News

21-Jan-2017

ကား YBS
ႏွစ္ကူးဘတ္စ္ကား ေတာ္လွန္ေရး
ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္ကား ေတာ္လွန္ေရးသည္ အစိုးရ၏ ၂၀၁၇ ႏွစ္သစ္မူဝါဒ ေျခလွမ္းႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္သင့္ေသာအလုပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္လည္း  မွန္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း မွန္သည္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္မူ ေျပာစရာအခ်ဳိ႕ ရွိသည္။

(၁) စတင္ခ်ိန္

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွလြဲလွ်င္ က်န္ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္သြားသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ေလာက္မွ စတင္လွ်င္ မေကာင္းပါလား။ သို႔မဟုတ္ သႀကၤန္နား နီးခ်ိန္မွစလွ်င္ ေျပာင္းစရာ ေပါင္းစရာရွိက သႀကၤန္တြင္းတြင္ စီစဥ္ႏိုင္သည္။ ကားမ်ားထပ္မွာစရာ ရွိလွ်င္လည္း သႀကၤန္တြင္း ျပည္ပမွ သယ္ယူရန္ အခ်ိန္ရသည္။ သႀကၤန္ၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ လူအမ်ားအျပား ခ်က္ခ်င္းျပန္မေရာက္သျဖင့္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ရျပန္သည္။ သို႔မဟုတ္ သႀကၤန္ၿပီးၿပီးခ်င္း စတင္လွ်င္လည္း သႀကၤန္တြင္း ႀကိဳျပင္ခ်ိန္ရသည္။ ဥပမာ-  ကားလိုင္းမ်ား မထသမွ YBS အေျပာင္း ေဆးျပန္သုတ္ခ်ိန္ရသျဖင့္ ကားမ်ား ေဆးမသုတ္ရေသးေသာေၾကာင့္ ပထမေန႔၊ ဒုတိယေန႔တြင္ ကားအဝင္နည္းျခင္းမ်ဳိး ယခုကဲ့သို႔ ႀကံဳရမည္ မဟုတ္။ 

မွန္းထားသည္ထက္ ေစာၿပီး စလိုက္ရသည္ဟု တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕ကို ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။ ေနာင္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္သူ႔မူဝါဒ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမ်ဳိး ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အခ်ိန္အခါ Timing ကို သတိထားသင့္သည္။

(၂) အခ်က္အလက္ႏွင့္ သုေတသန

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်က္အလက္ အားနည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းမစမီ သုေတသန ျပဳျခင္းတြင္လည္း အားနည္းျခင္းတို႔တြင္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူဦးေရ သန္းေျခာက္ဆယ္ႏွင့္ပင္ အေတာ္ၾကာ ခ်ီတက္ေနရာမွ ၂၀၁၄ လူဦးေရစစ္တမ္း ထြက္လာခ်ိန္တြင္မွ ကုိးသန္းေပ်ာက္ေနမွန္း သိရသည္။ ယခု ဘတ္စ္ကား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္လည္း ႁခြင္းခ်က္မဟုတ္ပါ။ ေတာ္လွန္ေရးမစတင္မီ ကတည္းက လက္ဝယ္တြင္ ရွိထားရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မျပည့္စုံဘဲ စတင္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္မွ စီးနင္းသည့္ဦးေရ၊ လမ္းေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္အလက္တို႔ ဒေရာေသာပါး လိုက္လံေကာက္ခံေနရပုံ ေပၚသည္။

ကားလိုအပ္ခ်က္ ရွိသျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ကားသစ္ေတြ ေရာက္လာရန္ ႀကဳိးစားမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသြားသည္ကို ဖတ္လိုက္ရရာ လုပ္ငန္းစၿပီး ေနာက္တစ္လခြဲ အနည္းဆုံးၾကာမွ ကားစီးေရႏွင့္ ခရီးသည္မွ်မည့္ သေဘာက အခ်က္အလက္ အားနည္းခ်က္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသည္။  

မည္မွ်ပင္ ေစတနာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စတင္ေသာ စီမံကိန္းျဖစ္ေစ အားကိုးအားထားျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မစုံလင္လွ်င္ မွန္းသေလာက္ ေပါက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေနာင္တြင္ သင္ခန္းစာယူစရာ ျဖစ္သည္။

(၃) ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစ အခ်ိန္တြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားက ကိုယ္ပိုင္ကားေလးမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕က ဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း အခမဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးၾကသည္မွာ လူနတ္သာဓုေခၚစရာ ျဖစ္သည္။ လူထုတြင္း အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိတ္မ်ား တိုးပြားေစမည့္ မရည္႐ြယ္ဘဲ ရလာသည့္ အပိုဆုလာဘ္ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ဖက္တြင္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ပတ္တန္သည္၊ ႏွစ္ပတ္တန္သည္သာ ကူညီႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ယာဥ္မလုံေလာက္မႈ ျပႆနာကို ေစတနာ့ဝန္ထမ္းယာဥ္မ်ား ရပ္နားသြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္ ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ 

အေရးႀကီးသည္မွာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ယာဥ္မ်ားသည္ ေရရွည္အေျဖ မဟုတ္ပါ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ယာဥ္မ်ားသည္ ပုံမွန္လည္ပတ္မည့္ စနစ္ကို ပုံဖ်က္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ - ပုံမွန္ေျပးမည့္ ယာဥ္မ်ားေပၚသို႔ မတက္ဘဲ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ယာဥ္မ်ားကို ေစာင့္ေနသည့္အတြက္ ခရီးသည္မ်ား  ပုံမွန္စီးနင္းရမည့္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားကို မသိျခင္း အခက္အခဲရွိသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းယာဥ္အား အမ်ားအျပား လိုအပ္ျခင္းက ေတာ္လွန္ေရး စတင္ရာတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ရွိေနေၾကာင္း သိသာသည္။ 

(၄) Mindset  စဥ္းစားပုံ

ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ား၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူတို႔သည္ စဥ္းစားပံု စဥ္းစားနည္း Mindset အသားက်ေနရာ ယင္းကိုျပဳျပင္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ သာမန္တစ္ကိုယ္ေရ အိပ္ရာထသည့္အခ်ိန္ ေျပာင္းရန္၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အက်င့္သည္ပင္ ျပင္ရန္ လႏွင့္ခ်ီ အခ်ိန္ယူရရာ ဘတ္စကားမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားစီးနင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ Institutional Mindset အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ စိတ္ထား၊ ယဥ္ေက်းမႈသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ စိတ္ထားတို႔ကို ျပင္ရန္မွာ ထို႔ထက္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္သည္။ 

ယင္းစိတ္ထားကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကား ေတာ္လွန္ေရး အၿပီးသတ္ ေအာင္ျမင္မည့္ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။ 

(၅) သတင္းအမွန္

‘သတင္းအမွန္’ ကို အေၾကာင္းၾကားရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ အခ်ဳိ႕ကို ေျပာၾကားသည္ဟု သိရသည့္အတြက္ အမွန္ကို သိလိုေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟု ဝမ္းသာမိသည္။ သတင္းအမွန္ဆိုသည္ သာလွ်င္လည္း သာသည္၊ နာလွ်င္လည္း နာသည္ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း  ေျပာၾကားျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ သတင္းအမွန္ သိရမွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တာဝန္ယူေနရေသာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႔ယာဥ္စီးနင္းေနေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ  တစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ Facebook ကဲ့သို႔ Social Media မ်ားမွ လည္းေကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ အစိုးရကို ကူညီႏိုင္သည္။

သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား စုၿပံဳေနသည့္ ဆူးေလကဲ့သို႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ ကားအဝင္အထြက္၊ ၾကာခ်ိန္ သတင္းအမွန္ရရန္ လြယ္ကူႏိုင္ေသာ္လည္း ဗဟိုမွေဝးသည့္ ၿမဳိ႕စြန္ၿမဳိ႕ဖ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာေရာ လုပ္အားေပးမ်ားပါ က်ဲပါးမည္ျဖစ္ရာ သတင္းအမွန္ရေရး  ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ေလး၊ ငါးရက္ၾကာလွ်င္ပင္ ဘတ္စ္ကားေတာ္လွန္ေရးအေပၚသတင္းယူျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း က်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ရာ သာမန္ျပည္သူမ်ား အသံကို Social Media မွ ရယူျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္သူသုေတသနသမားမ်ားက အခ်က္အလက္ စနစ္တက် ေကာက္ယူျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လိုအပ္ေသာ ‘သတင္းအမွန္’ ကို ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတာဝန္ေက်ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒ

ယခုဘတ္စ္ကား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ ျပည္သူ႔အင္အားႏွင့္ အခက္အခဲ ႀကံဳရေသာ္လည္း သည္းခံသည့္ ျပည္သူတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔ဘက္က ေျပာစရာ မရွိေအာင္  တာဝန္ေက်ေပရာ အစိုးရအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည့္ တာဝန္ပိုႀကီးသြားသည္။ 

ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ ျပည္သူ႔မူဝါဒ ခ်မွတ္စရာ မလိုေၾကာင္း၊ မွန္ကန္အက်ဳိးရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သာ လိုေၾကာင္းလည္း ျမင္ရသည္။ ေသခ်ာစြာ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္တက် ႀကဳိတင္ေကာက္ခံျခင္း၊ သတင္းအမွန္ကို ျပည္သူတို႔ ထုတ္ေျပာရဲေအာင္ အားေပးျခင္း၊ ပညာရွင္ ပညာသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည့္စုံပါမည္။

ဘတ္စ္ကားေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ေစရန္ ခိုင္မာေသာ သႏၷိ႒ာန္ႏွင့္ ထက္ျမက္ေသာ မူဝါဒတို႔ တြဲဖက္ရမည္။ 

ေဇယ်သူFOLLOW US