News

POST TAGGED AS

SCHOLARSHIPS

15-Sep-2018 tagged as Scholarships
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Bachlors Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းစတင္မည္ကာလမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ျဖစ္သည္။
15-Sep-2018 tagged as Scholarships
ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားသည့္အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ Gates Cambridge Trust အဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Masters/ Ph.D Degree မ်ားျဖစ္သည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
University College London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors Degree ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ တက္ေရာက္သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
University of West London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors/ Masters Degree မ်ားျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားၾကရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သင္တန္းစတင္မည့္ ကာလမွာ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလတြင္ျဖစ္သည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
ကေနဒါႏိုင္ငံ Humber College တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ Undergraduate Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတို႔တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။
05-May-2018 tagged as Scholarships
University of Edinburgh တြင္ သင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Masters (MS) Degree ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္သည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သင္တန္းကို စတင္မည္ျဖစ္သည္။
05-Apr-2018 tagged as Scholarships
ႏိုင္ငံမ်ားမွ ထူးခၽြန္သည့္ လူငယ္မ်ားကို ပညာဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အေရးေပးသည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Masters (MS) Degree ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေစလႊတ္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းမ်ားကို ဩဂုတ္လ သို႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္မည္ဟု သိရသည္။
05-Apr-2018 tagged as Scholarships
ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တို႔ ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္ပါသည္။ ေပးအပ္မည့္ ဘြဲ႔အမ်ိဳးအစားမွာ Masters Degree ျဖစ္သည္။
05-Apr-2018 tagged as Scholarships
ဩစေၾတးလ်အစိုးရက ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ပညာသင္ဆုျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မ်ားမွာ Bachelors/ Masters/ Ph.D Degrees မ်ားျဖစ္သည္။
17-Mar-2018 tagged as ပညာေရး Scholarships
University College London တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ေပးအပ္မည့္ဘြဲ႔မွာ Bachelors Degree ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၌ တက္ေရာက္သင္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေနာက္ဆံုးပိတ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သင္တန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။