News

POST TAGGED AS

NLD

26-Mar-2017 tagged as အစိုးရ NLD
အစိုးရတစ္ရပ္မွ ေနာက္အစိုးရတစ္ရပ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီ။ ေႏြဦးႀကိဳသံမ်ားႏွင့္ ပ်ားရည္ဆမ္းကာလသည္လည္း နိ႒ိတံခဲ့ၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ အစိုးရသည္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႐ုန္းထြက္ရေပဦးမည္။
25-Mar-2017 tagged as အစိုးရ NLD
အစိုးရ၊ ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗဟိုျပဳ လည္ပတ္ေနရသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ စိတ္ခ်ရေသာသူမ်ားကို လုပ္ငန္းမ်ား လႊဲအပ္လုပ္ကိုင္ေစပုံ ရေသာ္လည္း သူ႔ထံသို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား အတည္ျပဳရန္ ျပန္ျပန္ေရာက္လာျခင္း၊ သူ႔အရိပ္အကဲကို ၾကည့္ေနပုံရျခင္းတို႔ ေတြ႔ရသည္။
25-Mar-2017 tagged as အရပ္ဘက္ NLD
အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပို၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားဖို႔ အခြင့္သာလိမ့္မည္ဟု အားလံုးက ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထင္သလို ျဖစ္မလာ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ၾကား ေပါင္းကူးဆက္သြယ္ေပးေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုေက်ာ္ၿပီး လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္လိုမႈေတြ ကဲလာဟန္ရွိဟု (ကို) မင္းဇင္က သံုးသပ္။ ဒါကို သူက ‘သည္းေျခႀကိဳက္ ႏိုင္ငံေရး’ ဟု အမည္ေပး။ (Populist Tendency ကို ဘာသာျပန္ထားသည္ဟု ယူဆရ)
NLD အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသရွိ ဘဂၤါလီ (မူရင္းအေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာ) လူမ်ဳိးမ်ား အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံေနရမႈတြင္ အေျပာတျခား၊ အလုပ္တျခား ျဖစ္ေနသည္ ဟူေသာ အခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက စိုးရိမ္ပူပန္မိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္မွာ အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ေသာ အေမြဆိုးႀကီးႏွင့္ လႈပ္မရႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို NLD အစိုးရ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ကို သိထားၾကေပသည္။
NLD ပါတီ အေနႏွင့္ စြမ္းရည္ျမင့္မားလွသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားႏွင့္ လည္ပတ္ႏိုင္ေသာ အစိုးရေကာင္း တစ္ရပ္ကို မရရွိႏိုင္ခဲ့ေပ။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ပုဂၢဳိလ္ေရး ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈ အတိုင္းအတာျဖင့္ ႀကီးႀကီးမားမား အလုပ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပုံစံရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုသာ ရရွိခဲ့သည္။ ႏိႈင္းရသေဘာအရ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္က်သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ဟု ဆို၍ရပါသည္။
19-Mar-2017 tagged as ႏိုင္ငံေရး NLD usdp
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အတိုက္အခံျပဳျခင္းသည္ ျပည္သူကို ေက်ာခိုင္းျခင္းဟု သာမန္ျပည္သူတို႔က ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျမင္တတ္ၾကရာ ယင္းကပင္ လက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရကို အတိုက္အခံလုပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
NLD ပါတီအေနႏွင့္ ရာသက္ပန္ အာဏာယူသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျမစ္တြယ္ လာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္
27-Feb-2017 tagged as NLD သူရဲေကာင္း
ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီႏွင့္ ေသနတ္သမား ၾကည္လင္းကို ဟန္႔တားခဲ့ေသာ အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုေနဝင္းတို႔ကို သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။
01-Feb-2017 tagged as NLD
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေသာ စာသားမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပသည္ ဆိုကာ တရားရင္ဆိုင္ေနရေသာ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္းကို ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးက ဆက္သြယ္ေရး ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။