News

POST TAGGED AS

႐ုိးရာရက္ကန္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ႐ိုးရာထည္မ်ား ရက္လုပ္သည့္ ရက္ကန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား နည္းပညာႏွင့္ အရင္းအႏွီး လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွသိရသည္။