပါ့။ ကြၽန္မတို႔ ေပးႏိုင္ေနတာက စာရသလား၊ စာက်က္သလား၊ စာရသလား ဒီေလာက္ပဲ ျဖစ္ေနေသးပါတယ္။ 

အခုကေလးေတြက စနစ္တစ္ခုရဲ႕ သားေကာင္လိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည့္ျပည့္စုံစုံနဲ႔ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းကို သင္ၾကားမယ္ဆို သင္ခန္းစာရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ကေလးေတြရဲ႕ ေဝဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားႏိုင္မႈ အေလ့အက်င့္ မ်ားလာၿပီး ပိုေကာင္းလာပါမယ္။ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္း ဆိုတာက ျပည့္စုံမႈ ရွိမွပါ။ အခုက လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားေနပါတယ္။ ဒါကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ အေျဖရွာေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနဇာေက်ာ္

ABOUT AUTHOR

(ေနဇာေက်ာ္)