News

POST TAGGED AS

HIV

27-Jul-2018 tagged as HIV AIDS
ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ AIDS ျပႆနာ၏ ထိုးႏွက္မႈကို မမွ်မတခံေနၾကရၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ အားနည္းျခင္း၊ အသိပညာေပးစည္း႐ံုးမႈ အားေလ်ာ့လာျခင္းႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတို႔သည္ အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္ဟု UNICEF အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အိတ္ခ်္အိုင္ဗီကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ေဒသမ်ားအတြက္ USAID က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းတန္ဖိုးရွိ ၂ ႏွစ္တာကာလ စီမံခ်က္ကို စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း USAID ထံမွ သိရသည္။
20-Feb-2018 tagged as မႏၲေလး HIV AIDS
မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆး႐ံုအေနႏွင့္ လူနာတစ္ဦးကို HIV ပိုးေတြ႔ရွိေၾကာင္း မွားယြင္းစြာ အေျဖထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကး က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ႏွင့္ တရား႐ံုး ကုန္က်စရိတ္ ေပးေလ်ာ္ရန္ မႏၲေလးခ႐ိုင္တရာ႐ံုးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။
မိခင္မွကေလးသို႔ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ ရွစ္သိန္းေျခာက္ ေသာင္းခန္႔အထိ အိတ္ခ်္အိုင္ဗီပိုးစစ္ေဆး ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းစစ္ေဆးမႈမွ ပိုးေတြ႔ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေလးေထာင္ေက်ာ္ကို ေဆးကုသမႈမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ ခုခံက် ကာလသားေရာဂါတိုက္ ဖ်က္ေရး စီမံခ်က္၏ စီမံခ်က္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာထြန္းညြန္႔ဦးက ေျပာၾကားသည္။
21-Oct-2017 tagged as က်ဳိင္းတံု HIV
႐ွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပိုင္း) က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ အပါအဝင္ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနသည့္ HIV/ AIDS ေဝဒနာ႐ွင္ ၆၅ ဦးကို ေအာက္တိုဘာလ တတိယပတ္မွစ၍ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ၾကက္ႏွင့္ ဝက္ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဝဒနာ႐ွင္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ ႐ွင္သန္ျခင္း ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဝဏၰစိုးက ေျပာၾကားသည္။
19-May-2017 tagged as HIV
HIV ႏွင့္ AIDS ကာကြယ္ကုသေရး ေလးႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၈၀ လိုအပ္ေနသည္ဟု ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းညြန္႔ဦးက ေျပာၾကားသည္။
12-May-2017 tagged as HIV
ေနာက္ဆုံးေပၚ HIV ေဆး၀ါးအသစ္မ်ားျဖင့္ ကုသမႈမ်ား တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ HIV ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသည့္ လူငယ္မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္းသည္ ပုံမွန္နီးပါး ျဖစ္လာသည္ဟု သုေတသနစာတမ္းတြင္ တင္ျပထားေၾကာင္း BBC သတင္းက ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
16-Dec-2016 tagged as ရန္ကုန္ HIV
HIV ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါစရွိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာလုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ရာတြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအိပ္ခ္်အိုင္ဗြီႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအသင္း (MPG)၏ အႀကီးတန္းစီမံကိန္းအရာရွိ ဦးမင္းစန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္
14-Nov-2016 tagged as HIV
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ USB Stick ကို လက္ပ္ေတာ့တြင္ တပ္ဆင္ၿပီး HIV ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိကို မိနစ္၃၀ အတြင္း စစ္ေဆးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအား တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Scientific Reports ဂ်ာနယ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။