News

ေဒါက္တာေအးေမာင္ ျပန္လာၿပီ
“ကြၽန္ေတာ့္ရည္ရြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ မေအာင္ျမင္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္”

အ႐ႈံးရလဒ္ကို ႀကံဳေတြ႔ရခ်ိန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ထိုစဥ္က The Voice ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကား ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဒုတိယသမၼတေလာင္းအျဖစ္ စာရင္းေပါက္ခဲ့ဖူးသည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္  ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထင္ေၾကးေပးခံခဲ့ရသည့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရးက႑အျပင္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာခဲ့ရသည္။

ယင္းအျပင္ ႐ႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္ ပါတီဥကၠ႒ ေနရာမွပင္ ဖယ္ေပးရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

ယခုမူ သူျပန္လာၿပီ။ 

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ (ေဆာင္းပါးေရးသည့္ ေမလ ၁၈ ရက္) တြင္ပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည့္လမ္းသည္ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လာလိုသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက သူ႔တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကလည္း ျပန္လာရန္ ဆြဲေဆာင္ေနသည္။

ဘာေၾကာင့္ သူျပန္လာသနည္း။

“နဂိုထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္း ျဖစ္ေအာင္ တြန္းဖို႔ လိုအပ္သလားလို႔ ေတြးမိလို႔ ျပန္လာတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို  အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဝင္ေရာက္အေ႐ြးခံခဲ့ရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္အထိ ငါးႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ထိုကာလမ်ားက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္ျမင္ေတြ႔ရခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အသစ္မ်ားကိုလည္း ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အတြင္း သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း အျခားဒီမိုကရက္တစ္ ဘက္ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို အိပ္မက္မက္ႏိုင္ခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကာလ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ ကို အေျပာင္းအလဲ ပထမကာလဟု  ေဒါက္တာေအးေမာင္က သတ္မွတ္သည္။

ယင္းကာလသည္ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းအရာရွိေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရျဖစ္ရာ အေျပာင္းအလဲ၏ ကနဦး ေရာင္ျခည္သန္း႐ုံမွတစ္ပါး တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင့္တသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ သြားမည့္ စစ္မွန္သည့္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ဒုတိယကာလမွသာ ျဖစ္လာႏိုင္စရာဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အဆိုပါ ဒုတိယ အေျပာင္းအလဲကာလသည္ ၂၀၁၅  ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာမည့္  လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္း ျဖစ္သည္။

ေမွ်ာ္လင့္မႈႏွင့္အတူ သေဘာထား တင္းမာသည့္ အုပ္စုဝင္မ်ားကို အသည္းအသန္ စည္း႐ုံးခဲ့သည္။

“အင္မတန္မာတယ္ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔၊ အင္အားႀကီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားခ်င္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ ပါလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆြဲေခၚရတာ ရွိတယ္၊ ညႇိႏိႈင္းရတာ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဖ်ာင္းဖ်တြဲေခၚရတာ ရွိတယ္။ အင္အားတစ္ခုနဲ႔လည္း အတင္းအက်ပ္ ေခ်ာင္ပိတ္ရာ ေရာက္ေအာင္ တြန္းရတာေတြ ရွိတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အခင္းအက်င္းသည္ သူ  ထင္သလို မျဖစ္ခဲ့ေပ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ၎အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ျပည္နယ္အဆင့္သို႔ ဆင္း၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အႏိုင္မရခဲ့။ လႊတ္ေတာ္ဆီသို႔လည္း ျပန္လာခြင့္မရခဲ့ေပ။

ထိုကာလမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွေန၍သာ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းႏွင့္  အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို သူေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရသည္။ 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) က တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလ ကတည္းက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကိုပါ လက္လႊတ္မခံဘဲ သည္းသည္းမည္းမည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ NLD အေပၚ ေဝဖန္ျပစ္တင္သံမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းမႈတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္  ျပႆနာအခ်ဳိ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ဒီမိုကေရစီ အႏိုင္က်င့္မႈျဖင့္ NLD အေပၚ စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) က အမ်ားစု အႏိုင္ရရွိခဲ့ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကို ANP က စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ လကၡဏာဟုသေဘာပိုက္သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတည္ဆဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ယင္းသို႔ေသာ အခြင့္အေရးမ်ဳိး ေပးမထား။ ဗဟိုအစိုးရအႀကီးအကဲ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ) ကသာ  ျပည္နယ္အႀကီးအကဲ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ျပဳထားသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေႂကြးေၾကာ္သံျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး အာဏာရရွိလာခ်ိန္တြင္မူ အဆိုပါ ဥပေဒ၏ အားနည္းခ်က္ကိုပင္ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့သည့္ NLD အေပၚ ေဒါက္တာေအးေမာင္ အပါအဝင္ ANP က သဘာမေတြ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၂၀၁၆-၂၀၂၀ ကာလက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ပိုၿပီးေတာ့ အင္အားျပင္းျပင္းနဲ႔ သြားႏိုင္မယ့္ ဒုတိယ အေျပာင္းအလဲကာလလို႔ သတ္မွတ္တာ။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲ ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔  ေမွ်ာ္မွန္းတာက ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို သြားလိုတဲ့ မည္သည့္ ျပည္မပါတီမဆို တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားနဲ႔ လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီးမွ ဒီဒုတိယတစ္ႀကိမ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးကို ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ လက္တြဲဆြဲေခၚႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ခဲ့တယ္”

လက္ေတြ႔တြင္မူ လက္တြဲမေခၚသည့္အျပင္ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အလဲလဲအၿပိဳၿပိဳ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။

NLD အေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ကို လႊတ္ေတာ္၏ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ေနရာကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ NLD ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ႀကီးစိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ NLD ၏ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အားေပ်ာ့ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရ နာမည္ပ်က္မည့္ ကိစၥမ်ား၊ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းေစမည့္ အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္က အသံထြက္မလာဘဲ အစိုးရကို အကာကြယ္ျပဳေပးထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။

၎၏ အဆိုအရ လႊတ္ေတာ္သည္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား ေပါင္းကူးေပးသည့္ တံတားသဖြယ္ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိလႊတ္ေတာ္သည္ တံတိုင္းတစ္ခုႏွယ္ ကာေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုထိ ရွာလို႔မရဘူး။ အစိုးရကို ေထာက္ျပတာ မရွိဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ကဲ့သို႔ပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းထြန္းေအးကလည္း ၎ကဲ့သို႔ပင္ ႐ႈျမင္သည္။

သူသည္လည္း ယေန႔ ေမလ ၁၈  ရက္ေန႔တြင္ပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းက်ိန္ဆိုၿပီး ပထမဆုံး လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳကို ရယူခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ခံစားမိတာကေတာ့ အဲဒီလို ခံစားမိတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ဒီေန႔မွ စတက္ရတာဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းက ဘယ္လိုရွိမလဲဆိုတာ ဆက္ၿပီးေတာ့  ေလ့လာရဦးမွာ” ဟု ဆိုသည္။

SNLD သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခုနစ္ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ႏွစ္ေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေလးေနရာ၊ စုစုေပါင္း ေနရာေျခာက္ခုတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စသည့္ မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း ၁၉ ေနရာ ရွိၿပီး NLD က ၁၈ ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ကိုးေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ANP ပါတီက ႏွစ္ေနရာ ဝင္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး တစ္ေနရာသာ ႐ႈံးနိမ့္ကာ ၁၉ ေနရာစလုံးတြင္ ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ USDP က ႏွစ္ေနရာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ က်န္တစ္ေနရာကို လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဒီမိုကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္) က အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါ ၁၉ ေနရာအနက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က သုံးေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ကုိးေနရာျဖစ္ၿပီး ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုၾကရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တိတိ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) အာဏာရခ်ိန္က လစ္လပ္သြားသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ေသးသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့သည့္ NLD အေနႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းဖြင့္ေပးမႈေၾကာင့္ အဆိုပါ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ကိုမူ  ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သည္။ 

လစ္လပ္ေနရာ ၄၅ ေနရာအနက္ ၄၄ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၿပီး ၄၃ ေနရာတြင္ NLD က အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ လက္ရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔သည္လည္း ထိုစဥ္က ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ က်မ္းက်ိန္ဆိုရမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  ျပႆနာ တက္ခဲ့ၾကေသးသည္။ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ စတင္တက္ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ပင္ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အျခားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုရသည္။ အဆိုပါ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူသည့္ စကားရပ္တစ္ခု ပါဝင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ရာ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္ ဆိုသည့္ ယင္းစကားရပ္ကို  ရြတ္ဆိုသစၥာျပဳရန္ NLD တို႔က ေရွာင္လႊဲလိုၿပီး လႊတ္ေတာ္မတက္ရန္ပင္ ေလသံပစ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီခရီးကို ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားမ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း မ်ားႏိုင္သမွ်  မ်ားမ်ားဝင္ေရာက္လာေစလို သူတို႔ကလည္း တစ္ဖက္တြင္ ရွိေနသည္။

ယင္းတို႔အထဲတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြမ်ား က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုမႈကို လက္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ဝင္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ယခုမူ NLD လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ NLD အစိုးရကာလ။ တစ္ႏွစ္ပင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ 

ေျပာရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္က အစိုးရထက္ ႏွစ္လ အသက္ပိုႀကီးပါသည္။

သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆီကို ေရာက္မလာေသးေပ။

လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ထိုင္ခံုေနရာမ်ားတြင္ ထိုင္ေနသူမ်ားကို ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေမးခြန္းထုတ္သည္။
“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ႀကိဳက္လို႔ ဒီအခင္းအက်င္းမွာ ထိုင္ေနၾကတာလား။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပန္ျပင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို မသြားသင့္ဘူးလား”

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္စရာ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ အဓိကအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ၾကာရွည္ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္က မရပ္စဲႏိုင္ေသး။ 

လက္ရွိအစိုးရက တက္လာစဥ္ကတည္းက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္  ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ေသာင္မတင္ ေရမက်ျဖင့္ မေရမရာ အေျခအေနတြင္သာ ရွိေနေသးသည္။

စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုေနသည့္ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္  ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို အာမခံေပးႏိုင္မည့္ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးလည္း ပါဝင္သည္။ 

အစိုးရ၏ ၂၁ ရာစု (ပင္လုံ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္လည္း အဆိုပါကိစၥကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ားက တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေသးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းက အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီထားသည္။

ယင္းအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆြးေႏြးျငင္းခုံၾကလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆိုသည္။

၎အေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေနာက္တစ္ေခါက္ ျပန္ေရာက္လာျခင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။
“ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ပုံေပၚလာေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က  တြန္းႏိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္”

USDP ႀကီးစိုးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလတြင္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသးေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားကိုမူ မျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ ျပႆနာကလည္း အရွိန္ျမင့္လာသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ားက လည္း ရွိေနျပန္သည္။ 

တစ္ဖန္ အစိုးရတြင္လည္း အမ်ဳိးသားေရးထက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕တန္းတင္လြန္းသည့္ လစ္ဘရယ္ အယူအဆႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ယူဆသည္။

လူဦးေရ ေပါက္ကြဲေတာ့မည့္ ႏိုင္ငံႀကီး သုံးႏိုင္ငံ (တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) အၾကားတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အစြန္းေရာက္ လစ္ဘရယ္ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးမည့္ရန္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္းကို ေတာင့္ခံတားဆီးရန္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္က မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္ဟု ၎က ႐ႈျမင္သည္။

“အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ပ်က္စီးတာနဲ႔ ကြၽန္ျပန္ျဖစ္ေတာ့မယ့္ အယူအဆဟာျဖင့္ အခုေခတ္ လူငယ္ေတြထဲမွာ မရွိရင္လည္းပဲ ဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္း ေရွ႕မီေနာက္မီေတြ ျဖစ္တဲ့ အသက္ႀကီးတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြဆီမွာေတာ့ ရွိေနၾကတယ္”
 
အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားအၾကား ေဒါက္တာေအးေမာင္တစ္ေယာက္ ၂၀၁၅  ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ႐ႈံးခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ကို ေဘးမွပင္ ရပ္ၾကည့္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေပၚထြန္းလာရာ ပါတီဥကၠ႒တစ္ဦး အေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္သင့္၊ မဝင္သင့္ စဥ္းစားစရာေတြ ရွိလာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အတြက္ အားစမ္းျခင္းလည္းျဖစ္ရာ အေရးပါသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေနရာအတြက္ လူေရြးမမွားရန္ လိုအပ္သည္။

အမွန္တြင္ အမ္းသည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ဇာတိနယ္ေျမ မဟုတ္။ ယင္းအျပင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားခ်ည္းရွိရာ ေဒသလည္း မဟုတ္ေပ။ ရခိုင္အျပင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဗမာလည္း ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ အသိုင္းအဝိုင္းလည္း ႀကီးမားသည္။ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ္းမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ USDP မွ ကိုယ္စားလွယ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းေဆြက အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။)

ျပည္သူက ေသခ်ာေပါက္ ေရြးခ်ယ္မည့္သူ ျဖစ္ရန္ ပါတီထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက စဥ္းစားခဲ့ၾကၿပီး  အေျဖအတြက္ လူထုစစ္တမ္းကို ေကာက္ယူခဲ့ရာ  ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို အမ္းလူထုက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

“အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္ေျမထဲကို ကြၽန္ေတာ္ ခုန္ဆင္းလာခဲ့တာ”

ယခုမူ သူ ျပန္လာေလၿပီ။ 

ေအာင္မ်ဳိးထက္FOLLOW US