News

POST TAGGED AS

NLD

20-Jan-2017 tagged as NLD ဦးဝင္းထိန္
အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမွ NLD ပါတီဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို စိစစ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို ယင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္ ေခါင္းေဆာင္၍ အဖြဲ႔ဝင္ ေျခာက္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
18-Jan-2017 tagged as NLD SNLD
ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ပါတီမွ ထုတ္ ပယ္ခံရေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုတ္ထြက္သူမ်ားကို SNLD ပါတီမွ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း SNLD ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာသည္။
13-Jan-2017 tagged as NLD
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပခြင့္ မရွိသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တရားေသာစစ္ ေထာက္ခံသူမ်ားကို စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ျပဳခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကို ပဲခူးတိုင္း NLD ပါတီ ဥကၠ႒က ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က တစ္ကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပေၾကာင္း အဆိုပါ ပါတီ႐ုံးမွ အဖြဲ႔မွဴး ဦးေအးခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။
13-Jan-2017 tagged as သတင္းမီဒီယာ NLD
အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဘက္က ဘယ္လိုပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ေနပါေစ၊ ဒါဟာ အစိုးရအာေဘာ္သာ ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳခ်က္ ယူထားတဲ့ သတင္းမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသမားေတြက အစိုးရ ေျပာတာကို ယုံၾကည္ေလ့ မရွိပါ။
10-Jan-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး NLD
NLD ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ မဆန္သည့္ သေဘာသဘာဝႏွင့္ USDP ၏ အာဏာရွင္စနစ္အေပၚ တိမ္းညြတ္မႈတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားကို တတိယ အင္အားစု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖန္တီးျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ရာ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔သလို ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း NLD ၏ အမွားမ်ဳိး ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈ မရွိေစရန္ တတိယအင္အားစု ပါတီသည္ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထား သုံးသပ္သင့္ပါသည္။
09-Jan-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး NLD
ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးသည့္အခါက NLD အေပၚ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အဝ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၿမဳိ႕ျပအထက္တန္းလႊာမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား အားလုံးက NLD သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ေနသည့္ တပ္မေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အဆုံးသတ္ေစၿပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သစ္ စတင္မည့္ တကယ့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ အသစ္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ တိုးတက္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။
07-Jan-2017 tagged as NLD ဆုိင္ကယ္
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ကြန္လုံေက်း႐ြာအုပ္စု ေရပူေက်း႐ြာမွ ေထာင္က်ခံေနရသည့္ ေတာင္သူ ၇၅ ဦး၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေငြ လွဴဒါန္းရန္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ NLD ပါတီ မဲဆႏၵေအာင္ႏိုင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို ေလလံတင္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကြန္ရက္မွ ဦး၀င္းႏိုင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။
ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ကယားျပည္နယ္ ဖ႐ူဆို မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) NLD ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းခ်ိန္ ေနာက္က်မႈေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရရွိေတာ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔၀င္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။
05-Jan-2017 tagged as NLD ANP SNLD
NLD ပါတီကိုယ္တိုင္ အတိုက္အခံဘဝက အႀကီးအက်ယ္ ေဝဖန္ခဲ့ေသာ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစုမ်ားကလည္း ဘဝင္မက်ခဲ့ၾကေသာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို အသံုးျပဳၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုလံုး၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို NLD ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္သာ ခန္႔ထားခဲ့ရာ NLD ႏွင့္ လူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားၾကား သေဘာကဲြလဲြစရာ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။