News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

“တိုက္ပြဲျဖစ္ေလေလ ပိုက္ဆံ အဆင္ေျပေလေလဆိုတဲ့ လူေတြ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္၊ သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေလေလ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေလေလ ပိုဆင္းရဲသြားေလေလပါပဲ”
“ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္လုပ္မွ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားလို႔ ထင္ေနၾကတာ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ လုပ္လုပ္၊ ကိုယ့္ဆရာသမားေတြအတြက္ လုပ္လုပ္၊ ကိုယ့္တပည့္သားသမီးေတြအတြက္ လုပ္လုပ္၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အတြက္ လုပ္လုပ္ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေနတာဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားတာပါပဲ”
ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ လာဘ္စားသည္ဟုဆႏၵျပမႈျဖင့္ေထာင္က်ေနသူ မုိက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္၏ဇနီးျဖစ္သူ မေအးေအးသင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္ခြင့္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာ ၾကားသည္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရတစ္ခုတည္းက တာဝန္ယူရမည္ မဟုတ္ပါ။ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရကလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္။
စီးပြားေရးကို ႀကီးႀကီးမားမား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ရျခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ SOE မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမေနပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းဆံုး၊ စီမံခန္႔ခြဲပံုအညံ့ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ SOE မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ရသည္။
... ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အဂတိတရား ဘယ္ေလာက္ကင္းပါတယ္ဆိုဆို ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ျပည္သူေတြကို ဝမ္းဝခါးလွေအာင္ မေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ဘူး၊ အလုပ္အကိုင္ မဖန္တီးေပးႏိုင္ဘူး၊ ပညာေရးစနစ္ မတည္ၿငိမ္သလို နည္းစနစ္ မမွန္ဘူး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ လစာနည္းပါးေနမယ္၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုေထာက္ခံမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေတာ္နည္းပါးသြားတာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ စင္ကာပူ အစိုးရတို႔ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ျမင္ၾကရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာယူၿပီး ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။
မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP) တို႔သည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ႏွစ္ပါတီတို႔၏ ပါတီေပါင္းစည္းေရး ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ပါတီေပါင္းစည္းရန္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေသခ်ာေနေၾကာင္း ယင္းပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႔ဆံုရန္ ေကာ္မရွင္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔ ဖိတ္စာပို႔ထားေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။