News

03-Jan-2018

အစိုးရ NLD
၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းမွ စႀကံဳရမယ့္ NLD အစုိးရရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္
NLD အစိုးရအတြက္ သူ၏သက္တမ္းကာလ ၂ ႏွစ္တာနီးနီး ကာလအတြင္း စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားကို ရင္ဆိုင္ၾကရလ်က္ရွိရာ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း စတင္လွ်င္စတင္ခ်င္း သူ႔အေနႏွင့္ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုကို စတင္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမွာ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားဒုကၡသည္စခန္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို အသုတ္လိုက္ခြဲၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ စိစစ္ကာ စတင္လႊဲေျပာင္း၊ လက္ခံေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကေတာ့မည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ လက္ခံလႊဲေျပာင္းေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကရာတြင္ အဓိက လႊဲေျပာင္း လက္ခံၾကရမည့္ ဒုကၡသည္မ်ား စာရင္းကိစၥကပင္ စတင္ၿပီး ေျဖရွင္းၾကရရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လ်က္ ရွိေနေလသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ လာသူေပါင္းမွာ ေကာ့ခ္ဘဇား ဒုကၡသည္စခန္း၌ စုစုေပါင္း ၆၅၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုစာရင္းမ်ားတြင္ ယခင္ ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားမီက ေရာက္ရွိေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၀ဝ,ဝ၀ဝ မပါဝင္ေသးေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႔တြင္ပါဝင္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။ ထိုေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိေနသည့္စာရင္းမွာ ယခုေနာက္ဆံုးထြက္ေပၚ လာသည့္သတင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ ၉၅၀,ဝ၀ဝ ပင္ေက်ာ္လာၿပီး တစ္သန္းခန္႔ပင္ ရွိေနေလၿပီျဖစ္သည္။

ထိုလူဦးေရမ်ားသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစ္စတစ္စ ထပ္မံကာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုတိုးပြားလာေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ယခင္ တစ္ပတ္ေက်ာ္တြင္ ၈၆၇,ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိသည္ဟုဆိုခဲ့ၿပီး ယခုေနာက္ဆံုး ေကာက္ယူခဲ့သည့္စာရင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ တစ္ပတ္တာ ကာလအတြင္း လူတစ္သိန္းခန္႔ တိုးပြားလာေနသည္မွာ ထင္ရွားေလသည္။ သို႔အတြက္ ထိုကိစၥမွာ အစိုးရအတြက္ ၂၀၁၈ အတြက္ ပထမဦးဆံုး စိစိစစ္စစ္ျဖင့္ အေတာ္ကို သတိထား ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနေလသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ထိုေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ရန္မွာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ထိုကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံတကာကလည္း စိုးရိမ္မကင္း ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ လက္ခံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေနရပ္ျပန္လာမည့္သူမ်ားက သတင္း အေသအခ်ာ မသိရွိၾကသျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္း ပါဝင္သည့္ အထူးအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္သြင္းထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးတို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားမႈတြင္မူ လာမည့္ ဇန္နဝါရီလ တတိယပတ္အတြင္း လက္ခံေရးတြင္ ပထမအသုတ္အေနႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၅၀ ေက်ာ္ကို ပထမဦးဆံုး လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုသို႔ ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုလွ်င္ ထိုဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ၄၅၀ ေက်ာ္မွာ ပထမဦးဆံုး အသုတ္တြင္ ဦးစားေပး ပါဝင္လာႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရၿပီး ကုန္းလမ္းက ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအတြက္ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေရလမ္းက ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ငါးခူရတြင္လည္းေကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္ၿပီး လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုစခန္းမ်ားတြင္ ရွစ္ခန္းတြဲ ယာယီစခန္းမ်ား၌ ႏွစ္ရက္ခန္႔ ေနထိုင္ၿပီးပါက ေနအိမ္ရွိသူမ်ားအတြက္ ၎တို႔အိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး ေနအိမ္မရွိသူမ်ားအတြက္ လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္အိမ္ရာမ်ား ၿပီးစီးလွ်င္လည္း ေနထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ဆိုထားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ထိုယာယီစခန္းတြင္ ေနထိုင္စဥ္တြင္ပင္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြမ်ားလည္း ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ လက္ခံေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အစိုးရ၊ အလွဴရွင္ကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာမည့္သူမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလေနရာႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးကို အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေကာ္မတီ (UEHRD) က စီစဥ္လ်ာထားေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ  ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ျမန္မာ- ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပူးတြဲ ေဆာင္႐ြက္ေရးအုပ္စု (JWG) ကို တစ္ႏိုင္ငံလွ်င္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၅ ဦးက်စီ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးတြဲ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (Terms of Reference) အေပၚ သေဘာတူညီမႈမ်ား ခ်မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားအရ ယခုအခ်ိန္တြင္ သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ရက္ပိုင္းျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းအရဆိုလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ျပန္ပို႔ရန္ လူေပါင္း တစ္သိန္းခန္႔ကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ျမန္မာဘက္သို႔ေပးပို႔ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီဟုဆိုသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရဆိုလွ်င္ ထိုသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ကနဦး ေပးပို႔ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသူမ်ားျပန္ပို႔ေရး၊ လက္ခံႀကိဳဆိုေရးႏွင့္ စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကိုမူ ပူးတြဲ အလုပ္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ အစည္းအေဝး ထပ္မံျပဳလုပ္ၿပီး ညႇိႏိႈင္းၾကရဦးမည္ဟု သိရသည္။ ထိုသို႔လက္ခံေရးကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ခိုင္လံုပါက အားလံုးကို ျပန္လည္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာလိုသူေတြအတြက္ သူတို႔ျဖည့္စြက္ရမည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေလွ်ာက္လႊာမ်ား ျပန္လည္ ေပးပို႔လာပါက မည္သူေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မည္မွ် ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ဘက္တြင္ရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔စိစစ္ၿပီးမွသာ မည္သူမ်ားကို လက္ခံမည္၊ မည္သည့္ေနရက္တြင္ လက္ခံမည့္အေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ျပန္ၾကားအသိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ယခင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ျပန္လည္ လက္ခံေရး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရဆိုလွ်င္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ထိုကာလအတြင္း လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ကိုသာ ျပန္လည္ လက္ခံခဲ့ဖူးေၾကာင္းလည္း သိရျပန္သည္။

သို႔အတြက္၏ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ တင္ျပရလွ်င္ အထက္ပါ သတင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ ထိုေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ လက္ခံေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္အခါ လြယ္လင့္တကူႏွင့္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔မႈမ်ား မရွိလာႏိုင္သည္ကို သံုးသပ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ရွိလာႏိုင္မည္မွာ မလြဲႏိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ျပန္လည္လက္ခံၾကရမည့္ လူစာရင္း ဦးေရမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားၿပီး တစ္ေန႔တျခား တိုးပြားလာလ်က္ရွိရာ ထိုအေရးမွာ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ၿပီး အစိုးရသက္တမ္း ကုန္သည့္တိုင္ ၿပီးဆံုးသြားမည့္ကိစၥ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ဟုလည္း သံုးသပ္ရသည္။ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ယခု ၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအစကာလတြင္ပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံၾကေတာ့မည္ျဖစ္ရာ အစိုးရအတြက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေစလာႏိုင္ေတာ့မည့္ အစီအစဥ္အသစ္မ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္လာႏိုင္မည္လား၊ အစိုးရက စနစ္တက်ႏွင့္ အကြက္က်က် စီမံေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ၾကားမွ အေနာက္အုပ္စု၊ ျပည္တြင္းက ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔က မည္ကဲ့သို႔ေသာ အဖ်က္အေမွာင့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္လာၾကဦးမည္လဲ၊ NLD အစိုးရအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ၂၀၁၈ ႏွစ္စကတည္းက ထိုကိစၥမ်ိဳးျဖင့္ စတင္ႀကံဳေတြ႔ေနရာ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း က်င္းပဖြယ္ရာရွိသည့္ ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီးပြားေရး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျမႇင့္တင္ရမည့္ အရွိန္အဟုန္မ်ားႏွင့္ အျခား အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအဝဝမ်ားကို သူတို႔အေနႏွင့္ မည္သို႔မည္ပံု စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ျဖတ္ေက်ာ္သြားႏိုင္ၾကမည္လဲ စသည္စသည္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသား အားလံုးက သတိ ဝီရိယထားၿပီး ႏိုင္ငံ့အေရးအတြက္ အားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ၾကသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသား အားလံုးကလည္း မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္း ေစတနာျဖင့္ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

ေအာင္ေဇယ်

  • VIA


FOLLOW US