News

POST TAGGED AS

ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတ

... ႀကိဳးမနီေတာ့ေပမယ့္ ႀကိဳးနီစနစ္ရယ္လို႔ ေက်ာ္ၾကားေစခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးရဲ႕ အေမြဆိုးေတြျဖစ္တဲ့၊ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနတဲ့၊ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေဟာင္းေတြကို စနစ္တက် စိစစ္/ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီညြတ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚ၊ အသံုးအႏႈန္းဟာလည္း ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏႈတ္ဖ်ားကေန ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ...
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာေပမ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေနေသာ စာအုပ္တိုက္မ်ားက ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ စာေပမ်ားကို တစ္လလွ်င္ ၅ အုပ္နီးပါးခန္႔ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားသို႔ အလွည့္က် လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။