POST TAGGED AS

UWSA

23-Aug-2018 tagged as တပ္မေတာ္ UWSA
UWSA အေၾကာင္းကို သိပ္နားမလည္ၾကဘဲ ေၾကာက္ေနၾကသည္။ ရန္ကုန္ဘက္တြင္ “ဝ” အေၾကာင္း နားလည္မႈလြဲေနမႈႀကီး ႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ “ဝ” သည္ တ႐ုတ္၏ နယ္႐ုပ္တစ္ခုဟု ထင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ကာ၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာကား “ဝ” တို႔ သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္၊ သီးသန္႔ေနကာ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ မပူးေပါင္းၾကဟူ၍ ျမင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
12-Nov-2017 tagged as KIO NCA UWSA TNLA AA
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ “ဝ”ေဒသ ပန္ဆန္းႏွင့္ မိုင္းလား အထူးေဒသတို႔ကို သြားေရာက္ကာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
21-Aug-2017 tagged as KIO UNFC UWSA
“ဝ”ေဒသ ပန္ဆန္း၌ က်င္းပေနသည့္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈ ေကာ္မတီ (FCNPP)ကို ဦးေပါက္ယူခ်န္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လတို႔ ဦးေဆာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။
26-May-2017 tagged as KIO NCA UWSA TNLA
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိေနသည့္ “ဝ”ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မ်ားက ျပဳျပင္ေရးဆြဲ ထားသည့္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္သစ္ကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က မီဒီယာမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခ်ျပခဲ့သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ က်င္းပေသာ UPC (ေခၚ) ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံသည္ NLD အစိုးရအတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
မိုင္းလား အထူးေဒသတြင္ “ဝ” ျပည္ေသြး စည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) က ငါးလနီးပါးခန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ NDAA (မိုင္းလား) တပ္စခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္လိုက္ၿပီ
30-Dec-2016 tagged as တရုတ္ UWSA
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ (ေဒသ) ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။ လက္နက္ကိုင္အင္အား သုံးေသာင္းခန္႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ညီညႊတ္ေသာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ တပ္မေတာ္ (UWSA) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုက အေနာက္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္အတူ စီးပြားေရး (သို႔မဟုတ္) အကူအညီေပးေရး အုပ္စုမ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ ျဖစ္ေစသည္ဟု ဆိုသည္။
UWSA အေနႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ထို႔ေနာက္ NDAA ႏွင့္အတူ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းတည္း ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ အေနအထားမွ ယခု NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေရး ကိစၥက်မွ ေသြးကြဲမည့္ အေနအထားကို စိုးရိမ္ပုံ ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ေတာင္းဆိုခ်က္ မရရွိမီ NDAA မိုင္းလားေဒသက အစိုးရ၏ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေရာက္သြားလွ်င္ ‘ဝ’ ေဒသမွ လာအိုနယ္စပ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ အလြယ္တကူ သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ ေပါင္းကူးသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ပိတ္ဆို႔ျဖတ္ေတာက္ခံရႏိုင္ဖြယ္ ရွိျခင္းကို ပိုမိုစိုးရိမ္ပုံ ရေလသည္။
ယခု မိုင္းလား နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ ျပႆနာက ပေဟဠိမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ သေဘာထား သိသိသာသာ ကြဲလာေသာ မဟာမိတ္ကို ပညာေပးလိုသည့္ သေဘာဟ ယူဆႏိုင္သလို အေတြ႔အႀကံဳႏုသည့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို ေသြးတိုးစမ္းျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္သူအခ်ဳိ႕ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယူဆခ်က္အခ်ဳိ႕အရ တကြဲတျပား ျဖစ္ေနေသာ ‘ဝ’ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ပန္ဆန္းကို ေပါင္းစည္းရန္ နည္းလမ္းရွာျခင္းဟုလည္း ဆိုၾကသည္။