News

19-Mar-2017

ႏိုင္ငံေရး NLD usdp
ႏုိင္ငံေရးေလဟာနယ္အေရး ေတြးၾကသည္
အစိုးရ အတိုက္အခံအျဖစ္ ကာလရွည္ၾကာ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ အင္အားစုႀကီးက အာဏာရအစိုးရ ျဖစ္လာသည့္အခါ သူ႔ေနရာတြင္ လစ္ဟာမႈႀကီးက ထင္းခနဲ က်န္ရစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ယခုတြင္ အစိုးရ ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းအစိုးရကို ထင္ရာမစိုင္းႏိုင္ေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု  ရွိမေနသည့္အေရး ျဖစ္သည္။

“USDP ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ကို ျမင္ၾကည့္လို႔ကို မရေသးဘူး”
 
ယင္းသို႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္က 
ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးဝင္းခ်ဳိ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) သည္ ငါးႏွစ္တာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ NLD ပါတီထံသို႔ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရ အတိုက္အခံမ်ားအနက္ အင္အားအႀကီးမားဆုံး အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္။

ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကိုပင္ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံ၍ မရေသးသူမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ လစ္ဟာေနသည့္ ေလဟာနယ္ကို မည္သို႔ ျဖည့္ၾကမည္ နည္း။ မည္သူတို႔က ျဖည့္ၾကမည္နည္း။ 

USDP အေနႏွင့္ စနစ္တစ္ခု အကူးအေျပာင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို တာဝန္ယူခဲ့ရသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိး၊ အရည္အခ်င္းမ်ဳိး မရွိေသးဟု ဦးဝင္းခ်ဳိက ဆိုသည္။
“ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု အေနနဲ႔ ျပည္သူနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တယ္ဆိုတဲ့ သဘာဝ၊ အဲဒါမရွိေသးတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ မျမင္ေသးဘူး”

ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမည္ ဆိုပါက အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးမည့္ အင္အားစု တစ္ရပ္ေတာ့ အနည္းဆုံး ရွိေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မည္သို႔ က်င္းပေပးေစကာမူ တစ္ပါတီႀကီးစိုးသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သာ ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပါတီအေနႏွင့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေနမည္ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အတိုက္အခံ အင္အားစုသည္ အစိုးရတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ပင္ အေရးပါၿပီး လက္ရွိအစိုးရကို ျပည္သူက အႀကိဳက္မေတြ႔ေတာ့ပါက အဆင္သင့္ လက္လႊဲယူႏိုင္ရန္ အထိပင္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေနရမည့္  အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနာင္တြင္ အစိုးရ ျဖစ္ဖို႔ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သဃၤန္းကြၽန္းၿမဳိ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။ 
“ေနာင္တစ္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ အလွည့္အေျပာင္းလုပ္ရင္ အစိုးရအဖြဲ႔ ေနရာကို ယူဖို႔အတြက္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ ခိုင္မာၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတိုက္အခံပါတီတို႔ အေနႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္အၿပဳိင္ ေနာက္ကြယ္တြင္ အစိုးရအသြင္ကို ႀကိဳတင္၍ ဖြဲ႔စည္းထားရွိၾကသည္။ ယင္းကို အရိပ္အစိုးရ (Shadow  Cabinet) ဟု ဝိေသသန တပ္ၾကသည္။ 

အဂၤလန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ေလဘာပါတီႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီတို႔က တစ္ဖြဲ႔ အစိုးရ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ က်န္တစ္ဖြဲ႔က အရိပ္အစိုးရအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ပါက အစိုးရေနရာကို အခက္အခဲမရွိ ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူႏိုင္သည္။

လက္ရွိ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ထရီဇာေမသည္ အတိုက္အခံျဖစ္ခ်ိန္၌ အရိပ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ျပည္ထဲေရးရာ ကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းသို႔ေသာ အေနအထားမ်ဳိး ရွိမေနျခင္းက ႀကီးမားသည့္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားလည္း ျဖစ္သူ ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ကာလ၊ တပ္မေတာ္ႀကီးစိုးသည့္ အစိုးရမ်ား လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ဘက္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္သည့္ အတိုက္အခံမ်ား အေနႏွင့္ အစိုးရမ်ား ျပဳတ္က်ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္အစိုးရ ျဖစ္သည့္အခါ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ဳိး မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾက။ 

တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားၾကားထဲတြင္ လုပ္ခြင့္လည္း မသာခဲ့ၾကေပ။ 
“ဒါသဘာဝလည္း က်တယ္၊ ဖိႏွိပ္မႈကလည္း ျပင္းထန္ေနတာကိုး” ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

ယခုမူ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အရပ္သားအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ကာလျဖစ္ရာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မည့္ လကၡဏာ မရွိေတာ့သလို ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အရပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သုံးမည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ အမ်ားစုကမူ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ အစိုးရကို အတိုက္အခံ လုပ္ႏိုင္သူ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။

အခ်ဳိ႕က NLD အေပၚ မူအရပင္ အတိုက္အခံ မလုပ္ၾကသလို အခ်ဳိ႕အေနႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ေၾကာင့္ပင္ အတိုက္အခံ မလုပ္ရဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕အေနႏွင့္လည္း NLD ကဲ့သို႔ေသာ  ျပည္သူအမ်ားစုအၾကား အျမစ္တြယ္ေနေသာ ပါတီႀကီးမ်ဳိးႏွင့္ မယွဥ္သာ၊ အားမတန္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရအဖြဲ႔ျဖစ္ရာ အစိုးရ အတိုက္အခံလုပ္ရန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ အတိုက္အခံလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေဝဖန္ေထာက္ျပရန္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ရန္မွာ မလြယ္ကူေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက နားလည္ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိထားသည့္အျပင္ မည္မွ်ပင္ ႏိုင္ငံေရးဝါရင့္ပါေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္လိုက္မဟုတ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနာက္ေကာက္က် က်န္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူတို႔ထံမွ အေျဖထြက္ထားျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္အနက္ ပါတီ ၂၀ ေက်ာ္ မွ်သာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေထာင့္တစ္ရာေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ NLD မွ ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ NLD ၏ အႀကီးတန္း ပါတီဝင္အျဖစ္ ရွိေနခဲ့သည့္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားလည္းျဖစ္ ပထမငါးႏွစ္တာ အစိုးရလက္ထက္တြင္း လႊတ္ေတာ္မင္းသားႀကီးဟု နာမည္ေက်ာ္သည့္ ဦးသိန္းညြန္႔ အပါအဝင္ အျခား NLD ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား အေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း မခံခဲ့ရေတာ့ေပ။

ယင္းကား ျပည္သူတို႔အေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တစ္မ်က္ႏွာတည္းကိုသာ ေထာက္႐ႈမဲေပးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတိုက္အခံျပဳျခင္းသည္ ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းျခင္းဟု သာမန္ျပည္သူတို႔က ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျမင္တတ္ၾကရာ ယင္းကပင္ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရကို အတိုက္အခံလုပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေနအထားကေတာ့ အတိုက္အခံေကာင္းေတြ  အမ်ားႀကီး လိုအပ္ေနတယ္ေပါ့” ဟု ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုသည္။

ေဒၚညဳိညဳိသင္းသည္လည္း ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ကိစၥမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီကို မေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား အစိုးရႏွင့္ အာဏာရပါတီ အေနႏွင့္ မိမိတို႔ လုပ္သမွ် အရာရာကို အေကာင္းျမင္ေနတတ္သည့္ ျပႆနာက ေရွ႕ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါအခ်က္ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းစတင္ၿပီး မၾကာခင္ပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေျမပုံတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အာဏာရပါတီက တင္သြင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတလုပ္ခြင့္ မရွိသည့္အခါ အေျခခံဥပေဒ၏ ဟာကြက္တစ္ခုကို နင္းကာ ယင္းဥပေဒကို သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားက တင္သြင္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္က အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီနည္းအရပင္ အဆိုပါ ဥပေဒသည္ အတည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ယင္းကား ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ျပသည္။

ယင္းအျပင္ ယခင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကလည္း ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အဖုအထစ္မ်ား ရွိေနသည့္  သူရဦးေရႊမန္း ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈဆန္ဆန္ ထပ္မံျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

သူရဦးေရႊမန္းကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က  ဖြဲ႔စည္းထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားမ်ားကပင္ ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနၾကၿပီး အစိုးရကို အတိုက္အခံျပဳရန္  အႀကီးဆုံး အင္အားစုလည္း ျဖစ္ေနသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)သည္ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္တြင္ စုစုေပါင္း ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး လက္ရွိလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ အစိုးရ အတိုက္အခံအျဖစ္  ထင္ရွားစြာ ရပ္တည္ေနသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီမွာလည္း ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရကို အတိုက္အခံလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းက USDP သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔အေနႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

USDP သည္ အစိုးရ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း အတိုက္အခံ မလုပ္ခဲ့ဖူးရာ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရွိေနသည့္ပါတီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အားနည္းေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ယင္းပါတီက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား၏ အေျခအေနကို သုံးသပ္ကာ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

“ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ အတိုက္အခံပါတီႀကီးတစ္ခု အေနနဲ႔ ဒီေန႔ လစ္လပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးဟာကြက္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္တာေတာ့ အားနည္းတယ္”

USDP အေနႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ လူေဟာင္းမ်ားက ပါတီအေရးကိစၥမ်ားတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ မပါေတာ့ဘဲ နာယကမ်ား အျဖစ္သာ တာဝန္ယူၾကကာ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကို လူသစ္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔ကိုယ္တိုင္ကမူ လက္ရွိ အစိုးရ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ျခမ္း) ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦးက ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္မရရွိျခင္းေၾကာင့္သာ အတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔ကို တာဝန္ယူရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က Ready (အဆင္သင့္) ပဲ။ ေျပာရရင္ အခုေန ေပးလည္း အခုေနအသင့္ပဲ”

သို႔ေသာ္ USDP အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ ဦးစြာလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔လုပ္ရန္ အတိတ္အရိပ္မည္းမ်ားမွ ႐ုန္းထြက္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ဆိုသည္။

USDP သည္ အစဥ္အဆက္ တပ္မေတာ္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ရွိေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လူမႈေရးအသင္းအျဖစ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ရွိေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္မွ တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစား အရာရွိမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ အျဖစ္ ႐ုတ္တရက္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္လည္း တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားစြာ အၿငိမ္းစားယူကာ ယင္းပါတီမွ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသို႔ တပ္မေတာ္၏အရိပ္ လႊမ္းမိုးေနျခင္းအေပၚ ျပည္သူမ်ားက မႏွစ္ၿမိဳ႕ေပ။

ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကမူ ဒီမိုကရက္တစ္စစ္စစ္ ျဖစ္သည့္ သီးျခားအတိုက္အခံ အင္အားစုတစ္ရပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ NLD လည္းမဟုတ္၊ USDP  လည္း မဟုတ္သည့္ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစ ုတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ 

ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၉၀ ဝန္းက်င္တြင္ ယင္းသို႔အေနအထားမ်ဳိး ရွိမေနပါ။ 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ပါတီ (NNDP) ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည့္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးသိန္းညြန္႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတပ္ေပါင္းစု တစ္ခုကို အိပ္မက္မက္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား စုဖြဲ႔သည့္ တပ္ေပါင္းစု ျဖစ္သည္။

အင္အားအငယ္ကေလးမ်ားကို စုစည္း၍ အင္အားႀကီးမားလာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

“႐ိုး႐ိုးသားသားေျပာရင္ ကြၽန္ေတာ္ ၂၀၁၆၊ ေျခာက္လပိုင္းေလာက္အထိ အဲဒီအတြက္ ႀကိဳးပမ္းဖို႔ အင္မတန္မွ ဆႏၵျပင္းျပခဲ့တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သူ႔အိပ္မက္က ၁၉၅၆၊ ၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ဖဆပလပါတီက ႀကီးစိုးျခယ္လွယ္မႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား စုစည္းကာ ပမညတတပ္ေပါင္းစု အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ စုစည္းျခင္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲပိုရရွိကာ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ အင္အားေကာင္းစြာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ စုဖြဲ႔ရန္အတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနယ္ေျမတြင္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ား ရွိမေနပါ။ တည္ရွိဆဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေနအထားမ်ားကို ထဲထဲဝင္ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ မလြယ္ကူေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့ရသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
“ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္၊ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲလိမ့္မယ္ ထင္တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အခု ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးကေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ၊ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔ဖို႔ ဆိုတာက ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ရင့္က်က္မႈနဲ႔လည္း ဆိုင္တယ္။ အားလုံး ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ႏိုင္ငံ၊ အားလုံး ဥကၠ႒ လုပ္ခ်င္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ တပ္ေပါင္းစုတစ္ခုေပၚဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရတာ သိပ္လြယ္မယ္ မထင္ဘူး”

မၾကာေသးခင္ကေတာ့ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္ဖို႔အေရး စိုင္ျပင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ဦးကိုကိုႀကီး အပါအဝင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံ တိုက္ပြဲဝင္ မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ယခင္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပါတီသစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး လႈပ္ရွားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါတီအေနႏွင့္ အတိုက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေၾကညာထားသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ႏွင့္ ေဝါဟာရေၾကာင့္ပင္ အတိုက္အခံဆိုသည့္ စကားလုံးသည္ ရန္လိုသည့္ အသြင္ေဆာင္ေနၿပီး အတိုက္အခံ ဆိုသည္မွာ အစိုးရကို ျပႆနာရွာျခင္းႏွင့္ အၿမဲတေစ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ျခင္း ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ကို လူအမ်ားက ဖြင့္ဆိုေနတတ္ျခင္းေၾကာင့္  ယင္းသို႔ မသုံးစြဲလိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္မို႔ အတိုက္အခံဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးခ်င္ဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္း ပါတီတိုင္း လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အလုပ္ေတြေပါ့ဗ်ာ။ အစိုးရရဲ႕ ေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ေထာက္ခံမွာ ျဖစ္သလို မွားတဲ့လုပ္ရပ္ကိုလည္း ေထာက္ျပရမွာပဲ။ ဒါကလည္း ဒီပါတီအေပၚမွာ အေျခမခံဘဲနဲ႔ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုပဲ ၾကည့္တဲ့သေဘာမ်ဳိးေပါ့” ပါတီသစ္တစ္ရပ္  ေပၚေပါက္ေရး ဦးေဆာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မွ ဦးမင္းေဇယ်က ဆိုသည္။

အတိုက္အခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတိုက္အခံပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ NLD ပါတီမွာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆိုသည္။

အတိုက္အခံ ဆိုသည္မွာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရသည့္ ကိစၥလည္း ရွိသလို အခ်ဳိ႕အစိုးရ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ လက္ခံရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အစိုးရအေပၚ ေကာင္းသည္မ်ားကို ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

“အဲဒီေတာ့ အမုန္းစိတ္တစ္ခုထဲနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေျပာေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အတိုက္ခံေကာင္း မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အတိုက္ခံေကာင္းက ခုနကလို အက်ဳိးရွိေအာင္၊ တိုင္းျပည္အက်ဳိးရွိေအာင္ စံထားၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ္၊ အဲဒါပါပဲ”

အစိုးရအေနႏွင့္လည္း အတိုက္အခံမ်ား၏ ေျပာစကားမ်ားကို ေသခ်ာနားေထာင္ကာ စဥ္းစားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ပါတီတည္ေထာင္လိုျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ျဖန္႔ေဝရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ မတူညီသည့္ ဝါဒစုံ ထြန္းကားရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း တစ္ဖက္ကို မုန္းတီး၍  အျခားတစ္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ဳိးထက္ ပိုေကာင္းသည့္ပါတီကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကပင္ လက္ရွိလစ္ဟာေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးဟာကြက္ကို ျဖည့္ဆည္းျခင္းဟု  ဦးကိုကိုႀကီးက ဆိုသည္။ 
“တကယ့္စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီအဆင့္အထိ ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြၾကားထဲမွာပါ တကယ့္ကို ေရြးခ်ယ္စရာေတြ လိုပါတယ္”

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္က လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကို ၾကည့္၍ မဲေပးရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

လက္ရွိတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပါတီကို ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ေပးေနႏိုင္ေသးသည္ျဖစ္ရာ NLD အေနႏွင့္လည္း သူ႔ေနာက္တြင္ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈက အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္မွ NLD ပါတီဝင္ လူငယ္တစ္ဦးကမူ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံ အင္အားစု တစ္ခုေတာ့ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သည္။ သူ႔အေနႏွင့္ လတ္တေလာအခ်ိန္အထိ NLD ကို အတိုက္အခံ လုပ္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းကို မျမင္ေသး။

အစိုးရအေနႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ ခရီးတြင္ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္သည္ကို သူက လက္ခံထားသည္။ ျပည္သူလူထုက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟု နားလည္ျခင္းေၾကာင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ယင္းအတြက္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ စိတ္ေက်နပ္မႈရမည္ မဟုတ္ေပ။ 

သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံတို႔ အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘက္က အမွန္ရပ္တည္၍ ျပည္သူကို ေရွး႐ႈရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေရးအရေတာ့ အတိုက္အခံက လိုအပ္ပါတယ္။ ေဒၚစု ရွိ ရွိ၊ မရွိ ရွိေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ တကယ္ ျပည္သူကို ေရွး႐ႈၿပီးမွ ရပ္တည္တဲ့ အတိုက္အခံမ်ဳိး စစ္စစ္ေတာ့ လိုအပ္တယ္”

အစိုးရအေနႏွင့္ ထင္သေဘာက္ ခရီးမေပါက္ျခင္းမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ကို တပ္မေတာ္က လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္သည္။ 

ယင္းက အစိုးရအတြက္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေစသည္ဟု ယင္းလူငယ္က ဆိုသည္။ 
“ဒီအေျခခံဥပေဒ ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔သာ သြားရင္ေတာ့ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ပါ၊ အတိုက္အခံပါတီ ရွိလို႔ အဲဒီအတိုက္အခံပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္လို႔ ေအာင္ျမင္သြားရင္လည္း NLD လိုပဲ ျဖစ္သြားမွာပါပဲ”

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံ အင္အားစု ရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ NLD ထဲမွ လူအခ်ဳိ႕ကသာ အစိုးရကို ျပန္၍ အတိုက္အခံ လုပ္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ေပၚေပၚထင္ထင္ေတာ့ မဟုတ္။ အစိုးရအေပၚ အားမရသည္မ်ား၊ မေက်နပ္သည္မ်ားကေတာ့ ပါတီဝင္မ်ားတြင္ပင္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္မွ NLD ပါတီကို အစဥ္တစုိက္ ေထာက္ခံသူလည္းျဖစ္၊ ေရွ႕ေနတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည့္ ေဒၚသီတာျမင့္ကမူ သူ႔အေနႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီ မလိုအပ္ဟု ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ လူထုေထာက္ခံမႈ အျပည့္အဝ ရရွိထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္သူလည္း ေပၚထြက္လာမည္ဟုပင္ မထင္ဟု သူကဆိုသည္။
“ကိုယ္က ေထာက္ခံတဲ့သူဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုအတိုက္အခံ လုပ္တာေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ သေဘာက်မတုန္း” ဟု သူက ဆိုသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ အေျခအေနကိုမူ မေတြးဆတတ္ဟု သူက ဆိုေလသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အလြန္ အေျခအေနကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကသည္။ သူမရွိေတာ့လွ်င္ ျပည္သူက ဘယ္သူ႔ကို ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။ NLD သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အေျခခံသည့္ အေနအထားတြင္ရွိရာ သူ႔အလြန္ အေနအထားသည္ မည္သို႔ရွိမည္နည္း။ 

ယင္းအတြက္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝ၍ မူဝါဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု တစ္ရပ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးဝင္းခ်ဳိကမူ ေဒၚေအာင္စုၾကည္အလြန္ ႏိုင္ငံေရးသည္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖင့္ ရွိေနလိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္သည္။

“အားလုံးဟာ ေဒၚစုသာမရွိဘူး ဆိုရင္ က်န္တဲ့သူေတြထက္ ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ ငါေတာ့လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းပဲ”

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္မွသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ားႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ ရွိေနခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သည္ပင္ တတိယ အင္အားစု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ၎က ခန္႔မွန္းသည္။ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ ေျခာက္ႏွစ္ကာလအတြင္း အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဥကၠ႒မ်ားထက္ပင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိစၥတြင္ ပို၍ ကြၽမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္ၿပီဟု ယူဆသည့္အတြက္ ယင္းသို႔ ခန္႔မွန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း  ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနေသးသည္ ျဖစ္ရာ အတိုက္အခံ အင္အားစုတစ္ရပ္ ေနာက္ထပ္ မလိုအပ္ေသးဟု ၎က ဆိုသည္။

အကယ္၍ NLD ပါတီကို မျဖစ္မေန အတိုက္အခံလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါကလည္း ယင္းသို႔ အတိုက္အခံ လုပ္ရမည့္ သူသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား ရွိေနပါကလည္း လူထုအေနႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မ်က္ႏွာကို ေထာက္၍ မဲေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ ကို ျပဳျပင္ရန္မွာ သူ႔မွာသာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းခ်ဳိက ဆိုေလသည္။

“NLD ရဲ႕ အတိုက္အခံဟာ ေဒၚစုပဲ။ အဲဒီလူေတြကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ရမွာ၊ ထိန္းေက်ာင္းရမွာ ေဒၚစုပဲ” 

ေအာင္မ်ဳိးထက္FOLLOW US