News

18-Jan-2018

YBS
တစ္ႏွစ္သား YBS သူဘာေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ က်န္ေနေသးသလဲ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းကာလ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔ကစခဲ့တဲ့ YBS ရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာေတာ့ တစ္ႏွစ္တာကာလ ျပည့္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ(မထသ) ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ YBS (Yangon Bus Service) လို႔ အမည္ေျပာင္းၿပီး ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းအသစ္ေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာကို အားလံုးသိၿပီးျဖစ္ၾကမွာပါ။ YBS စနစ္ စတင္ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္တာခရီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူတို႔အေနနဲ႔ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ အရာအားလံုးကို ေျပာင္းလဲၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ခရီးဆက္ေနတာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္သာ ေျဖရွင္းရင္း၊ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြကို ႀကံ့ႀကံ့ခံေနရင္းနဲ႔သာ ခရီးဆက္ေနၾကရတဲ့ အေျခအေနပါ။

YBS စနစ္ကိုေအာင္ျမင္ဖို႔ YRTA (Yangon Region Transport Authority) လို႔ေခၚတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီတစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈေတြအေပၚ ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈေတြ၊ အႀကံေပးမႈေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ သူတို႔ရည္မွန္းခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ေသးတာကိုလည္း ေတြ႔ေနရပါတယ္။

YBS နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ၿပီး အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲကာ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေပးဖို႔၊ YBS စနစ္ေျပာင္းလဲမႈ ေအာင္ျမင္မႈ/မေအာင္ျမင္မႈအေပၚ ျပည္သူလုထုကို ေကာင္းမြန္တဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတဲ့ ၫႊန္ကိန္း (Indicator) ျဖင့္သာ တိုင္းတာၾကဖို႔၊ ယခင္အစက ေျပာထားခဲ့သလို သံုးလတစ္ႀကိမ္ သုေတသနျပဳၿပီး ရလဒ္ (Result) ကို ျပည္သူလူထုထံခ်ျပေပးဖို႔၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တို႔ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳၾကဖို႔၊ YRTA လက္ေအာက္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ (Information Center)၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံေျဖရွင္းေရးစင္တာ (Complaint Center) တို႔ကို စနစ္တက်ထားရွိၾကဖို႔၊ တိက်ေသခ်ာေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး မလိုက္နာသူမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ၾကဖို႔နဲ႔ ဂိတ္ရင္းဂိတ္ဖ်ားမ်ားမွာ ယာဥ္ရပ္နားကြင္းမ်ား စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္သင့္ဖို႔ စတာေတြအျပင္ ယာဥ္ရပ္နား႐ံုသာမက ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားအတြက္ နားေနေဆာင္မ်ားပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္သင့္ၾကဖို႔ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အျပဳသေဘာ ေထာက္ျပအႀကံျပဳခဲ့ၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ား၊ အရည္အေသြးျမႇင့္သင္တန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ၿပီး ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း၊ ကတ္စနစ္ကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေသာ္လည္း အေလာတႀကီးမလုပ္ဘဲ အသိပညာေပးမႈ၊ စမ္းသပ္သံုးစြဲမႈမ်ားကို အခ်ိန္ကာလတစ္ခုေပးၿပီးမွ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းနဲ႔ YBS စနစ္အေျပာင္းအလဲမွာပါဝင္တဲ့ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္ပမွ ယာဥ္မ်ားမွာယူသံုးစြဲမႈမ်ား၊ ရွယ္ယာေခၚယူမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ခ်ျပသင့္ေၾကာင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကိုလည္း အႀကံျပဳထားၾကတာကို ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္အခ်က္ေတြက ဒီတစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုအထေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီး ဘာေတြက်န္ေနေသးလဲ ဆိုတာေတာ့ အားလံုးလည္း ၾကားသိၾကရမွာပါပဲ။

ဒါ့အျပင္ ယခင္ ၈ လေလာက္တုန္းက YBS အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဘတ္စ္ကားေတြအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ဖို႔စီစဥ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း UMFCCI မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပြဲမွာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမျပင္မွာ ဒါေတြဟာ အမွန္တကယ္ျဖစ္ခဲ့လား၊ မျဖစ္ခဲ့လားဆိုတာေတာ့ ယခုလက္ရွိအေျခအေနေတြက သက္ေသခံေနခဲ့ပါတယ္။ YBS စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကတာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ YRTA အေနနဲ႔ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ YSB (Yangon School Bus) စနစ္နဲ႔ Water Taxi စနစ္ႏွစ္ခုကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ယေန႔လက္ရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ေျမျပင္ကအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ပဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သလား၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့သလားဆိုတဲ့ အေျဖတစ္ရပ္ကိုေတာ့ ျပည္သူေတြကပဲ ဆန္းစစ္ထုတ္ယူၾကရမွာပါ။

School Bus အစီးေရ ၂၀၀ ဝယ္ယူထားရွိၿပီး ယေန႔တိုင္ထိ မေျပးဆြဲႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနေသးတာ၊ Water Taxi ဆိုတာကလည္း မရွိဆင္းရဲသား အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ အားကိုးရမယ့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ျဖစ္လာရမယ့္အစား ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အပန္းေျဖစီးနင္း႐ံုသက္သက္သေဘာ ျဖစ္ေနေသးတာေတြကိုလည္း YRTA အေနနဲ႔ အမွန္အတိုင္းဆန္းစစ္ၿပီး ယခုလာမယ့္ႏွစ္မွာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္အေျခက်ၿပီး အျမစ္တြယ္လာေနတဲ့ မထသစနစ္ကေန YBS အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ယခုတစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ သူ႔အေနနဲ႔ အခက္အခဲေပါင္းစံုႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာကို အမ်ားက လက္ခံႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း အခ်ိန္အကန္႔အသတ္တစ္ခုအတြင္းမွာပဲ သူတို႔ရဲ႕နားလည္မႈဟာ ရွိေနႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း မူလက ၆၀ ကေန ယခု ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီး ယာဥ္အစီးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ သူ႔စနစ္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ယေန႔လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္တဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ ယာဥ္ေမာင္းေတြရဲ႕ မျပင္ႏိုင္ေသးတဲ့ အက်င့္ေဟာင္းေတြ၊ ပိုမိုေပါမ်ား အတင့္ရဲလာတဲ့ ခါးပိုက္ႏိႈက္လိုလို၊ လူဆိုးဂိုဏ္းလိုလိုေတြ အေၾကာင္းေတြ၊ ယာဥ္ႏွစ္ဆင့္ သံုးဆင့္ စီးေနရဆဲျဖစ္ေနတာေတြ၊ အခ်ိဳ႕လိုင္းေတြမွာ ယာဥ္အစီးေရမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ၾကားကားေတြကို အားထားေနရဆဲ ျဖစ္ေနတာေတြအေပၚမွာေတာ့ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် စိတ္ရွည္ရွည္ထား သည္းခံေက်ာ္ျဖတ္ၾကဖို႔ ခက္ခဲလာၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ သူနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယခုရက္ပိုင္းမွာေတာင္ YBS လိုင္းကားေပၚမွာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈက်ဴးလြန္တဲ့ ဗီဒီယိုတစ္ခု ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြကိစၥနဲ႔ ယာဥ္စီးခႏႈန္း ေကာက္ခံမႈအစား ေငြထည့္ပံုး စီစဥ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကလည္း ဒီကေန႔ထက္ထိ စင္းလံုးေခ်ာ မေအာင္ျမင္ေသးသလို ေခတ္မီကတ္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲဖို႔ကိစၥကလည္း လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေတြကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္သြားၾကဖို႔ဆိုရင္ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီစနစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စတုန္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြအတိုင္း သံုးလတစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စစ္ေဆးတာ၊ သုေတသနလုပ္တာ၊ ေျမျပင္က အေျခအေနမွန္ေတြကိုသိဖို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတာ၊ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာလုပ္ငန္းေတြကို အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္တာေတြကို ယခု ၂၀၁၈ မွာ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ျပန္လည္စတင္ၾကရေတာ့မွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ YBS, Water Taxi နဲ႔ School Bus ေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈရွိမရွိ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္တာေတြအျပင္ ယခင္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အေျပာထက္ အလုပ္ပိုလုပ္ျပကာ သက္ေသျပၾကရေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြအေပၚ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထုတ္လိုက္ရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္တာအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ YBS စနစ္ေျပာင္းလဲမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ YRTA တို႔ကပဲ ေဆာင္႐ြက္ေနလို႔မရဘဲ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူမ်ားကပါ ဝိုင္းဝန္းထမ္းပိုး ပါဝင္ပူးေပါင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဘက္စံုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ဟာ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ အျခားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ရင္ေပါင္တန္းလာႏိုင္မွာျဖစ္သလို မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ထူထပ္တာေတြ ကင္းေဝးၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈအႏၲရာယ္မွ လြန္ေျမာက္ႏိုင္မွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ပါ စိတ္ႏွလံုးသာယာလ်က္ မိမိတို႔အေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဘက္စံုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး အားလံုးက ပါဝင္ကူညီၾကပါေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US