News

အိမ္ႀကီးေပၚက အိမ္ငယ္ အာဏာစည္းဝိုင္းအျပင္က ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔ ေကာက္ေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖ်ား တစ္ေနရာတြင္ ပဋိပကၡသစ္တို႔ ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည္လား စိုးရိမ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အနက္မွ အင္အားအႀကီးဆုံး ‘ဝ’ ႏွင့္ ယင္း၏ မဟာမိတ္ မိုင္းလားတို႔အၾကား နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈ အျငင္းပြားလ်က္ရွိရာ တပ္မေတာ္က ၾကားဝင္လာၿပီး စစ္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရမွသည္ ယေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အာဏာရခ်ိန္အထိ အစိုးရ/ တပ္မေတာ္ အဆက္ဆက္က သတိထား ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံေနရေသာ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔။ သူတို႔၏ အမည္က ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ/ တပ္မေတာ္ (UWSP/A) ျဖစ္သည္။

စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ပဋိပကၡ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိခဲ့ဖူးဘဲ ‘ပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲ’ ပုံစံဆက္ဆံေနေသာ ‘ဝ’ တို႔ ပဋိပကၡ ေရဒါေအာက္ ျပန္ေရာက္လာခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥ အျငင္းပြားစဥ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္က ပုံစံအသစ္ ျဖစ္သည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿပဳိကြဲရာမွ ေပၚထြက္လာသည့္ တစ္အူထုံဆင္း ညီေနာင္ရင္း ျဖစ္သလို အရင္းႏွီးဆုံး မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ အတူေနခဲ့ၾကေသာ မိုင္းလားႏွင့္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔တို႔ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းက စ၍ စစ္ေရးတင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မိုင္းလားနယ္ေျမသို႔ ‘ဝ’ အဖြဲ႔မွ အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ ဝင္ေရာက္ကာ မိုင္းလားတပ္စခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရာက စသည္။

‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ မိုင္းေပါက္အေျခစိုက္ တပ္မဟာ-၄၆၈ မွ တိုက္ပြဲဝင္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ ငါးစီးႏွင့္ စစ္သည္ ၆၀၀ ေက်ာ္ တင္ေဆာင္လာသည့္ စစ္ကား ၆၅ စီးသည္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ မိုင္းလားအဖြဲ႔၏ လြယ္ဆမ္ဆုမ္၊ လြယ္က်ဴဆားႏွင့္ ပန္မတ္ဖိုင္း စခန္းတုိ႔ကို ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စခန္းမ်ားမွ မိုင္းလားတပ္သားမ်ားကိုလည္း ယာယီထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာ၌ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ထပ္မံ၍ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ‘ဝ’ စစ္သည္ ၁၅၀ ခန္႔ကို လြယ္ဆမ္ဆုန္ႏွင့္ လြယ္က်ဴဆိုင္း စခန္းမ်ားသို႔ ေစလႊတ္အင္အားျဖည့္တင္းခဲ့ရာ စုစုေပါင္း အင္အား ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနသည္။ နယ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ျပန္ဆုတ္ေပးရန္ မိုင္းလားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ညႇိႏိႈင္းေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း အလုပ္မျဖစ္ေသးပါ။

“အထက္အမိန္႔မရရင္ ျပန္လို႔ မရဘူး” ဟု ‘ဝ’ တပ္မွဴး ေလာ္ဆိုင္းနပ္က ေျပာဆိုထားသည္။

အခ်ိန္တစ္လနီးပါးၾကာသည္အထိ ‘ဝ’ ႏွင့္ မိုင္းလား ေခါင္းေဆာင္တို႔ ေျပလည္ေအာင္ မညႇိႏိုင္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္က ၾကားဝင္လာခဲ့သည္။ က်ဳိင္းတုံခ႐ိုင္ရွိ မိုင္းလားနယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနေသာ ‘ဝ’ တပ္မ်ား ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ သတိေပးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္က သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ‘ဝ’ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရာမေရြ႕ေသး။

‘ဝ’ ၊ မိုင္းလားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔၏ သုံးပြင့္ဆိုင္ ဇာတ္လမ္းက စစ္ပြဲတစ္ခု ဖန္တီးလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

စည္းအျပင္က ‘ဝ’

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေနဝင္ခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ ‘ဝ’ အဖြဲ႔မွာ ဗကပဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း၌ပင္ ဗဟိုျပဳသည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ တပ္မဟာမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ ‘ဝ’ အမ်ဳိးသား ေက်ာက္ညီလိုင္က ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ/တပ္မေတာ္ (UWSP/A) ၏ ပထမဆုံး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ‘ျမန္မာျပည္ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းေရးပါတီ/တပ္မေတာ္ (BNUP/BNUA)’ အျဖစ္ အဖြဲ႔သစ္ေထာင္ကာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

ယင္းႏွစ္၌ပင္ ‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ/တပ္မေတာ္ (UWSP/A) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းသည္။

ထိုစဥ္က UWSA ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မွာ လက္ရွိဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ကာလၾကာရွည္ ရန္သူေတာ္ျဖစ္ေသာ ဗကပတို႔ကို ေခ်မႈန္းရန္ ‘ဝ’၊ ကိုးကန္႔ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာေရးကို တပ္မေတာ္အစိုးရက ကူညီခဲ့ၿပီး ဗကပ ၿပဳိကြဲ၍ အဖြဲ႔သစ္မ်ား အသီးသီး ေပၚလာသည္ႏွင့္ တစ္ၿပဳိင္နက္အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္ကစ၍ ဗကပႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား နာမည္ေက်ာ္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားမွာ သမိုင္းတစ္ခန္း ရပ္ခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔သစ္ အမ်ားအျပား ထပ္မံေပၚေပါက္လာၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဗကပကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿဖဳိခြဲႏိုင္ေသာ္လည္း ျပႆနာသစ္မ်ားကို တစ္ၿပဳိင္နက္ ေမြးထုတ္လ်က္သား ျဖစ္ေနသည္။ ဗကပ၏ ပန္ဆန္းကို ဆက္ခံေသာ ‘ဝ’ တို႔မွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သီးျခားျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။

ပန္ဆန္းတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ‘ဝ’ အဖြဲ႔မွာ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ရွိသည္။ ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္ ရွိၿပီး ‘ဝ’ ေတာင္ပိုင္းမွာ မူမိုင္းတုံ၊ မိုင္းေယာင္းႏွင့္ မိုင္းဆတ္ ေဒသတစ္ဝိုက္တြင္ တည္ရွိသည္။ ‘ဝ’ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းၾကားတြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တည္ရွိၿပီး ခိုလန္တြင္ အေျခစိုက္သည္။

‘ဝ’ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ပူးေပါင္းျခင္းကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က အသစ္ဖြင့္ခဲ့ေသာ စစ္တိုင္းတစ္ခုဟု ဆိုၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္ဝိုင္၊ နားဖန္း၊ မက္မန္းႏွင့္ ပန္ဆန္း (ပန္းခမ္း) ေျခာက္ၿမဳိ႕နယ္ကို ခ႐ိုင္ႏွစ္ခု ဖြဲ႔ၿပီး ‘ဝ’ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ငါးခုႏွင့္ တိုင္းတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီးအဖြဲ႔မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက တြဲဖက္စီမံေသာ္လည္း ယင္းတို႔အထဲတြင္ ‘ဝ’ မပါ။ ‘ဝ’ သည္ အစိုးရအာဏာစက္၏ ျပင္ပတြင္ တသီးတျခား ေနေနသူ ျဖစ္သည္။

ပန္ဆန္းၿမဳိ႕ေတာ္မွာ တ႐ုတ္အေငြ႔အသက္တို႔ျဖင့္သာ လႊမ္းၿခံဳၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ၊ တ႐ုတ္႐ုံးသုံးဘာသာစကား၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ အားလုံးက တ႐ုတ္ထြက္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာျမင္ကြင္းတြင္ ပန္ဆန္းသည္ တ႐ုတ္ၿမဳိ႕ေတာ္ အငယ္စားေလးသာ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္ေရးယႏၲရား ပန္ဆန္းတြင္ တစ္ခုမွ် မရွိပါ။

‘ဝ’ နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိသလ သန္းေခါင္စာရင္းလည္း ေကာက္ခြင့္မရေပ။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ‘ဝ’ ျပည္နယ္ဟု ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ေခၚဆိုေနၿပီး ပန္ဆန္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကိုလည္း ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစိုးရအျဖစ္ သုံးႏႈန္းေနသည္မွာ ကာလအတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးထံသို႔ ‘ဝ’ ဥကၠ႒ ေပါက္ယူခ်န္းက ဂုဏ္ျပဳဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း စာပို႔ခဲ့ၿပီး ယင္းစာတြင္လည္း ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစိုးရအျဖစ္ သုံးႏႈန္းေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရကမူ ျပည္နယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳပါ။

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ပန္ဆန္းက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ဖိတ္ေခၚက်င္းပေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာ အခ်ဳိ႕ကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ေသာ္လည္း ပန္ဆန္းေဒသတြင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ မရွိဟု ဆိုသည္။

‘ဝ’ ၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ ျပည္ပမွ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ားႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အမ်ားစု လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း သိရသည္။ ဘာသာစကား အခက္အခဲကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္။

‘ဝ’ နယ္တြင္ အစိုးရ စာသင္ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း ဟန္ျပသာသာဟု ယူဆရသည္။

ေက်ာင္းသားအားလုံးလိုလိုမွာ တ႐ုတ္ေက်ာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ပညာေရးတြင္ အသားက်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေလာင္းကစားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းတို႔က ‘ဝ’ အဖြဲ႔၏ ပင္မဝင္ေငြရလမ္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပၿပီး ‘ဝ’ ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔က မူးယစ္ရာဇာအျဖစ္ ေၾကညာကာ ေဒၚလာႏွစ္သန္းအထိ ဆုေၾကးထုတ္၍ ဖမ္းဝရမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

‘ဝ’ အဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရး တာဝန္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဝေရွာက္ခန္မွာ မူးယစ္ကုန္သည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ရွားသည္။

‘ဝ’ အဖြဲ႔မွာ ျပည္မေဒသတြင္ တရားဝင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အမ်ားအျပားရွိၿပီး ဟုန္ပန္းကုမၸဏီ လုပ္ငန္းစုက ထင္ရွားသည္။ ဟုန္ပန္းအမည္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္း အထိပါ ‘ဝ’ အဖြဲ႔က လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္ေလေၾကာင္း (Yangon Airways) သည္လည္း ဟုန္ပန္းကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္သျဖင့္ အထက္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကို ခံခဲ့ရဖူးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကို လတ္တေလာ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားမွာ ပိတ္ဆို႔မႈ စာရင္းတြင္ က်န္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္က ေျပာဆိုထားသည္။

ေဝေရွာက္ခန္မွာ ယမန္ႏွစ္က ပြဲဆူခဲ့ေသာ Global Witness ၏ ေက်ာက္စိမ္းအစီရင္ခံစာတြင္လည္း ထင္ရွားသည့္ ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ ငါးခုကို ေဝေရွာက္ခန္က ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

‘ဝ’ အိပ္မက္

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္၏ အဓိက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္အတူ တစ္စတစ္စ အင္အားႀကီးထြားလာေသာ‘ဝ’ အဖြဲ႔၏ အိပ္မက္မွာ ကိုယ္ပိုင္အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ ရရွိေရးျဖစ္ၿပီး ယင္းအိပ္မက္ကို မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာလဆန္းက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္လည္း ‘ဝ’ က ျပည္နယ္ေတာင္းစာ ပို႔ခဲ့ေသးသည္။

ႀတိဂံေဒသတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ အေျခစိုက္ရာ က်ဳိင္းတုံအပါအဝင္ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၀ ခု ကို စုေပါင္း၍ ‘ဝ’ ျပည္နယ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ၂၁ ရာစုပင္လုံသို႔ ေပးပို႔ေသာ စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ‘ဝ’ တို႔၏ ယင္းအိပ္မက္က ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကို အမ်က္ထြက္ေစၿပီး ရွစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို လိုလားေသာ ရွမ္းအဖြဲ႔မ်ားက ‘ဝ’ တို႔အတြက္ ျပည္နယ္ဖဲ့ေပးရမည္ကို လက္ခံလိုျခင္း မရွိပါ။

အျမင့္ဆုံးေခၚေစ်းအျဖစ္ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၀ ခု ေပါင္းကာ ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ယင္းလိုလားခ်က္ ျပည့္မီရန္ အတင္းအက်ပ္ မႀကဳိးစားသလို ယခုအတိုင္း ‘ပိုေနၿမဲ၊က်ားေနၿမဲ’ ပုံစံကို ‘ဝ’ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္ထိန္းလိုသည့္ ပုံစံရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခတစ္လွမ္းတိုးခ်ိန္ ‘ဝ’ အနာဂတ္အတြက္လည္း စဥ္းစားလာရၿပီ ျဖစ္သည္။ အဓိက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသူ တ႐ုတ္တို႔၏ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ သေဘာထား အေျပာင္းအလဲ၊မ ဟာမိတ္ မိုင္းလား၏ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္လာမႈက ‘ဝ’ အဖြဲ႔ကို စိုးရိမ္ေစခဲ့ေၾကာင္း အကဲခတ္အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္သည္။

အထူးသျဖင့္ မိုင္းလား၏ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအေပၚ သေဘာထားကို ‘ဝ’ တို႔ ႏွစ္ၿမဳိ႕ဟန္ မရွိေပ။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ က်င္းပေသာ ၂၁ ရာစုပင္လုံကို မိုင္းလားအဖြဲ႔က လိုလိုလားလား ပူးေပါင္းလာခဲ့ၿပီး ‘ဝ’ အဖြဲ႔ကမူ တတိယတန္း ေခါင္းေဆာင္ အနည္းငယ္ကိုသာ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ မိုင္းလားကမူ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းလင္းကိုယ္တိုင္ အဖြဲ႔ဝင္ရာခ်ီ ၿခံရံလ်က္ ေနျပည္ေတာ္ကို ခရီးထြက္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ကအစ ‘ဝ’ ႏွင့္ မိုင္းလားမွာ မဟာမိတ္ဖြဲ႔၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရတို႔ကို ထိေတြ႔ခဲ့ရာက ယခု ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ ယင္းတို႔ႏွစ္ဖြဲ႔၏ ကြဲျပားမႈကို သိသိသာသာ ျမင္လိုက္ရသည္။

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္အတိုင္း ေရွ႕ဆက္မည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံလမ္းေၾကာင္းကို မိုင္းလားက လိုလိုလားလား လိုက္ခ်င္သည္။

‘ဝ’ က ထိုသို႔မဟုတ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေရး ေဆြးေႏြးစဥ္ကပင္ ခပ္ခြာခြာ ေနခဲ့သည့္အတိုင္း စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးေရး ယေန႔အထိ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း မေျပာပါ။ အထူးသျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ‘ဝ’ တို႔၏ လက္ရွိအေနအထားကို ေလ်ာ့က်ေစမည္ဟု တြက္ဆသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္ပါက တစ္ခ်ိန္တြင္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရမည္။

ယင္းအခ်က္ကို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အမ်ားအျပားက မလိုလားပါ။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔က ထိပ္ဆုံးေနရာတြင္ ရွိသည္။

အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ လက္နက္ကိုင္အခ်ဳိ႕ အပါအဝင္ ေဒသတြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္လက္နက္ ပင္မေရစီးေၾကာင္းဟု ယူဆခံထားရေသာ ‘ဝ’ က ယင္းတို႔၏ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ ႂကြယ္ဝမႈတို႔ကို လက္လႊတ္လိုျခင္း မရွိေၾကာင္း ပန္ဆန္းႏွင့္ နီးစပ္သူတို႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ေသြးတိုးစမ္းျခင္းေလာ

ယခု မိုင္းလား နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ ျပႆနာက ပေဟဠိမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

သေဘာထား သိသိသာသာ ကြဲလာေသာ မဟာမိတ္ကို ပညာေပးလိုသည့္ သေဘာဟ ယူဆႏိုင္သလို အေတြ႔အႀကံဳႏုသည့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္သူအခ်ဳိ႕ ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယူဆခ်က္အခ်ဳိ႕အရ တကြဲတျပား ျဖစ္ေနေသာ ‘ဝ’ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ပန္ဆန္းကို ေပါင္းစည္းရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္းဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ပဋိပကၡသစ္ကို တာစူလာသည့္ အရင္းခံကို တိတိပပ ရွာမေတြ႔ေသးေသာ္လည္း စစ္ျပင္သံမ်ားက က်ယ္ေလာင္လာသည္။

မိုင္းလားနယ္က ‘ဝ’ တပ္မ်ား ဆုတ္ေယာင္မျပသျဖင့္ တပ္မေတာ္က ႀတိဂံေဒသတြင္ စစ္အင္အား ျဖည့္တင္းမႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။ အေျမာက္တပ္၊ သံခ်ပ္ကာတပ္ႏွင့္ ၾကည္း/ေလတပ္မ်ား အသင့္ျပင္ျခင္း၊ အျငင္းပြားနယ္ေျမကို ေဝဟင္မွ ကင္းေထာက္ျခင္းမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္ ေက်ာ္ေသာ္လည္း မဆုတ္ခြာေသးသူ ‘ဝ’ တပ္က မည္သို႔ ကိုင္တြယ္မည္ မသိရေသး။

ႏွစ္ဖက္လုံးက စစ္ပြဲနည္းလမ္းကို မေရြးခ်ယ္စေကာင္းဟု ယုံၾကည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမွာ စစ္ေရးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အေျခခံ နယ္ေျမအထင္အရွားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ၿမဳိ႕ျပပိုင္ရွင္ ‘ဝ’ တို႔ ခ်က္ခ်င္းအထိနာမည္ ျဖစ္သည္။ လက္နက္လူသူအင္အား ေတာင့္တင္းသျဖင့္ ယွဥ္ၿပဳိင္စစ္ခင္းႏိုင္သည္ ဆိုလွ်င္ပင္ ‘ဝ’ အေျခစိုက္ရာ ၿမဳိ႕ျပေဒသမွာ စစ္၏ အနိဌာ႐ုံေအာက္ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း က်ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္တို႔မည္သည္ အပိုင္တြက္၍ မရေကာင္းသည္ျဖစ္ရာ စစ္ပြဲသို႔ မဝင္ဟုလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ အာမမခံႏိုင္ပါ။

‘ဝ’ တပ္၏ အျငင္းပြားဖြယ္နယ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္မႈက အခ်ိန္တစ္လေက်ာ္သို႔ တိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

႐ုတ္တရက္ ထြက္ေပၚလာေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္က ‘ဝ’ ျပႆနာႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ႏိုင္သည္။ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ပင္ ‘ဝ’ အေၾကာင္းက ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ မလြဲမေသြ ပါႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေနဝင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေနထြက္ခ်ိန္ကို ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္အေရာက္ ေျခရာခံခဲ့ၿပီး ‘ဝ’၊ မိုင္းလားတို႔ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ခဲ့ဖူးသူ ဆြီဒင္သတင္းစာ ဆရာဘာေတးလ္လစ္တနာက ‘ဝ’ ျပႆနာကို ဤသို႔ သုံးသပ္ထားသည္။

‘ဝ’ အမ်ဳိးသားမ်ား အပါအဝင္ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးေရးမွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မည္သည့္ပုဂၢဳိလ္၊ မည္သည့္ပါတီ အာဏရသည္ ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုအစိုးရအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္ပင္ျဖစ္သည္ ဟူ၏။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အခ်ဳိသတ္ထားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း လူထုအမ်ားစု ေရြးခ်ယ္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပဋိပကၡသစ္မ်ား အစပ်ဳိးမည္ကို စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ အပူပန္ဆုံးသူမ်ားမွာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္သားမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၏ စစ္ျပင္သံမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား ၾကားေနရေခ်ၿပီ။

The Voice
FOLLOW US