News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (ဆရာမ်ားသမဂၢ)
24-Aug-2017 tagged as ဆရာမ်ား

တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ရွိသည္။ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အလိုက္ ဆရာသမဂၢမ်ား ေပၚေပါက္ေရး တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း ေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဆရာတစ္ဦး၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑တြင္ The Voice က စုစည္းေဖာ္လိုက္ပါသည္။

“ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေမတၱာရပ္ခံတာပါ”
ဦးလိႈင္တင့္ (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္၊ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမအသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ)

တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းေတြက တကၠသိုလ္ ၁၄ ခုမွာပဲ ဖြဲ႔စည္းရပါေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီထဲမွာပါတဲ့ ၂၇ ေက်ာင္းမွာ ဆက္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနပါၿပီ။ ပထမ လ်ာထားခ်က္က အနီးစပ္ဆုံး စႏိုင္မယ့္ ၁၀ ေက်ာင္းကို ဖြဲ႔ပါမယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း နယ္ေျမအလိုက္ နီးစပ္ရာကို ဆက္လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ 

ဆရာအသင္းေတြ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ဘာေၾကာင့္လိုတာလဲဆို လက္ရွိေက်ာင္းေတြမွာ ရာထူးတိုးကိစၥ၊ အိမ္ရာကိစၥေတြ အပါအဝင္ လက္ရွိျဖစ္ေနတဲ့ ရာထူးတိုး ျပႆနာေတြေပါ့။ ဥပမာ-နည္းပညာတကၠသိုလ္ေတြဆိုရင္ ဆႏၵျပဖို႔လုပ္တယ္။ အခု အဆင္ေျပသြားၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္းတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔  သေဘာထားက အရင္တုန္းကလို လမ္းေပၚထြက္တာထက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာခ်င္တယ္။ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ ဆရာသမဂၢေတြ ရွိလာၿပီဆိုရင္ တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္၊ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစိုးရနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ပညာေရး တိုးတက္မႈလုပ္တဲ့ ေနရာမွာ သမဂၢေတြကေန တစ္ဆင့္ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းအားျဖင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ ဆရာသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆတာပါ။ 

မဖြဲ႔စည္းေတာ့ ဘာျဖစ္သလဲဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခက္အခဲရွိတယ္။ ဥပမာ- အေဆာင္ကိစၥ၊ အိမ္ရာကိစၥ။ အဲဒါဆိုရင္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြၾကားထဲ ေျပာစရာေတြ ရွိပါတယ္။ လိႈင္နယ္ေျမထဲမွာ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ေရာၿပီး အေဆာင္ခ်ထားျခင္း ခံရတယ္။ ေက်ာင္းသူရဲ႕သေဘာ၊ သဘာဝနဲ႔ ဆရာမရဲ႕ သေဘာ၊ သဘာဝမတူဘူး။ မတူတာကို အတူတူေရာ ေနခိုင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ နည္းနည္းအဆင္မေျပမႈေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြ သူတို႔ခံစားေနရတာ ၾကာၿပီ။ သို႔ေသာ္ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန ေျပာလို႔မရဘူး။ ဆိုခ်င္တာ ကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ္ရွင္းဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္။ အရင္ကလည္း လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာေပါ့။ အေဆာင္ေတြမွာ မီးပူတိုက္တာ၊ ထမင္းခ်က္တာ၊ Hotplate သုံးတာတို႔ မသုံးရဘူး ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ဖူးတယ္။ အဲဒီကိစၥလည္း ကိုယ့္အေဆာင္လိုက္ပဲ ေျဖရွင္းဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်န္တဲ့ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္တဲ့သေဘာ သက္ေရာက္သြားတယ္။ ဒီလိုအသင္းအဖြဲ႔ေတြ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ တုံ႔ျပန္ႏိုင္တယ္။ ေျဖရွင္းႏိုင္တယ္။ 

တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ အေနနဲ႔ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီနဲ႔ ေတြ႔ဆုံထားပါတယ္။ အေျခခံ၊ အဆင့္ျမင့္ ဆရာေတြအားလုံး ပင္စင္ယူၿပီးသြားတဲ့ ဆရာေတြေရာ အစိုးရ ေဆး႐ုံ၊ အလုပ္သမားေဆး႐ုံ၊ တကၠသိုလ္ေဆး႐ုံေတြမွာ အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္ရဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညႇိႏိႈင္းေနပါတယ္။ အဲဒါက လူမႈဖူလုံေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္က သြားရမွာျဖစ္လို႔ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီနဲ႔ ညႇိေနပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးညႇိႏိႈင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ 

တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမအသင္းေတြ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ ပထမအဆင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းစဥ္တုန္းကေတာ့ ကူညီမယ္လို႔ ေျပာထားတာရွိတယ္။ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ ဆရာသမဂၢေတြ ေပၚေပါက္ေရး ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ကူညီပါ့မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာသလို၊ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါမွာလည္း အဲဒါကို ထပ္ၿပီး Remind လုပ္ထားပါတယ္...။ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းမွာ ဆရာေတြ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ခြင့္ျပဳမယ့္အေၾကာင္း တရားဝင္ စာထုတ္ျပန္ေပးလိုက္ရင္ ဆရာေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္လာၾကပါလိမ့္မယ္။ အားလုံးက စိုးရိမ္စိတ္ရွိေနဆဲပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေမတၱာရပ္ခံတာပါ။ လုပ္ေပးပါမယ္လို႔ ေျပာထားေပမယ့္ အခုခ်ိန္အထိေတာ့ စာထြက္မလာေသးပါဘူး။ 

“ပဋိညာဥ္နဲ႔လာၿပီး မခ်ဳပ္ကိုင္သင့္ဘူး”
ဦးသန္းထိုက္ေအာင္ (ပုသိမ္တကၠသိုလ္၊ သမိုင္းဌာန၊ ကထိက)

၁၉၂၀ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒနဲ႔ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတကၠသိုလ္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၁) တကၠသိုလ္ေကာင္စီမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ ဆရာသမဂၢက ကိုယ္စားလွယ္ပါတယ္။ အခုလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒ ထပ္ျပ႒ာန္းတယ္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ(၄) အပိုဒ္ခြဲ(ဂ)မွာ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ ဆရာသမဂၢေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိတယ္ ဆိုတာ ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ပဋိညာဥ္အရ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ရွိတယ္လို႔ ပါတယ္။ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာလည္း တကၠသိုလ္ေကာင္စီအဖြဲ႔ဆိုတာ ပါတယ္။ ေကာင္စီမွာလည္း ေက်ာင္းသားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဆရာရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ပါတယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ တကၠသိုလ္ေကာင္စီဆိုတာ ရွိရမယ္။ အဲဒီမွာ ဆရာေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေ႐ြးဖို႔ ေက်ာင္းသားကလည္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ရွိမယ္။ ဆရာကလည္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ရွိမယ္။ အဲဒီအဖြဲ႔က ေ႐ြးေကာက္လိုက္တဲ့သူက ေက်ာင္းသား၊ ဆရာကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ ဆရာသမဂၢ ရွိသင့္တယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ရွိသင့္တယ္။ 

တကၠသိုလ္ ပဋိညာဥ္ေတြ မထြက္ေသးေပမယ့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာေတာ့ နည္းဥပေဒ ထပ္ထြက္ပါတယ္။ နည္းဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ (၂) အလုပ္သမားကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ ေန႔စား၊ လစား စသျဖင့္ အဲဒီထဲမွာ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြလည္း ပါတယ္။ ဆရာေတြက ဖြဲ႔စည္းမယ္ဆိုလည္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိတယ္။ တကၠသိုလ္ ပဋိညာဥ္ေတြ မထြက္ေသးေသာ္လည္းဘဲ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းလို႔ရတယ္။ ပဋိညာဥ္အရလို႔ ေျပာတာက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ ျဖစ္ တယ္။ ဆရာသမဂၢကလည္း သူ႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္း စည္းမ်ဥ္းကို အဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ေရးဆြဲပိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ အဲဒီလို ေရးဆြဲခြင့္ ရွိတာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆိုတာ ပဋိညာဥ္နဲ႔လာၿပီး မခ်ဳပ္ကိုင္သင့္ဘူး။ ဥပေဒအရ ပဋိညာဥ္နဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာကို မလိုလားဘူး။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးမွ ပဋိညာဥ္ ေရးမယ္ေပါ့။ အဲဒီလို သူတို႔မေရးခင္မွာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိတာက အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္ ၈၇ မွာလည္း Freedom of Association အရ လူတိုင္း၊ အလုပ္သမားတိုင္းဟာ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီဖြဲ႔စည္းခြင့္က အာဏာပိုင္ကို တင္ျပစရာ မလိုဘူး။ 

ဆရာသမဂၢေတြ ဖြဲ႔စည္းျခင္းအားျဖင့္ ဆရာအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးလို႔ရတယ္။ လိုအပ္တာ ဝိုင္းလုပ္လို႔ရတယ္။ တစ္ဦးတည္း ရပ္တည္တာ သူ႔မွာ အားမရွိဘူး။ အာဏာပိုင္ရဲ႕ မတရားဖိႏွိပ္တာေတြကို သူတစ္ဦးတည္း ကာကြယ္လို႔မရလို႔ စုစည္းဖို႔ လိုတယ္။ စုစည္းႏိုင္မွသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကို ျပန္ၿပီးညႇိႏိႈင္းတာ၊ ေစ်းဆစ္တာ (Bargain) လုပ္ႏိုင္တာေပါ့ဗ်ာ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စုစည္းညီညြတ္ရင္ တစ္စားပြဲတည္းထိုင္ၿပီး ျပန္ေတာင္းလို႔ရတယ္။ စုစည္းညီညြတ္မႈ မရွိဘဲ တစ္ဦးတည္းေနမယ္ဆိုရင္ လက္ျဖန္႔ေတာင္းရတဲ့ သူေတာင္းစားပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သြားမယ္။ ရမယ္၊ မရဘူး မေသခ်ာေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ စုစည္းဖို႔ လိုတယ္။ 

လက္ရွိအေျခအေနအထိ ဆရာ၊ ဆရာမေတြၾကားမွာ အရင္တုန္းကလိုပဲ ေၾကာက္တတ္တဲ့စိတ္ အရင္းခံေနေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ မဝင္ရဲဘူး။ မပါရဲဘူး။ အာဏာပိုင္ကလည္း အဲဒါကို မႀကဳိက္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ႏိုင္သမွ် ကန္႔သတ္တယ္။ ဖြဲ႔စည္းတဲ့ ဆရာကိုလည္း လိုက္ၿပီးကန္႔သတ္တာ ရွိတယ္။ သူတို႔က အရင္အျမင္ပဲ ရွိေသးတယ္။ သူ႔ကိုယ္သူ ေက်ာင္းဆရာလို႔ မျမင္ေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားတာ။ ေက်ာင္းဆရာလို႔ျမင္ရင္ကို အဲဒါက ေျပလည္သြားမွာပါ။ 

ေနဇာေက်ာ္